Kardinál Koch vyzýva „ekumenických partnerov“, aby sa zúčastnili na synodálnom procese


27. októbra 2021
  Krátke správy - Cirkev

Predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov očakáva, že úsilie o synodálnejšiu Cirkev bude mať veľký vplyv na ekumenizmus vrátane katolícko-pravoslávneho dialógu. Do celosvetového synodálneho procesu, ktorý inicioval pápež, chce kardinál Kurt Koch zapojiť aj „ekumenických partnerov“.

Teologické a pastoračné úsilie o synodálnejšiu Cirkev má bohaté dôsledky pre ekumenizmus, povedal hierarcha 21. októbra pre nemecký katolícky týždenník Die Tagespost. Zdôraznil, že to platí najmä pre katolícko-pravoslávny dialóg, ktorého základnou otázkou je vzťah medzi synodalitou a primátom. „Z tohto hľadiska by bolo dobré, aby sa ekumenickí partneri zapojili do synodálneho procesu na všetkých úrovniach,“ povedal kardinál Koch.

Pripomenul, že „základným princípom ekumenického dialógu je výmena darov, v rámci ktorej sa môžeme učiť od iných kresťanských cirkví s presvedčením, že špecifické dary dáva Duch Svätý nielen týmto cirkvám, ale celému kresťanstvu“. Pápež František to ilustroval vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium, v ktorej zdôraznil, že „v rozhovoroch s pravoslávnymi cirkvami sa my, katolíci, máme príležitosť obohatiť, dozvedieť sa viac o význame biskupskej kolegiality a ich skúsenosti so synodalitou“, vysvetlil vatikánsky purpurát. A naopak, podľa kardinála Kocha „v prehlbovaní a posilňovaní synodality možno vidieť dôležitý ekumenický prínos katolíckej Cirkvi pre uznanie primátu rímskeho biskupa aj inými cirkvami“.

Predovšetkým by som chcel, aby tento proces viedol k tomu, že všetci členovia Cirkvi znovu objavia, že krstom boli povolaní samotným Bohom za členov Cirkvi a že na základe krstu si všetci uvedomujú svoje poslanie odovzdávať vieru, a preto sú autentickou Cirkvou, a nie Cirkvou s ručením obmedzeným,“ priznal predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.

Človek však môže odovzdať len to, čo sám dostal a čo považuje za cenné,“ zdôraznil kardinál Koch. Preto dúfa, že „všetci účastníci synodálneho procesu znovu objavia krásu viery a získajú novú radosť z viery a radosť z príslušnosti k univerzálnej Cirkvi Ježiša Krista“.

Na potrebu stretnutia kresťanov rôznych denominácií v rámci synodálneho procesu, ktorý by spojil nielen katolíkov, poukázal aj brat Alois, predstavený ekumenickej komunity Taizé, ktorý vystúpil 9. októbra v synodálnej sále. Bol jedným z hostí pozvaných do Vatikánu na slávnostné otvorenie synody o synodalite.

Brat Alois pripomenul, že všetci kresťania sú spojení krstom a Písmom v spoločenstve, ktoré je síce nedokonalé, ale veľmi skutočné, aj keď teologické otázky zostávajú nezodpovedané. Poukázal na to, že všetci nosíme poklady v hlinených nádobách a aj v katolíckej Cirkvi existujú veľké názorové rozdiely. Budú plodné, ak sa zároveň bude pokračovať v hľadaní jednoty, aby sa podporil dialóg, ktorý povedie k zmiereniu. Podnietil zvolanie veľkého ekumenického zhromaždenia za účasti kresťanov rôznych denominácií.

MH

Zdroj: KAI, pch24.pl, titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!