Bude v blízkej budúcnosti dominovať svetu islam?

Matej Gavlák
2. augusta 2021
  Spoločnosť  

Dnes sa nám javí, že pochod ateizmu k najväčšej „náboženskej skupine“ na svete už nemôže nič zastaviť. Všadeprítomná globálna (homo)sexuálna revolúcia je čisto ateistický produkt a jej nositelia postupne potláčajú všetko kresťanské. Avšak štatistiky a prognózy blízkej budúcnosti v skutočnosti hovoria o znižovaní percenta ateistov vo svete (!) a naopak mohutnom nástupe islamu.

Práve tomuto fenoménu sa v jednom zo svojich videí venovali aj nezávislí britskí novinári z YouTube kanála TLDR News, ktorí analyzovali najnovšie dáta získané Gallupovým ústavom týkajúce sa stavu náboženstva vo svete a jeho prognóz do blízkej budúcnosti.

Video:

Dnešný stav náboženstiev vo svete

Gallupov ústav skúmal dnešný stav náboženstiev vo svete. Ústav sa pýtal ľudí na to, či je náboženstvo (jedno aké) dôležité v ich životoch. Z tohto výskumu vyplynulo, že najviac „nábožensky založené“ sú krajiny Niger, Srí Lanka, Somálsko, Bangladéš a Omán, kde celých 100 % opýtaných uviedlo, že veria v nejakého boha. Silno nábožensky založené krajiny sú aj Nigéria (96 %), Keňa (94 %), Pakistan (92 %), či India (90 %).

Nasledujú Poľsko (75 %), Mexiko (73 %), Portugalsko a Taliansko (obe po 72 %), juhoamerické krajiny (okolo 75 %), USA (69 %). Obrovským prekvapením je Izrael, kde v Boha verí iba 51 % obyvateľov. Rovnako prekvapivé sú údaje z pravoslávnych krajín, konkrétne z Bulharska, Ruska a Bieloruska, kde uviedlo nejakú vieru len 34 % opýtaných. V Holandsku tak uviedlo 33 % respondentov a v Austrálii a Francúzsku (!) iba 30 %. V Británii je to 27 % a v Japonsku 24 %.

Najmenej nábožensky založené krajiny sú potom tieto: Nórsko (22 %), Česko (21 %), Dánsko (19 %), Švédsko (17 %) a na samom konci rebríčka je maličké Estónsko, v ktorom iba 16 % ľudí verí v nejakého boha.

Avšak za dôležitejší sa vo všeobecnosti považuje iný prieskum Gallupovho ústavu a to ten, koľko ľudí sa prihlásilo k nejakému organizovanému náboženstvu, aj keď vnútorne v boha nemusia veriť vôbec. Takto sa napríklad v ateistickej Británii prihlásilo 59,5 % obyvateľov ku kresťanstvu (nerozlišuje sa tu medzi katolicizmom, protestantizmom a pravoslávím), takže oficiálne je Británia považovaná za „kresťanskú“ krajinu, aj keď v Boha tam v skutočnosti verí menej než 30 % obyvateľstva. Tento fenomén možno nazvať takzvaným „kultúrnym kresťanstvom“.

Z tohto pohľadu žije dnes vo svete 31 % kresťanov (alebo skôr „kultúrnych kresťanov“), 24 % moslimov a 16 % ateistov. Tieto čísla sa však v blízkej budúcnosti začnú meniť.

Ešte možno dodať, že z geopolitického hľadiska prevažuje kresťanstvo v Európe, oboch Amerikách, strednej a južnej Afrike a Austrálii; islam dominuje na Blízkom východe a v severnej Afrike, budhizmus v juhovýchodnej Ázii, hinduizmus v Indii a Nepále a judaizmus v Izraeli. Krajiny, kde sa ľudia väčšinovo neprihlásili ku žiadnemu organizovanému náboženstvu sú Japonsko, Čína, obe Kórey, Hongkong, Česká republika a Estónska republika.

Svet v roku 2060

Ako môžeme okolo seba denne pozorovať, náboženstvo zažíva silný úpadok v prospech ateizmu. Tento pocit je však iba zdanlivý, respektíve vzťahuje sa len na tú časť sveta, ktorú nazývame Západom (Európa + severná Amerika). Globálne je však v skutočnosti náboženstvo na vzostupe, aj keď, samozrejme, nehovoríme o kresťanskom náboženstve, ale predovšetkým o islame.

