Joseph Biden a sväté prijímanie. Cirkev v epoche chaosu

Paweł Chmielewski
19. októbra 2021
  Spoločnosť

Zdroj: Flickr

! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Rím pred niekoľkými dňami navštívila americká politička Nancy Pelosiová, ktorá sa hlási ku katolíckej viere a je zarytou zástankyňou potratov. Jeden z najvyšších vatikánskych kardinálov, Peter Turkson, sa zastal pro-potratového politika Josepha Bidena. Všetko nasvedčuje tomu, že hlboký doktrinálny chaos sa bude v blízkej budúcnosti len zhoršovať. Obnoví Cirkev konečne jasnosť učenia o Eucharistii?

Zabudnutá jednoduchosť

Zdá sa, že je to veľmi jednoduché: každý katolík musí akceptovať učenie Cirkvi. Bez tejto akceptácie, bez stavu posväcujúcej milosti – nesmie pristúpiť k svätému prijímaniu. Veď Telo nášho Spasiteľa nemôže prijať ten, kto odmieta Jeho slovo! Ako hovorí svätý Pavol, kto by napriek tomu, že je v stave hriechu, prijímal Eucharistiu, ten si je svoje odsúdenie (1Kor 11,28–32). Cirkev preto musí veľmi jasne a jednoznačne pripomínať túto pravdu jednak kvôli dôveryhodnosti svojho kázania, ako aj kvôli starosti o jednotlivé duše, ktoré by si nehodným prijímaním v stave ťažkého hriechu privodili večné odsúdenie.

Zdalo by sa, že je to veľmi jednoduché – ale v skutočnosti sa Cirkev od tejto jednoduchosti veľmi vzdialila. Sväté prijímanie dnes prijímajú aj ľudia, ktorí odmietajú nielen cirkevné učenie, ale dokonca aj prirodzený zákon. Patria medzi nich aj osoby, ktoré presadzujú zákony legalizujúce zabíjania detí – napríklad americkí politici Nancy Pelosiová a Joseph Biden. Títo ľudia bez problémov pristupujú k Eucharistii, pretože v Cirkvi je málo pastierov, ktorí by ich napomenuli.

Svedomie Nancy Pelosiovej

Nancy Pelosiová, predsedníčka Snemovne reprezentantov USA, pricestovala v sobotu 9. októbra do Ríma. Pelosiová má talianske korene a je katolíckeho vierovyznania. Praktizuje, ale zároveň otvorene odmieta učenie nášho Pána Ježiša Krista. Obhajuje legálnosť vraždenia nenarodených detí. Podporuje financovanie z rozpočtu USA organizácií, ktoré vykonávajú potraty; okrem toho podporila legislatívu zameranú na postih tých amerických spoločností, ktoré doteraz dostávali štátnu podporu, a ktoré nie sú ochotné akýmkoľvek spôsobom podporovať vraždenie detí.

Nancy Pelosiová pravidelne pristupuje k Eucharistii, čím vzbudzuje verejné pohoršenie. Túto skutočnosť však neuznáva: na otázku médií v súvislosti s otázkou potratov a svätého prijímania odpovedala, že sa rozhoduje podľa svojho svedomia, či prijímať alebo nie. Arcibiskup Salvatore Cordileone z Los Angeles, do ktorého diecézy patrí, sa modlí za jej obrátenie. Arcibiskup Cordileone dokonca spustil špeciálnu modlitebnú kampaň, v ktorej katolíkov povzbudzuje k modlitbe ruženca a pôstu za Pelosiovú.

Nancy Pelosiová ako lektorka v kostole
zdroj: wikimedia commons

Nancy Pelosiová bola v Ríme na konferencii G20. Okrem pápeža navštívila aj vatikánske dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj, ktorému šéfuje kardinál Peter Turkson. Dikastérium na Twitteri uverejnilo nadšené príspevky o návšteve Pelosiovej; existujú aj fotografie, na ktorých sa Pelosiová a kardinál široko usmievajú. Na stretnutí, ktoré zorganizovalo dikastérium, hovorila okrem iného o ekológii, imigrácii a ľudských právach.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Je Joseph Biden bez hriechu?

Čoskoro navštívi Vatikán aj prezident Joseph Biden, ktorý podobne ako Pelosiová pravidelne pristupuje k svätému prijímaniu napriek tomu, že všemožne podporuje systém vraždenia nenarodených detí v USA. Biden sa s pápežom Františkom stretol už začiatkom tohto roka. V jeho prípade sa doteraz neozval žiaden biskup. Politik patrí do washingtonskej diecézy, kde je biskupom kardinál Wilton Gregory, ktorý však nemá problém s podávaním svätého prijímania politikom podporujúcim potraty.

Samotný kardinál Turkson sa nedávno postavil na Bidenovu obranu. V rozhovore, ktorý poskytol televízii HBO na otázku, či by Bidenovi nemalo byť odopreté sväté prijímanie, odpovedal stručne: „Nie.“ Na žiadosť o vysvetlenie odpovedal, že prijímanie možno odmietnuť len „v extrémnych prípadoch“.

Uviedol, že by tomu tak bolo napríklad v prípade, ak by známy vrah požiadal o sväté prijímanie. Potom by bolo rozumné mu ho odmietnuť. „S Eucharistiou sa nesmie zaobchádzať ako so zbraňou. Ak sa povie, že niekto nemôže prijať sväté prijímanie, v skutočnosti sa usudzuje, že je v stave hriechu,“ dodal.

