„Humanae Vitae“ – svedectvo lekára - Christianitas

„Humanae Vitae“ – svedectvo lekára

Dr. Philippe Schepens
4. júla 2022
  Cirkev Spoločnosť   ,


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: pixabay.com

Prednáška prednesená na konferencii „Humanae Vitae po 50 rokoch: stanovenie kontextu“, ktorá sa konala na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského v Ríme 28. októbra 2017.

***

Po všetkých fantastických príspevkoch predchádzajúcich rečníkov týkajúcich sa geniality encykliky Humanae Vitae, inšpirovanej Duchom Svätým, by som sa s vami rád podelil o svoju skúsenosť nemocničného lekára, bývalého vedúceho chirurgického oddelenia v nemocnici s vyše päťsto lôžkami.

Keď som v roku 1960 na vtedajšej Katolíckej univerzite v Louvain (Belgicko) robil druhý doktorát (v piatom ročníku štúdia), zúčastnil som sa prednášky profesora Ferina, gynekológa, o hormonálnej antikoncepcii, ktorú nazval „objavom storočia“, pretože vraj „konečne“ vyrieši problém preľudnenia planéty a umožní ženám ovládať svoju plodnosť. To bolo vysoké ocenenie práci Dr. Gregoryho Pincusa (1903 – 1967) a jeho pokusom so steroidnými hormónmi na ľuďoch, v tomto prípade na mladých ženách z Portorika.

Asi o tridsať rokov neskôr ma smutná náhoda priviedla k tomu, že som v Spojených štátoch strávil večer so starším všeobecným lekárom z Portorika, ktorý mi podrobne opísal strašný osud týchto portorických „pokusných králikov“. Bol veľmi rád, že o tom mohol so mnou rozprávať po španielsky, pretože mal strach hovoriť v angličtine – z obavy, aby náš rozhovor v malej reštaurácii nepočul niekto so zlými úmyslami.

Po prednáške profesora Ferina som však okamžite začal uvažovať nad otázkami týkajúcimi sa tzv. medicínskej revolúcie storočia. Po prvé, viacerí profesori, ktorí nás učili v doktorandskom štúdiu, už odporúčali opatrnosť, pokiaľ ide o pacientov, ktorým boli podávané steroidné hormóny, pretože, ako hovorili, tieto prípravky nie sú bez rizika a zatiaľ nepoznáme ich dlhodobé účinky, hoci vieme, že určite ovplyvňujú vznik rakoviny, integritu kardiovaskulárneho systému a pod. Z tohto dôvodu by sa mali podávať iba v závažných prípadoch, keď neexistuje iná alternatíva. Taktiež som považoval za unáhlené podávať tieto vysoko rizikové prípravky ženám, ktoré nie sú choré, a teda sú v dobrom zdravotnom stave, na riešenie problému antikoncepcie, ktorá ani nemá medicínsky charakter.

Okrem toho, a to je zarážajúci detail, podobné steroidné hormóny sa podávali dobytku, aby mal lepšie mäso a bol tučnejší, čo je postup, ktorý je vo viacerých štátoch oprávnene zakázaný vzhľadom na riziko nepriameho prenosu na konzumenta mäsa. To, čo je zakázané pre hospodárske zvieratá, sa teraz odporúča pre ženy! Je to škandalózne! Preto som sa už osem rokov pred Humanae Vitae ako študent medicíny ocitol medzi odporcami orálnej antikoncepcie, predovšetkým z čisto medicínskych dôvodov. Musím dodať, že vzhľadom na to, že som bol v našej rodine už treťou generáciou venujúcou sa lekárskemu povolaniu a v mojej najbližšej rodine bol najmenej tucet lekárov, dokonca profesor medicíny, diskutoval som o tejto záležitosti so svojím otcom, ktorý zdieľal moje názory v tejto oblasti.

Keď sa v roku 1968 v belgickej tlači začalo písať o encyklike Humanae Vitae, bol som mladý lekár, ktorý si plnil vojenskú službu ako lekársky posudzovateľ budúcich regrútov v armádnom stredisku v Bruseli. Celkovo nás bolo dvadsať mladých lekárov. V čase obeda sa o encyklike okamžite živo diskutovalo. Z týchto dvadsiatich prítomných lekárov bola polovica katolíkov, ale iba dvaja z nás obhajovali Humanae Vitae. Stačí povedať, že postoje – dokonca aj katolíckych – lekárov boli v súvislosti s hormonálnou antikoncepciou vážne deformované.