Prvotné čísla nám hovoria, že kým dnes je na svete 1,17 miliardy ateistov, do roku 2060 by ich malo byť 1,2 miliardy. Opäť však treba upresniť, že tento nárast je len zdanlivý. Ich skutočný podiel vo svete sa totiž prepadne zo súčasných 16 % na asi len 12,5 %.

Za každých päť rokov sa matkám, ktoré sa prihlásili ku kresťanstvu, narodí cca 223 miliónov bábätiek, kým moslimským ženám je to okolo 213 miliónov bábätiek. Toto číslo sa v nadchádzajúcich rokoch výrazne zmení v prospech islamského náboženstva, a to vďaka výrazne vyššej pôrodnosti moslimských žien. Značný nepomer je dnes taktiež medzi narodenými a práve zosnulými kresťanmi, keďže zomrelých je viac ako narodených (37 % všetkých zomrelých ľudí sú kresťania, kým iba 33 % všetkých narodených detí sú budúci kresťania). Moslimov sa, naopak, viac narodí ako zomrie.

Ďalším výrazným činiteľom je opúšťanie náboženstva – zväčša ide o prípady, kedy deti už odmietajú prijať náboženstvo svojich rodičov. Tento fenomén sa však opäť dotýka hlavne kresťanstva, kým u moslimov je minimálny a v niektorých krajinách dokonca zakázaný pod hrozbou tvrdých trestov. Prevedené na čísla: zatiaľ čo kresťanstvo medzi rokmi 2010 až 2015 stratilo 9 miliónov duší, moslimom, naopak, v tom istom období pribudlo 500-tisíc stúpencov!

Podľa súčasných prepočtov bude v roku 2060 na svete stále –, ale už iba veľmi tesne – dominovať (kultúrne) kresťanstvo, avšak islam sa na neho takmer úplne dotiahne. V číselnom prevedení by malo byť z celkovej populácie sveta 31,8 % kresťanov, kým moslimov by malo byť 31,1 % (oproti súčasným 24 %). Ateistov má byť, ako už bolo spomenuté, iba 12,5 %. Po roku 2060 sa potom moslimské náboženstvo stane vo svete definitívne dominantné.

Do úvahy tiež treba brať aj „silu viery“. Kým o kresťanstve sa skutočne rozpráva len ako o akejsi slabnúcej kultúrnej inštancii, v blízkovýchodnom svete prebieha renesancia islamu a náboženské povedomie je tam veľmi silné. S tým v budúcnosti môže prísť aj islamu blízka snaha o násilné rozširovanie sa. V takom prípade by pre moslimov jedným z najlukratívnejších cieľov – z historického, geopolitického aj finančného hľadiska – bola takmer určite Európa.

Čo hovorí Pew

S výsledkami Gallupovho ústavu súhlasí aj konkurenčný inštitút Pew.1 Pridáva však ďalšie zaujímavé informácie. Podľa jeho prognóz bude už v roku 2050 okolo 10 % obyvateľov Európy moslimského vierovyznania. Očakáva sa tiež výrazný pokles kresťanov v USA. Z 3/4 v roku 2010 by mali spadnúť v roku 2050 len na 2/3. Judaizmus v Spojených štátoch už nebude druhým najväčším náboženstvom, ale až tretím – predbehne ho islam. Štyria z desiatich kresťanov budú na prelome 21. storočia žiť v subsaharskej Afrike. Pew pokračuje:

Ak budú súčasné demokratické trendy pokračovať, islam takmer dobehne (kresťanstvo) v polovici 21. storočia. Medzi rokmi 2010 až 2050 sa očakáva nárast celkovej populácie na 9,3 miliardy ľudí. V tej istej perióde, moslimovia – relatívne mladá populácia s vysokou mierou plodnosti – by mali vzrásť o 73 %. Počet kresťanov by mal rásť, ale pomalšie, asi tak, ako bude celkový rast globálnej populácie (35 %).

Ako islam, tak aj kresťanstvo by malo výrazne porásť práve v subsaharskej Afrike.

1https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!