Je LGBT ideológia? Neomarxistická revolúcia prechádza do fázy fyzického boja - Christianitas

Je LGBT ideológia? Neomarxistická revolúcia prechádza do fázy fyzického boja

Mikuláš Hučko
2. novembra 2021
  Revolúcia  

To, čo sa deje okolo cenzúry zo strany LGBT, je širší fenomén, ktorý pomaly smeruje k činu, parafrázujúc klasika: „Keď vám prídu podpáliť kostol, dom, redakciu.“ To nie je predtucha, to sa naozaj deje, a deje sa to dokonca aj v Poľsku – povedal počas konferencie 27. októbra 2021 pod názvom LGBT ideológia – právna ochrana rodiny Łukasz Karpiel, zástupca šéfredaktora PCh24.pl.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: wikimedia commons

Počas konferencie, ktorá sa konala vo Varšave a zaoberala sa ohrozeniami zo strany dúhových revolucionárov, Arkadiusz Stelmach, podpredseda Združenia Piotra Skargu, poukázal na historickú kontinuitu revolučného procesu založeného na filozofickom monizme a negácii toho, čo my, katolíci, a ľudia zdravého rozumu, nazývame objektívnym poriadkom, ktorý možno vo svete pozorovať zdravým rozumom. LGBT je podľa neho iba jednou etapou v pochode ideologickej revolúcie. Po odmietnutí pohlavia príde čas, keď sa bude požadovať odmietnutie ľudskosti.

Je LGBT ideológia? Áno, pretože presadzuje antropologickú revolúciu, vysvetlil Jerzy Kwaśniewski, prezident inštitútu Ordo Iuris.

Redaktor Łukasz Karpiel zdôraznil, že represívne opatrenia, ako napríklad rušenie prednášok o rodovej loby alebo pozastavenie vysielania filmu o dúhových skupinách na kanáli Youtube, sú realizáciou stratégie, ktorú možno zhrnúť do slov: „o nich možno hovoriť iba dobre alebo mlčať“. Obrátil sa na politikov, ktorí tiež môžu čeliť cenzúre zo strany veľkých technológií, ako to zažil Donald Trump počas prezidentských volieb v Spojených štátoch. „Ako potom budete robiť politiku, ako budete viesť volebnú kampaň? Len od dverí k dverám a stretnutiami? Samozrejme, že môžete, ale nie je to efektívne,“ zhodnotil. „Táto slučka sa uťahuje a nikto sa tu nemôže cítiť bezpečne.“

Publicista poznamenal, že keď sa zameriame na mechanizmus neomarxistickej revolúcie a na modus operandi tých, ktorí chcú rozvrátiť našu civilizáciu, ako sú Gramsciho nástupcovia a nasledovníci, často si nevšimneme, že nová generácia rebelov sa už neuspokojuje s ovládnutím kľúčových inštitúcií a mieni sa vrátiť k leninským metódam, vrátane fyzického násilia.

To, čo sa deje okolo cenzúry LGBT, je širší fenomén, ktorý pomaly smeruje k činu, parafrázujúc klasika: „Keď vám prídu podpáliť kostol, dom, redakciu“. Nie je to čierny pesimizmus, toto sa naozaj deje, dokonca aj v Poľsku,“ povedal redaktor Karpiel a uviedol príklady represií voči profesorovi Okovi alebo pánovi Januszovi, bývalému zamestnancovi IKEA, ktorý bol prenasledovaný za citovanie Písma v súvislosti s homosexualitou.

Neupokojujme svoje svedomie tým, že sme systém odhalili, pretože oni sa pri tom nezastavia. To im nestačí. Je to očividná logika revolúcie, a treba ju mať pred očami a všímať si ju,“ zdôraznil.

Zdroj: MaxPixel

Arkadiusz Stelmach poukázal na to, že ideológia LGBT chce podkopať rozdelenie na muža a ženu – „oslobodiť“ ľudí od rodových kategórií. Medzi jej historických predchodcov patrí protestantská revolúcia Martina Luthera, Francúzska revolúcia, komunistická revolúcia a v súčasnosti tzv. kultúrna alebo sexuálna revolúcia, teda neomarxistická revolúcia.

Podľa Arkadiusza Stelmacha ambíciou revolucionárov všetkých týchto etáp bolo neustále oslobodzovať človeka od obmedzení. V historickej analógii sa Luther snažil oslobodiť od katolíckej predstavy Boha a pápežskej autority, od dogiem a sviatostí. Francúzski revolucionári od hierarchickej štruktúry spoločnosti. Na druhej strane marxisti emancipovali človeka od pocitu odcudzenia. „Jednotlivec nič, kolektív všetko.“ Noví marxisti však považovali za potrebné ísť ešte o krok ďalej a popreli objektívnu kategóriu pohlavia. Ako zdôraznil rečník, myšlienka, že pohlavie je len konvencia, sa už stáva všeobecne akceptovaným názorom. V myslení revolucionárov môžeme slobodne prekročiť toto pohlavie. Najpresvedčivejšou ilustráciou týchto snáh je transsexualizmus.

