Kardinál Paglia, lídri IT gigantov a OSN očakávajú pokrok pomocou umelej inteligencie


28. februára 2021
  Krátke správy - Cirkev

Kardinál Vincenzo Paglia z Pápežskej akadémie pre život vydal 28. februára vyhlásenie, v ktorom pripomenul, že je to už rok čo Pápežská akadémia pre život podpísala spolu s firmami Microsoft (založená známym podnikateľom Billom Gatesom), IBM a Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ako aj talianskym ministrom pre technologické inovácie Rímsku výzvu pre etiku umelej inteligencie. Dokument, ktorý schválil pápež František „sa usiluje o záväzok k rozvoju technológií umelej inteligencie spôsobmi, ktoré sú transparentné, inkluzívne, spoločensky prospešné a zodpovedné.“ Je však otázne, čo si pod týmito pojmami, už aj tak dosť vágnymi, predstavujú IT korporácie a OSN.

Kardinál Paglia sa vyjadril, že: „Pokrok môže urobiť svet lepší, pokiaľ ide ruka v ruke so všeobecným dobrom.“ Zároveň vo vyhlásení skonštatoval, že rodina signatárov Rímskej výzvy sa rozrástla a pracuje na tom, aby dokument vošiel viac do povedomia verejnosti. Tiež uviedol, že „je otvorený kanál dialógu s monoteistickými náboženstvami, s cieľom priblížiť sa k spoločnej vízii technológií v službách celého ľudstva.“

Či skutočne má technologický pokrok vplyv na „zlepšenie sveta“, o tom by mohli dostatočne svedčiť dejiny za posledných 150 rokov. Zdá sa však, že niektorí vysokí predstavitelia sveta nestrácajú nádej, že premenia toto ľudské slzavé údolie na oázu pokoja. Aj s pomocou umelej inteligencie.

Pápežská akadémia je podľa kardinála čoraz viac presvedčená o dôležitosti poskytovania služieb každej osobe „bez diskriminácie a vylučovania“. Preto je potrebná podľa neho „nová aliancia medzi výskumom, vedou a etikou, pretože stojíme na rozhodujúcej križovatke, aby sme vytvorili svet, v ktorom sa technológia skutočne používa na rozvoj národov.“ Kardinál sa domnieva, že bez tohto rozvoja nebude ani „univerzálne bratstvo“: „Bez spravodlivého a rozsiahleho rozvoja nebude spravodlivosť, nebude pokoj a univerzálne bratstvo.“

Spolu s kardinálom Pagliom si pripomenul výzvu aj súčasný prezident firmy Microsoft Brad Smith, ktorý uviedol: „Keď sa zotavíme z pandémie Covid-19, bude Rímska výzva ešte dôležitejšia, pretože budeme o technológiách uvažovať hlbšie a etickejšie.“ Viceprezident IBM Dario Gil uviedol, že jeho spoločnosť verí, že: „Umelá inteligencia má schopnosť transformovať a zlepšovať náš život a našu spoločnosť, mnohými dôležitými spôsobmi.“ Ešte konkrétnejší bol generálny riaditeľ FAO Qu Dongyu: „Do roku 2050 bude musieť svet uživiť asi 10 miliárd ľudí. To bude možné len s transformovanými agropotravinárskymi systémami, ktoré sú inkluzívne, odolné a udržateľné. Umelá inteligencia v potravinách a poľnohospodárstve, hrá kľúčovú úlohu v tejto transformácii a pri dosahovaní cieľa potraviny pre všetkých.“ V súvislosti so začínajúcou masovou produkciou tzv. umelo kultivovaných potravín, však nadobúda toto konštatovanie nie príliš vábny charakter.

Kardinál Paglia uzatvára: „Je nevyhnutné, aby každý z nás pochopil, že nie je ostrovom. Nie sme rozdelení na atómy. Sme jedno telo, jedna rodina, v dobrom a aj v zlom. Držme spolu.“

BM

Zdroj: Vatican News, zdroj tit. obrázka

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!