Vtedy som sa obrátil na svojho svokra, katolíckeho gynekológa v Holandsku a veľkého odborníka na odhaľovanie príčin manželskej neplodnosti, čo si o tom myslí. Jeho odpoveď znela: „Všetci hovoria, že pápež Pavol VI. urobil krok späť, ale podľa mňa urobil dva kroky vpred, čo si takmer nikto neuvedomuje.“

Nepotreboval som ani obrovskú podporu vo forme encykliky Humanae Vitae, aby som spochybnil používanie steroidných hormónov na zabránenie počatia detí, keďže viaceré zdravotné riziká už v tom čase boli dobre známe a rokmi potvrdené. Okrem toho sa o týchto rizikách možno dočítať v príbalových letákoch hormonálnych antikoncepčných piluliek, a dokonca aj na internete. Okrem toho, že antikoncepčné metódy môžu mať za následok smrť ženy, treba mať na pamäti aj to, že tieto metódy môžu byť aj abortívne, pretože často zabraňujú tomu, aby sa ľudské embryo, ktoré už je osobou odlišnou od otca a matky, uhniezdilo v stene maternice. Ďalej – antikoncepcia dáva ženu úplne k dispozícii túžbam jej manžela. Úcta, ktorá prináleží pohlavnému aktu, by však mala byť obrovská, pretože ide o prokreatívny akt, teda akt, v ktorom sa človek spája so Stvoriteľom pri stvorení novej ľudskej bytosti.

Oporou, ktorú som získal z Humanae Vitae, je však skutočnosť, že táto encyklika s veľkou jasnosťou vysvetľuje pravé a konečné ciele ľudského sexuálneho vzťahu. Na rozdiel od živočíšnej ríše je ľudský sexuálny vzťah okrem prokreatívneho účelu určený na udržiavanie manželskej lásky medzi mužom a ženou prostredníctvom vzájomného darovania sa. Preto úplné oddelenie prokreatívneho účelu od účelu lásky medzi mužom a ženou je v rozpore s poslaním človeka na tejto planéte, a preto sa stáva zdrojom viacerých porúch a ťažkostí. To je tiež typické pre dekadentnú spoločnosť a mutandis mutatis porovnateľné s praxou gastronomis v časoch starovekého Ríma. Vtedy totiž Rimania úplne oddelili gastronómiu od výživy, a to prostredníctvom používania vomitorium, čiže prostriedkov vyvolávajúcich zvracanie, vďaka čomu mohli pokračovať v jedení bez preťaženia žalúdka.

Z rovnakého dôvodu prax hormonálnej antikoncepcie, po ktorej nasleduje potrat v prípade chyby spôsobenej buď metódou, alebo používateľkou, úplne oddeľuje sexuálny akt od plodenia, ktoré je skutočne jeho primárnym cieľom podľa zámeru Stvoriteľa, rovnako ako je výživa primárnym cieľom gastronómie. Rozdiel je v tom, že potrat je oveľa horší ako použitie vomitória, pretože úmyselne zabíja živú ľudskú bytosť, ktorú zbavuje ochrany a pohodlia zo strany svojich rodičov po narodení. Nie ja som autorom výroku, že potrat je v skutočnosti neoddeliteľnou súčasťou antikoncepcie, ale Dr. Alan Guttmacher, zakladateľ lekársko-vedeckej divízie IPPF (Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo), ktorý vyhlásil, že „nemôže existovať účinná antikoncepcia bez potratu v zálohe“. Guttmacherov inštitút tiež zistil, že „54 % žien, ktoré podstúpili potrat, použilo antikoncepčnú metódu (zvyčajne kondóm alebo tabletku) v mesiaci, keď otehotneli, a iba 8 % nikdy nepoužilo antikoncepciu“.

V ten večer mi spomínaný portorický lekár, nielen vysvetlil najrôznejšie technické detaily experimentov, ktoré Pincus vykonával, ale opísal mi aj utrpenia tisícov mladých žien, ktoré boli podrobené škandalóznym experimentom, porovnateľným s tými, ktoré vykonával doktor Mengele v Osvienčime. Pretože Pincus vyžadoval presné posúdenie rizík, podával hormonálne dávky až tisíckrát vyššie, ako je súčasné dávkovanie. Výsledky boli viac než „presvedčivé“, pretože stovky žien trpeli komplikáciami uvedenými v príbalových letákoch v škatuľkách s „pilulkami“. Ušetrím vás podrobností, ale jednou z týchto komplikácií bola smrť, nehovoriac o celoživotnom postihnutí v dôsledku mozgovo-cievnych príhod. „Veda bez svedomia je záhubou duše“, napísal François Rabelais, lekár a spisovateľ zo 16. storočia. Pre mnohé portorické ženy, ktoré prišli o život alebo zostali do konca života invalidné, to bola aj záhuba tela.

Hoci som dlhé roky vykonával lekársku prax ako vedúci chirurgického oddelenia, v priebehu rokov som sa stretol so značným počtom mladých žien, ktoré trpeli trvalým postihnutím v dôsledku mozgovo-cievnej príhody, ktorej príčinou boli antikoncepčné steroidné hormóny. Urobiť zo zdravého človeka invalida v dôsledku podávania steroidných hormónov je popretím medicíny. „Primum non nocere“ (predovšetkým neškodiť) je základná zásada medicíny už od staroveku. Okrem toho podanie vysoko rizikového prípravku zdravej žene na riešenie problému, ktorý takmer vo všetkých prípadoch nie je medicínsky, taktiež nie je medicína, pretože lekár sa v takomto prípade dáva do služieb osoby, a nie jej zdravia. Je to skutočný návrat chirurga k povolaniu holiča, návrat k medicíne, aká bola pred Hippokratom, ktorý žil vo štvrtom storočí pred Kristom.

