Čo znamená nápis INRI? A prečo Židia presviedčali Piláta, aby ho sňal? - Christianitas

Čo znamená nápis INRI? A prečo Židia presviedčali Piláta, aby ho sňal?


16. apríla 2022
  Cirkev


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

V knihe Exodus (20,2) zjavuje Boh svoje meno Mojžišovi: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny.“ Slovo preložené ako „Pán” je slávny tetragram, ktorý židia nemôžu ani len vysloviť: YHWH, čítané rôznymi spôsobmi, napr. „Yahweh“. Štyri hebrejské písmená, ktoré ho tvoria sú tieto: „יהוה“, yod-he-waw-he. Pripomeňme tiež, že hebrejčina sa číta sprava doľava.

Zdroj: wikimedia commons

V evanjeliu sv. Jána (19,16–22) sa dočítame:

Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: «Ježiš Nazaretský, židovský kráľ». Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta; a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: „Nepíš: Židovský kráľ, ale: On povedal: „Som židovský kráľ.” Pilát odpovedal: „Čo som napísal, to som napísal.

Aj keď je tento úryvok veľmi známy, scéna, ktorá sa odohrala pred Ježišovým ukrižovaním, musela prebehnúť trochu inak, ako sme si to vždy predstavovali. Azda to Ján chcel zdôrazniť, ale čitateľ, ktorý nepozná hebrejský jazyk, tomu nemôže porozumieť.

Nápis, o ktorom hovorí Ján, je známy akronym „INRI“ zobrazovaný nad ukrižovaným Ježišom. Skratka je v latinčine „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“, znamená „Ježiš Nazaretský, Kráľ Židovský“.

Ján však uvádza, že nápis bol aj v hebrejčine. A nielen to, v takom dôležitom momente sa zdá, že evanjelista sa zaoberá detailmi, ktoré sú zdanlivo bezvýznamné:

– tým, že tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta;

– tým, že veľkňazi hovoria Pilátovi, aby zmenil nápis;

– tým, že Pilát ho odmieta zmeniť.

Pontský Pilát, ktorý bol Riman, pravdepodobne nepochopil, že nechtiac spôsobil trápnu situáciu – tak by sme ju mohli nazvať – Židom, ktorí sa pozerali na ukrižovaného Ježiša, s týmto nápisom nad hlavou.

Henri Tisot, odborník na hebrejčinu, sa obrátil na viacerých rabínov a požiadal ich o presný hebrejský preklad Pilátovho nápisu. Hovorí o tom vo svojej knihe Eva, žena na stranách 216 až 220. Zistil, že v hebrejčine sa to píše ako „Ježiš Nazaretský židovský kráľ“. S hebrejskými písmenami dostaneme nápis „ישוע הנוצרי ומלך היהודים“. Majme na pamäti, že sa číta sprava doľava.

Tieto písmená sú ekvivalentné k nášmu „Yshu Hnotsri Wmlk Hyhudim“, čo so samohláskami sa číta ako „Yeshua Hanotsri Wemelek Hayehudim“.

Takže tak, ako v latinčine dostaneme skratku „INRI“, v hebrejčine to bude „יהוה“, „YHWH“.

To vysvetľuje pozornosť, ktorú Ján venuje situácii odohrávajúcej sa pod ukrižovaným Ježišom. V tom momente totiž Židia uvideli muža, ktorého odsúdili na smrť, ktorý o sebe tvrdil, že je Synom Božím, spolu s nevysloviteľným tetragramom, s menom Boha, vyrytým nad hlavou.

Nepáčil sa im do očí bijúci nápis YHWH a snažili sa presvedčiť Piláta, aby ho zmenil. Odpoveď rímskeho miestodržiteľa: „Čo som napísal, to som napísal“,  nadobúda oveľa hlbší význam.

Zdá sa to neuveriteľné? Ježiš však prorocky predpovedal presne tento okamih. V evanjeliu sv. Jána (8,28) čítame: „Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som.“

„Vyzdvihnutím” má Ježiš na mysli ukrižovanie. „Ja som“ je meno, ktoré Boh zjavil Mojžišovi v knihe Exodus (3,14):

Boh povedal Mojžišovi: «Ja som, ktorý som! » a dodal: «Toto povieš Izraelitom: «Ja-som – ma poslal k vám! »

Zdroj: iltimone.org


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

„Nezaujímavá“ svätica z Lisieux: Malá Terezka a čo ste o nej nevedeli

Týždeň na Slovensku

„Anklopfzeremonie“ alebo pohľad do habsburských pohrebných rituálov

Vyčíňania krvavej grófky Báthoryčky mali zjavne okultný charakter