Hriech, kvôli ktorému je najviac ľudí zatratených - Christianitas

Hriech, kvôli ktorému je najviac ľudí zatratených


29. októbra 2019
  Spoločnosť


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Táto úvaha je inšpirovaná posolstvom Panny Márie vo Fatime odovzdaným Hyacinte.

Zdroj: commons.wikimedia.org

Na začiatok treba povedať, že jeden jediný smrteľný hriech (bez ohľadu na to, o aký ide) vedie k večnému zatrateniu, inak by sa nenazýval „smrteľným“. To, že smrteľné hriechy majú rôznu závažnosť, sa zohľadňuje (po udelení rozhrešenia) pri vynášaní trestov, ktoré treba odpykať v tomto živote alebo v očistci. Pre každý typ hriechu je iný trest: existujú smrteľné hriechy, za ktoré treba ťažšie pykať, rovnako ako smrteľné hriechy, za ktoré sa vynášajú ľahšie tresty, samozrejme, za predpokladu, že tieto smrteľné hriechy boli úprimne oľutované a kňaz udelil kajúcnikovi rozhrešenie.

Pritom však je potrebné zdôrazniť, že najzávažnejšie smrteľné hriechy sú tie, ktoré sú porušením prvého prikázania. Toto si však vyžaduje upresnenie.

Ak je pravda, že najzávažnejšie hriechy sú tie, ktoré sa týkajú prvého prikázania, je takisto pravda, že tieto druhy hriechov sú často dôsledkom iných zlých skutkov. Je veľmi málo pravdepodobné, že by sa človek sám od seba priamo rozhodol, že nebude rešpektovať prvé prikázanie; najčastejším prípadom je človek, ktorý prestupuje prvé prikázanie preto, lebo už predtým prestúpil iné, predovšetkým šieste a deviate.

Je to preto, lebo človek sa v pravej slobode realizuje nie poznaním, ale čnostným životom; a ak je pravda, že na to, aby človek správne dobre žil, musí najprv vedieť, čo je dobro a čo zlo, rovnako platí, že ak človek nežije podľa toho, ako myslí, nakoniec nutne dôjde k tomu, že bude myslieť podľa toho, ako žije

Hriechy proti čistote a nestriedmosti sú hriechmi spôsobujúcimi intelektuálnu dezorientáciu. Prečo? Pretože kresťanská antropológia (náuka o človeku) hovorí, že Boh stvoril človeka ako syntézu ducha a tela. Duša je podstatne spätá s telom, ale nie s akýmkoľvek telom, ale presne s tým telom, pre ktoré bola stvorená. Táto podstatná jednota znamená, že medzi dušou a telom existuje vzájomné pôsobenie v tom zmysle, že duša ovplyvňuje telo a telo ovplyvňuje dušu.

Predtým sme povedali: …Ak človek nežije tak, ako myslí, bude nakoniec myslieť tak, ako žije. A je to tak: telesná nezriadenosť sa vždy premieta do duševnej nezriadenosti. Keď sa človek vo svojom správaní začne úmyselne riadiť iba svojím pudom, dôjde u neho k istej bestializácii, ktorá je spojená so slepotou rozumu: rovnako ako u zvierat! Preto svätci, aj keď mnohí nevzdelaní, dokážu vyjadriť múdrosť, ktorá prevyšuje všetko ostatné. Preto môžete mať prečítané celé knižnice, pokiaľ žijete v hriechu, vždy budete hovoriť nezmyselné veci.

Človek bestializovaný stráca myslenie; samozrejme, nie myslenie ako také, ale schopnosť pochopiť ozajstný zmysel života. Pokiaľ intelekt funguje dobre, chápe pravdu. Dobrá vôľa spôsobuje, že túto pravdu bude milovať. Bestializácia však narušuje intelekt a vôľu, takže človek nielenže nebude schopný poznať pravdu, ale nebude ju ani milovať, ba bude ju nenávidieť. Alebo lepšie povedané: zvolí si lož a nechá sa ňou uchvátiť.

Boh v človeku stvoril hierarchiu: základné inštinkty, rozum, aby tieto inštinkty viedol, a vôľu, aby inštinkty boli v súlade s orientáciou vytýčenou rozumom. Keď však vôľa zlyhá, sila inštinktov neúmerne vzrastie, takže potláčajú rozum (nazýva sa to slepota intelektu) a hriech dostáva zelenú.

Preto kresťanstvo rozlišuje medzi múdrosťou a intelektualizmom. Múdrosť je dosiahnutie pravdy, intelektualizmus je iba veľké množstvo poznatkov bez ohľadu na Pravdu. Koľko osôb, dokonca negramotných, je obdarených veľkou múdrosťou; a koľko intelektuálov, napriek tomu, že majú prečítané celé knižnice, je vzdialených od Pravdy, pričom ničia ostatných i seba samých? Je to preto, že všetko závisí od cnostného života – najmä od žitej striedmosti.

Blahoslavený Duns Scotus hovorí – a spolu s ním aj celá františkánska škola -, že intelekt je nevyhnutne ovplyvnený vôľou.


Môžete mať všetky intelektuálne vlohy tohto sveta, ale aby ste poznali dobro, čiže, aby ste vedeli, čo je v živote naozaj dôležité, potrebujete Svetlo (ktoré je Milosť!). Láska prevyšuje poznanie a je schopná chápať viac než myslenie.

Preto Panna Mária povedala Hyacinte vo Fatime, že hriechy, kvôli ktorým je najviac ľudí zatratených, sú hriechy tela, pretože tieto je najľahšie páchať a od nich sa potom odvíjajú ďalšie hriechy.

Boh je Pravda, Dobro a Krása!

Zdroj: http://itresentieri.it/


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo katolík nemôže za žiadnych okolností schvaľovať LGBT hnutie a komunity

Nominalizmus a jeho důsledky – VII

Kauza katolíckej školy v Nemšovej: Toto odkazuje ukričanej menšine bývalý kolega!

Svätý Mikuláš čaká na našu pomoc!