S týmto názorom sa stotožnili aj členovia riaditeľstva Svetovej federácie lekárov, ktorí rešpektujú ľudský život, organizácie, ktorej som generálnym tajomníkom a ktorá má viac ako 400-tisíc členov vo viac ako 70 krajinách.

Najhoršia zvrátenosť však nespočíva ani tak v konaní lekárov a zdravých ľudí, ktorí od nich žiadajú, aby sa odchýlili od podstaty svojho povolania, ktorou je liečiť chorých. Najhoršia zvrátenosť spočíva v tom, že značná časť duchovenstva vrátane niektorých biskupov sa postavila proti jasnému učeniu Cirkvi, ktorú vyhlásil pápež Pavol VI. v encyklike Humanae Vitae. Corruptio optimorum pessima (skazenosť najlepších je najhoršia zo všetkých). Dekadencia postihla Cirkev rovnako ako západnú civilizáciu. Teraz je čas reagovať. Z najmenej známych reakcií uvádzam reakciu pátra Daniela Maesa, ktorý žije v rehoľnej komunite v Sýrii.

Otec Daniel Maes zo svojej sýrskej pustovne napísal o svojej vízii Humanae Vitae dielo s rozsahom 400 strán, ktoré je, žiaľ, dodnes dostupné len v holandčine, s názvom Ako má pápež konečne pravdu a podtitulom Nové perspektívy po polstoročí antikoncepcie (Hoe een Paus gelijk kreeg: Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, Uitgeverij De Blauwe Tijger). Ide o rozsiahle dielo o falošnej ceste, ktorou sa vydala medicína i spoločnosť a na ktorú, žiaľ, zablúdilo príliš veľa duchovných.

Alternatívou, ktorú manželským párom ponúka Humanae Vitae, je napokon metóda prirodzenej kontroly pôrodnosti. Encyklika správne zakazuje umelé oddelenie pohlavného aktu od plodenia. Tým sa nezakazuje pohlavný styk mimo plodného obdobia ženy (maximálne 6 – 7 dní v mesiaci), ale znovu sa potvrdzuje dôstojnosť ženy, ktorá má potom právo rozhodovať o praktizovaní pohlavného aktu.

Západ, najmä dekadentná Európa, však za to draho zaplatí, pretože antikoncepcia ju pripravuje o budúcnosť, keď vedie manželov a ostatných dospelých k nezodpovednosti nielen voči svojmu telu, ktoré otravuje steroidnými hormónmi, ale aj v dôsledku úplného oddelenia sexuálneho aktu od plodenia, čím ho mení na obyčajný akt rozkoše bez zodpovednosti. Na zabezpečenie stabilnej populácie s normálnou vekovou pyramídou je totiž potrebné nahradiť generácie, ktoré odchádzajú, novými generáciami. Všetci demografi však hovoria, že na to je potrebné, aby všetky páry mali aspoň 2,1 dieťaťa. Európsky priemer je však iba 1,4 a v stredomorskej Európe sa dokonca pohybuje od 1,1 do 1,2. Zatiaľ si to veľmi neuvedomujeme, pretože celkový počet obyvateľov európskych krajín zostáva stabilný alebo sa mierne zvýšil vďaka vyššej priemernej dĺžke života starších ľudí a najmä prisťahovalectvom z Afriky a Blízkeho východu.

Nechávam vás hádať, aký bude počet obyvateľov Európy o päťdesiat rokov.

Na záver by som chcel vyjadriť svoju vďačnosť pápežom, ktorí sa od 19. storočia venovali otázke manželského života v encyklikách a iných dielach. Mám na mysli najmä Pavla VI. a svätého Jána Pavla II. a nezabúdam ani na svoju manželku, ktorá mi dala päťdesiat rokov šťastia, okrem iného aj vďaka Humanae Vitae a Evangelium Vitae.

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Otec Marian Kuffa, farár zo Žakoviec a veľký bojovník za život nenarodených detí, napísal predslov ku knihe poľskej novinárky Doroty Łosiewiczovej Život je zázrak, zachytávajúcej desať povzbudivých príbehov zo života ľudí 21. storočia.

Knihu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/zivot-je-zazrak-s-prihovorom-otca-kuffu/

***

Dariusz Žuk-Olszewski prináša vo svojej knihe Licencia na zabíjanie odhalenie, ako a kde v histórii vznikla myšlienka umelých potratov, prečo bola v jednotlivých krajinách tak prudko podporovaná a kto boli protagonistky tejto ideológie.

Dozvieme sa, že podpora umelých potratov vôbec nie je šírením myšlienky tzv. „slobodnej voľby“. V skutočnosti ide o manipuláciu s jednotlivcami s jediným záujmom, a tým je finančný prospech.

Knihu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/licencia-na-zabijanie/

***


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