Je sexualita a z nej plynúce potešenie podstatou ľudského života?“, pýta sa Jerzy Kwaśniewski.

Nuž Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva (angl. skr. IPPF), globálna mimovládna organizácia so širokými cieľmi podpory sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktorá vykonáva milióny potratov na celom svete a presadzuje vulgárnu sexuálnu výchovu v Afrike, inými slovami je ideologickým kolonizátorom Afriky, vo štvrtom bode svojej Deklarácie sexuálnych práv má zásadu, že „sexualita a z nej plynúce potešenie je ústredným aspektom ľudského bytia“.

Takže ústredným aspektom ľudského bytia od narodenia je sexualita a potešenie z nej. Aké to má dôsledky? Nuž, ak sa pokúšame zakázať dieťaťu, ktoré má dva, tri, šesť rokov, aby si užívalo, alebo mu vysvetľujeme, že „neobmedzené potešenie z jeho sexuality je zlé“, porušujeme jeho ľudské práva.

A ak zakážeme dospelému pomôcť dieťaťu dosiahnuť „podstatu jeho ľudskosti“, porušujeme práva tohto dieťaťa!

Aj toto je moderné medzinárodné právo!

V súvislosti s bojom proti názorom spochybňujúcim rodovú ideológiu Dr. Bartosz Lewandowski, vedúci Centra pre intervenciu v súdnych sporoch Ordo Iuris, poukázal na pokusy zavádzať do právneho systému kategóriu „nenávistných prejavov“, ktorými sa rozumie akákoľvek kritika homosexuálneho životného štýlu.

Hovoril tiež o istom druhu politickej korektnosti v korporáciách, na pracoviskách, ktoré napríklad zaväzujú svojich zamestnancov podporovať homolobistické požiadavky. Inštitút Ordo Iuris dostáva žiadosti o pomoc od ľudí, ktorí boli prepustení zo zamestnania pre „nesprávne názory“ alebo ktorí boli kvôli nim odmietnutí vo výberovom konaní.

Sú to neokomunisti, marxisti. Je to rovnaké ako v prípade komunizmu. Za slovo môžete ísť do väzenia, dokonca môžete dostať guľku do hlavy. Môžete vidieť, ako teraz používajú rovnaké metódy. Ak poviete jediné kritické slovo, máte ísť do väzenia. Musíme bojovať zo všetkých síl, ako sme to robili pred sto rokmi proti boľševizmu, s použitím dobrých argumentov,“ povzbudil prítomných profesor Dariusz Oko.

Toľko hovoria o nenávisti, pretože sami veľmi nenávidia. (…) Samotný výraz „homofób“ obsahuje silný náboj nenávisti. Spravidla sa používa s nenávisťou voči celým sociálnym skupinám, miliónom ľudí. Treba na to reagovať správne: „Prosím, neurážajte ma.“ Homofóbia znamená neodôvodnenú nenávisť alebo strach z homosexuálov. (…) Z etického a náboženského hľadiska je nenávisť jedným z najťažších hriechov. Obsahuje želanie najhoršieho,“ zdôraznil kňaz.

Veď čo znamená, že sexualita a z nej plynúce potešenie sú podstatou ľudského života?“, kladie otázku prezident inštitútu Ordo Iuris. Nie rozum, nie nesmrteľná duša, nie oddelenosť bytia od zvyšku stvorenia, ale sexualita a z nej plynúce potešenie. Ide o antropologickú subverziu, ktorá je charakteristická pre každú silnú ideológiu.

Máme do činenia s právnym nástrojom, ktorý chce zrušiť prirodzený poriadok vecí? Odpoveď je jednoznačne áno. Právo ako pojem, právo ako uzurpovanie si práva vydávať normy bolo prijaté na národnej a predovšetkým na medzinárodnej úrovni. Je potrebné položiť si otázku: Mali by sme sa proti tomu brániť? Existuje vôbec „LGBT ideológia“? Veď všade počúvame, že „neexistuje ideológia, existujú ľudia! Kritikou ideológie udierate do týchto úbohých konkrétnych ľudí!

Jerzy Kwaśniewski zdôrazňuje, že LGBT je ideológia, pretože má striktne ideologickú tézu, ktorá je v úplnom rozpore s antropologickou základnou tézou európskej civilizácie a snaží sa túto civilizáciu rozorať, aby na tejto neúrodnej pôde zasiala úplne nové semená, ktoré by priniesli úplne novú úrodu.

