Kalendárium protestantskej revolúcie

Redakcia
13. júla 2019
  Téma mesiaca  

1507

– Martin Luther vysvätený za katolíckeho kňaza

1508

–  Luther prichádza na univerzitu vo Wittenbergu

1513

– začiatok jeho kazateľskej činnosti

1517

-augustiniánsky mních Martin Luther pribil na dvere katedrály vo Wittenbergu

 95 téz, v ktorých kritizoval Cirkev

– začína vystupovať kazateľ Ulrych Zwingli, hlásajúci, že jedinou autoritou vo veciach

 viery je Sväté Písmo

1518

– Filip Melanchton prichádza do Wittenbergu ako profesor klasických jazykov  

– Luther sa dostáva  pod ochranu kurfirsta Fridricha III. Wettina;   

– Kardinál Kaetan z Augsburgu vypočúva Luthera a hrozí mu kliatbou

1519

– Ulrich Zwingli  prichádza do Curychu  

– Luther verejne diskutuje s teológom Johannesom von Eckom v Lipsku, zavrhuje

neomylnosť koncilov aj pápeža;  

1520

– pápež Lev X. vydal bulu Exsurge Domine, v ktorej vyzval Luthera aby sa zriekol svojho

učenia; Luther ju verejne spálil

1521

– cisár Karol V. vyhlásil nad Lutherom ríšsku kliatbu. Luther sa skrýva na hrade

Wartburg, u svojich šľachtických priaznivcov (1521 – 1522).

– pápež vydáva novú bulu Decet romanum pontificem a nariaďuje Lutherovu

exkomunikáciu

– 25. decembra  – vo Wittenbergu prvý krát slúžené protestantské obrady

– Lutherov žiak Thomas Müntzer prichádza kázať do Čiech, považuje sa za

pokračovateľa husitov, hlása ideu spoločného majetku a náboženského komunizmu

na jeho podnet sa v Prahe konajú útoky proti kláštorom

– Melanchton publikuje prvú protestantskú dogmatiku: Loci communes           

1522

– začiatok revolúcie v Curychu pod vedením Zwingliho; obrazoborectvo, ničenie

sôch a výzdoby kostolov

– Luther sa vracia do Wittenbergu, aby potlačil obrazoborectv

– mestská rada v Curychu vyhlásila Zwingliho za víťaza dišputácie s katolíkmi

1524

– Müntzer v čele poddaných v spore s vrchnosťou vo Schwarzwalde

– Luther začína opäť prednášať a začína vystupovať proti Müntzerovi

1525

– Müntzer sa stáva vodcom sedliackeho povstania v Nemecku, brutálne násilie a

 rozvrat zachvátilo celú krajinu; nasleduje porážka a poprava Müntzera

– Luther  tvrdo vystupuje proti Müntzerovi a sedliakom, odmieta zodpovednosť a

vyzýva kniežatá aby krvavo potlačili vzburu, ktorú sám vyvolal

– Luther uzatvára manželstvo s odpadnutou rehoľnou sestrou Katarínou von Borovou

– anglický kráľ Henrich VIII. požiadal pápeža o anuláciu svojho manželstva, aby sa mohol

 oženiť so svojou milenkou Annou Boleynovou; pápež žiadosti nevyhovel

1526

 – politická dohoda v Speyeri, ktorá zemepánom ponecháva právo určovať vyznanie

  poddaných

1528

– Luther vizituje (!) farnosti v saskom kurfirstve

1529

– zrušenie dohody zo Speyera, protestanti protestujú – odtiaľ názov sekty

– Luther a Zwingli spolu diskutujú (Marburské rozhovory) o zjednotení protestantov

 ale rozhovory stroskotajú pre nezhody

 – anglický kardinál Wolsley, ktorý nevybavil rozvod pre Henricha VIII. je odvolaný

  zo všetkých funkcií

1530

– prijatie Melanchtonovho Augsburgského vyznania viery nemeckými protestantmi

– poprava nepohodlného kardinála Wolseya; Henrichom VIII. obvinený zo spolčenia

1531

– občianska náboženská vojna vo Švajčiarsku; zomiera Zwingli

1532  

– Henrich VIII. sa vyhlasuje za hlavu cirkvi v Anglicku a nariaďuje prísahu na tzv.

 Act of Supremacy; Thomas More odmieta a odstupuje z úradu lorda kancelára

1533

– Jean Calvin sa v Paríži oboznamuje s Lutherovým učením, stáva sa protestantom, ale

svoje zmýšľanie tají

1534

– Calvin uteká do Švajčiarska (Bazilej) za svojim priateľom, rektorom parížskej

univerzity Nicolasom Copom, ktorý bol už predtým obvinený z heretizm

– Luther dokončil preklad Nového Zákona spolu s inými teológmi z Wittenbergu

– anglický parlament odsúhlasil legitímnosť nemanželských potomkov Henricha VIII.

– sir Thomas More bol uväznený v Toweri

– pápežský legát bol vyhostený z Anglicka

1535

– Calvin publikuje svoju najznámejšiu prácu  Institutio Christianae Religionis

– poprava sv. Thomasa Mora na rozkaz Henricha VIII.

1536

– Calvin prichádza do Ženevy na výzvu kazateľa Guilliama Farela

– Henrich VIII. vyhlasuje, že jeho sobáš a Annou Boleynovou bol dielom čarodejníc;

– poprava Anny Boleynovej

1537  

– Melanchton publikuje spis: O moci a vrchnosti pápeža

1538

– Calvina  vyháňajú občania zo Ženevy kvôli jeho presadzovaniu prísneho obecného 

poriadku; odchádza do Štrasburgu

1540  

– poprava anglikánskeho biskupa Cromwella, propagátora protestantizmu, za to, že

vybral pre Henricha VIII. „zlú“ manželku

1541

– návrat Calvina do Ženevy na pozvanie mestskej rady v rámci sporu s katolíckym

biskupom; rade sa Calvinove argumenty páčia a podriaďuje sa jeho plánom

1543

– posledná, šiesta, svadba Henricha VIII.

1545

– upálenie 23 osôb, „heretikov“, na Calvinov popud v Ženeve

1546

– umiera Martin Luther (18. 2. )

1547

– umiera Henrich VIII. (28. 1.)

1553

– upálenie Michaela Serveta v Ženeve

1555

– Sebastian Castellio v spise Contra libellum Calvini obvinil Calvina z tyranie

1560

– Ženeva prijíma kalvinizmus ako svoje oficiálne náboženstvo

– umiera Filip Melanchton (19. 4.)

 1564

– umiera Jean Calvin