Kamerunský kardinál Christian Wiyghan Tumi presadzoval život mieru a zmierenia


7. apríla 2021
  Krátke správy - Cirkev

Pápež František kondoloval arcibiskupovi kamerunského hlavného mesta Doula k úmrtiu jeho predchodcu. Kardinál Christian Wiyghan Tumi zomrel na Bielu sobotu vo veku deväťdesiatich rokov. „V cirkvi a sociálnom i politickom živote svojej krajiny zanechal nezmazateľnú stopu, pretože sa ustavične a odvážne zasadzoval o obranu demokracie a ľudských práv“, napísal pápež František.

Napriek svojmu vysokému veku kardinál Tumi naďalej slúžil mieru a zmiereniu“, pokračuje František a vyzdvihuje vernú prácu zosnulého, ktorému Ján Pavol II. v roku 1988, ako prvému Kamerunčanovi v rímskej kúrii a v službách pápežov, udelil kardinálsky titul.

Kardinál Tumi bol arcibiskupom kamerunského hlavného mesta v rokoch 1991 – 2009, predsedal kamerunskej biskupskej konferencii a tiež združeniu biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru (SECAM). Za svoju celoživotnú podporu dialógu (vrátane ekumenického a medzináboženského), demokracie, práv, zmierenia a zákonnosti získal rad občianskych ocenení (cena Nelsona Mandelu, cena kardinála von Galen, Integrity Award a i.).

Kvôli svojej angažovanosti v sociálnych otázkach sa vlani na jeseň stal obeťou krátkodobého únosu. Jeho život sa riadil biskupským mottom: „Hľa, prichádzam, aby som splnil tvoju vôľu.“

BK

Zdroj: VaticanNews

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!