Podľa prezidenta inštitútu Ordo Iuris, keďže medzinárodné právo nie je schopné proti tomu zakročiť, potrebujeme, aby suverénne národné štáty obnovili tradičné vnímanie medzinárodného práva a jasne povedali: To, čo ste vytvorili vo svojich kabinetoch bez súhlasu štátov, nie je zákon. Zákon sme my, ako zvrchované štáty, a od začiatku ho stanovujeme úplne v službe človeku a jeho prirodzenosti, ktorú mu dal Boh.

Zdroj: Pxfuel

Ako zdôraznil Arkadiusz Stelmach, rámec, proti ktorému sa progresivisti búria a považujú ho za obmedzenie svojej existencie, je to, čo my katolíci a ľudia zdravého rozumu nazývame objektívnym poriadkom, poriadkom, ktorý možno vo svete pozorovať zdravým rozumom. Je to prirodzený stav, s ktorým počítali nespočetné generácie ľudí žijúcich pred nami. Je to súbor určitých zákonov, ktoré odkrýva zdravý rozum.

Podpredseda združenia kňaza Piotra Skargu poukázal na to, že ideologický základ revolúcie je pripomenutím scény z rajskej záhrady a slov, ktorými kedysi diabol pokúšal prvých ľudí, aby zradili Boha. „Je to taká zvodná pieseň predkladaná prvým ľuďom, že budú ako bohovia, aby sami určovali, čo je dobro a zlo, a nepotrebovali na to Boha.“

Arkadiusz Stelmach varoval, že ďalším obmedzením, ktoré budú chcieť progresívci zrušiť, keď sa vyrovnajú s ľudskou sexualitou, bude samotné ľudstvo. A citoval vyjadrenie doktora Leszka Sykulského, podľa ktorého je transhumanizmus trendom, ktorý poznačí nasledujúcich päťdesiat rokov.

V ére transhumanizmu, ako zdôraznil Stelmach, bude úlohou konzervatívnych kruhov brániť pravdu o človeku, rovnako ako dnes bránia pravdu o pohlaví. Podľa neho sa transhumanisti pokúsia zaviesť hybridy človeka a zvierat, hybridy človeka a technológie. „Už teraz sa hovorí o snahe vložiť ľudské vedomie, ľudské ja, do počítača,“ zdôraznil podpredseda združenia otca Piotra Skargiho.

Podobnú povahu majú aj snahy o ďalšie predlžovanie ľudského života až k nesmrteľnosti alebo o oslobodenie človeka od akýchkoľvek biologických obmedzení. Ako zdôraznil rečník, hlavný propagátor transhumanistických myšlienok Juval Harari sa otvorene priznáva k svojej homosexualite.

Jasne vidno, že táto transgenderová etapa alebo táto etapa LGBT revolúcie je veľmi potrebná, pretože, ako títo ľudia zdôrazňujú, rodové štúdie sa vlastne zaoberajú koncepciami „čo je vlastne človek“ a ako sa to všetko bude ďalej vyvíjať. A v krátkom čase budú za týmito otázkami nasledovať ďalšie a možno sa tieto rodové štúdie dokonca zmenia na transhumanistické štúdie, alebo sa to všetko dokonca spojí. Možno budeme čoskoro diskutovať o tom, či by umelá inteligencia nemala dostať ľudské práva,“ uzavrel podpredseda združenia kňaza Piotra Skargu.

Viac o ideológii LGBTI sa môžete dočítať v knihe: Obraňujme vyšší zákon, ktorá je dostupná na tomto linku: https://www.christianashop.sk/obranujme-vyssi-zakon/

Z recencie doc. RNDr. Vladimíra Palka CSc. bývalého ministra vnútra SR: „Hnutie LGBT sa stalo už dávnejšie hnutím, ktoré uskutočnilo nevídanú morálnu revolúciu v takmer celom priestore Západu západne od nás. Keď používam slovo morálna, mám na mysli, že hnutie doslova vymenilo kresťanskú morálku, ktorou sa riadila Európa takmer dve tisícročia, za morálku antikresťanskú. Ak sa chcete zoznámiť s knihou, ktorá opisuje úspešnú históriu, taktiku a stratégiu hnutia, a vyzbrojuje čitateľa argumentačne do zápasu proti ideológii LGBT, potom odporúčam knihu „Obraňujme Vyšší zákon“, ktorú napísal kolektív autorov spolupracujúcich s Americkou spoločnosťou na obranu tradície, rodiny a vlastníctva. Knihu vydalo v tomto roku Vydavateľstvo Slovakia Christiana. “ https://www.slovakiachristiana.sk/ak-chcete-vediet-co-je-lgbt-hnutie-alebo-v-obrane-vyssieho-zakona/