Kardinál Kasper: „Je Synodálna cesta vôbec ešte katolícka?“


24. septembra 2021
  Krátke správy - Cirkev

Kardinál Walter Kasper opäť vyjadril svoje obavy ohľadom nemeckej Synodálnej cesty, ktorá zrejme zásadným spôsobom prispeje do celocirkevnej Synody o synodách. Kardinál na svojej prednáške zo 17. septembra – o predefinovaní moci a autority v Cirkvi – vyhlásil, že tu ide o pokus „pretvoriť Cirkev… (a to) s pomocou erudovaných teológov a teoretických osnov“.

Podľa kardinála je tu veľa vecí „hypotetických“ a „mnohí sa pýtajú, či je vôbec celá táto záležitosť ešte katolícka“. Pokračuje: „Niektoré vyjadrenia (zo Synodálnej cesty) sa jednoznačne odchyľujú od základných ustanovení II. vatikánskeho koncilu, napríklad v sviatostnom chápaní Cirkvi a episkopátu.“ Podľa kardinála Kaspera nie je nutné „všetko postaviť na hlavu“ a možno pokračovať „v duchu koncilu bez toho, žeby sa dostalo do konfliktu s učeniami Cirkvi“.

Nemecká Synodálna cesta je akýmsi predvojom pre celocirkevnú Synodu o synodách, ktorá má začať už teraz v októbri. Tá má okrem iného preberať otázky sexuálnej morálky, každodenného života kňazov a úlohu žien v Cirkvi, pričom v kuloároch sa o nej neoficiálne hovorí ako o „III. vatikánskom koncile“, či akejsi náhrade zaň.

Zdá sa však, že v procese nemeckej Synodálnej cesty nie je všetko také jednoduché, akoby sa na prvý pohľad zdalo. K celej záležitosti sa totiž vyjadril otec Wolfgang Picken, dekan mesta Bonn a spolupracovník kardinála Kaspera. Otec Picken sa nechal počuť, že „oficiálny text fóra (pre nemeckú Synodálnu cestu) je tvorený na základe neudržateľných teologických hypotéz“ a že v reálnom cirkevnom svete nemôže fungovať. Preto spolu s ďalšími teológmi pod vedením kardinála Kaspera vypracovali paralelný text, ktorý nie je v protiklade s katolíckym učením, a ktorý na svojich stránkach propagujú. Kňaz pokračuje:

Neustále nás okrikujú, marginalizujúa umlčiavajú nás… (Toto) otvorene a priamo odporuje zmyslu synodality a vlastne všetkému, čo pápež František navrhuje.

Kardinál Walter Kasper svoje znepokojenie nad Synodálnou cestou vyjadril už v júni. Podobného názoru ako on, je aj biskup Rainer Woelki z Kolína, ktorý rovnako navrhol alternatívny text k návrhom Synodálnej cesty, ale tento jeho návrh bol vetovaný nemeckými biskupmi ešte v auguste 2019. Biskup sa neskôr vyjadril, že tieto kroky považuje za „autoritársky despotizmus“ a v septembri 2020 ostro kritizoval synodálny text o role žien v Cirkvi.

Na nemeckej Synodálnej ceste, ktorá podá podklady celocirkevnej Synode o synodách, spolupracujú tamojší biskupi spolu so 69 členmi vplyvného Ústredného výboru nemeckých katolíkov (ZdK) a ďalšími členmi katolíckej Cirkvi v Nemecku.

Kardinál Kasper na záver svojej prednášky vyjadril nádej, že napokon dôjde k porozumeniu medzi oboma prúdmi a že sa na výslednom texte zhodne čo možno najväčší počet nemeckých katolíckych predstaviteľov.

MG

Zdroj: Catholic News Register, titulný obrázok – Flickr


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!