Jakobovo proroctvo o Kristovi


25. marca 2021
  Pokladnica viery

Aj od patriarchu Jakoba je predpovedané, že príchod Kristov bude dvojaký a že v prvom prípade to bude príchod bolestivý a že po Jeho príchode nebude vo vašom národe ani prorokov ani kráľov; a že národy, ktoré uveria v Krista bolestného, budú očakávať Jeho druhý príchod…

Že vo vašom národe, od tej doby čo vznikol až do časov, v ktorých sa narodil a trpel Ježiš Kristus, nikdy nechýbali proroci a kniežatá, to sa neodvážite nehanebne poprieť, a ani to povedať nemôžete…

Ale po príchode a skonaní Ježiša Krista v národe vašom nikdy už proroka nebolo a ani nie je. A pod vlastnými kráľmi ste prestali byť a vaša krajina je spustošená a opustená ako nádoba na ovocie.

Sv. Justín – Rozhovor so Židom Tryfonom