Joseph Biden počas prvých dní svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta podpísal zákon, ktorým sa z rozpočtu USA financujú organizácie, ktoré vykonávajú interrupcie mimo Ameriky. To znamená, že v dôsledku jeho rozhodnutia americkí daňoví poplatníci finančne podporujú vraždenie nespočetného množstva detí v chudobných krajinách. Biden sa za to nikdy neospravedlnil; naopak, celá čas vyhlasuje, že podporuje legálne zabíjanie. Nedávno dokonca navrhol zapísať právo na vraždenie detí do americkej ústavy! Kardinál Peter Turkson však tvrdí, že Bidenovi sa nesmie odoprieť prijímanie – domnieva sa, že Biden nie je v stave hriechu. Logicky, pre Turksona aktívna podpora zabíjania detí – nie je hriech.

Konzekvencia

Turksonove slová, hoci sú mimoriadne bolestným príkladom úplného vytratenia morálneho cítenia u niektorých osôb Cirkvi, veľmi neprekvapujú. V máji tohto roku sa Svätá stolica rozhodla intervenovať u tých amerických biskupov, ktorí plánovali pripraviť dokument o prijímaní a potratoch. Niektorí hierarchovia na čele s arcibiskupom Josém Horaciom Gómezom, predsedom biskupskej konferencie, chceli vypracovať dokument, ktorý by jasným spôsobom vyjadril, že tí, ktorí podporujú potraty, nemôžu prijímať Kristovo telo. Vatikán však vytvorenie takéhoto dokumentu prakticky zablokoval. List v tomto zmysle zaslaný biskupom USA podpísal prefekt Kongregácie pre náuku viery – úradu, ktorý sa má starať o čistotu náuky a jej ochranu pred herézami – kardinál Luis Ladaria Ferrer.

Uviedol, že hoci katolicizmus vyjadruje rozhodný nesúhlas s potratmi, z Eucharistie sa nesmie „robiť zbraň“ v politických sporoch; zaviazal tiež amerických biskupov, aby vydali dokument o svätom prijímaní a potratoch až vtedy, keď medzi nimi bude v tejto otázke úplná zhoda. Zatiaľ takáto dohoda neexistuje a je jasné, že ani nebude.

Potreba verejného napomenutia

Využil pápež stretnutie s Nancy Pelosiovou na to, aby jej vysvetlil princípy katolíckej viery? Vyzve Josepha Bidena počas jeho návštevy Ríma v súkromnom rozhovore, aby odmietol potraty? To nevieme. Doteraz však na tieto témy nepadlo na verejnosti ani slovo, hoci táto záležitosť má vyslovene verejný charakter. Nejde o ľudí, ktorých hriechy sú známe len im samým a Bohu, ale o najvýznamnejších svetových politikov, ktorých rozhodnutia majú vplyv na formovanie svedomia mnohých katolíkov! V očiach bežných veriacich, ktorí sa snažia žiť podľa požiadaviek Evanjelia a dbajú na to, aby boli v stave posväcujúcej milosti, je súčasná situácia úplne nepochopiteľná. Koniec koncov, vražda nenarodeného dieťaťa je jedným z najväčších zločinov. Prečo Cirkev jasne a zreteľne neodsúdi tých, ktorí tento zločin podporujú?

Čakanie na Máriino víťazstvo vo veku chaosu

To všetko vyvoláva niekoľko zásadných otázok. Ako dnes chápeme Eucharistiu v katolíckej Cirkvi? Naozaj veríme, že pod spôsobom chleba je reálne prítomný náš Pán Ježiš Kristus? Koniec koncov, v mnohých krajinách sveta sa dnes už prijímanie podáva každému: rozvedeným, aktívnym homosexuálom, protestantom a teraz už aj potratárom. Chaos narastá každým dňom. Úcta k Najsvätejšej sviatosti nám mizne pred očami. Pred niekoľkými desaťročiami začali propagovať podávanie Kristovho tela veriacim na ruku s vysvetlením, že si to vyžaduje kresťanská zrelosť. Zdá sa, že dnešní nasledovníci propagátorov tejto praxe nám hovoria, že kresťanská zrelosť si vyžaduje aj zabudnúť na to, čím vôbec Eucharistia je.

Pravdepodobne žiadny iný prípad tak jasne neukazuje, v akej hlbokej kríze sa katolícka Cirkev nachádza. Po dvetisícročnom vývoji doktríny, po stáročiach prehlbovania nášho poznania Božieho zjavenia – zrazu už nechápeme, čo je najdôležitejšou sviatosťou. V tejto situácii nám neostáva nič iné, len počúvať slová Panny Márie z Fatimy, ktorá predpovedala víťazstvo jej Nepoškvrneného srdca, ktorému však bude predchádzať obdobie veľkého utrpenia. Všetko nasvedčuje tomu, že sa nachádzame v samom srdci tohto veku chaosu a deštrukcie. Pamätajúc na napomenutie anjela, ktorý sa zjavil fatimským deťom, aby trikrát vyzval svet k pokániu, môžeme len znášať prenasledovanie viery a modliť sa za vytrvalosť. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí. Trpezlivosť.

***

Poznámka na okraj:

Otázka, v ktorej majú jasno prvoprijímajúce deti, ale nie americkí biskupi!

Tento argument vtipne a presvedčivo použil v roku 2008 nigérijský kardinál Francis Arinze, ktorý bol v tom čase prefektom Kongregácie pre Boží kult a sviatosti.

Je smutné, že mnohí biskupi na Západe toto nevedia, alebo keď vedia, z pohodlnosti či zbabelosti mlčia. Ide o dlhodobý problém, ktorý trápi veriacich katolíkov na Západe. Rovnakú otázku si kládli veriaci aj pred desiatimi, aj pred dvadsiatimi či tridsiatimi rokmi. Vždy dostali nejakú viac-menej upokojujúcu odpoveď, ale situácia sa napriek tomu vždy zhoršovala. Azda neexistuje presvedčivejší dôkaz o kríze v Cirkvi.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!