Ježiš, náš vzor – sv. Ján M. Vianney

Sv. Ján Maria Vianney
13. januára 2020
  Cirkev

Viete, prečo sa Satan s takou urputnosťou usiluje človeka priviesť k pádu? Pretože chce, aby stvorenia opovrhovali Bohom.

Akí sme len šťastní, že Ježiš Kristus je pre nás vzorom a príkladom vo všetkých okolnostiach života! Keď sa stretávame s opovrhnutím, pozrime sa, ako On kráča pred nami s tŕňovou korunou na hlave, ako Ho zaodievajú šarlátovým plášťom a považujú za hlupáka. V našich utrpeniach môžeme nájsť útechu pri pohľade na Spasiteľa pokrytého ranami, ako v strašných bolestiach umiera na kríži. Keď nás zlí ľudia prenasledujú, nenariekajme, pretože vieme, že Ježiš Kristus zomiera za svojich katov. Pri diabolských pokušeniach neupadajme na duchu majúc na pamäti, že milovaného Spasiteľa pekelný duch pokúšal dvakrát. Takže vždy a všade, pri každom utrpení a pri každom pokušení, majme pred očami dušu Boha, ktorý kráča pred nami a pomôže nám zvíťaziť.

Tieto myšlienky by mali kresťana naplniť veľkou útechou, pretože pokiaľ sa bude utiekať k Bohu, ani on určite nepodľahne pokušeniu.


Sv. Ján Maria Vianney, O pokušeniach.