Homosexuálne vzťahy ako „obraz Božej dobroty“? - Christianitas

Homosexuálne vzťahy ako „obraz Božej dobroty“?

Mikuláš Hučko
2. júna 2020
  Cirkev  

Je to smutné, bolestivé a absurdné. Takéto správy nemáme radi. Ba ich nenávidíme. Najradšej by sme ich ignorovali.  Radšej by sme boli, keby boli nepravdivé a  mohli sme argumentovať, že to všetko je len výmysel neprajníkov Cirkvi.  Nuž problém je v tom, že títo neprajníci sú priamo v Cirkvi, svet im tlieska a veriaci sú zmätení.  Títo jej neprajníci zatemňujú pravdu a nádheru učenia Cirkvi. Najhoršiu vec, čo by sme mohli urobiť, je mlčať, prehliadať to a navonok sa tváriť, že všetko je v najlepšom poriadku, azda až na pár „ultratradicionalistov“, ktorí robia šarapatu.

Nová kniha vydaná na objednávku rakúskych biskupov tvrdí, že homosexuálne vzťahy pochádzajú od Boha a odhaľujú Božiu „dobrotu a ľudskosť“. Kniha vyzýva Cirkev, aby zmenila svoje učenie o homosexualite a požehnávala homosexuálne vzťahy. 

Podľa liturgistu Fr. Ewalda Vollgera OT, ktorý prispel svojím dielom ku knihe, o zmene cirkevného učenia o homosexualite „treba nielen diskutovať, ale ju aj aj požadovať“. Cirkev by mohla požehnávať homosexuálne vzťahy až po zmene svojho učenia, ako zdôraznil sám Vollger.

V rozhovore pre diecézne noviny v Linci povedal: „Značný počet biskupov si praje prehodnotiť postoje v oblasti sexuálnej morálky a homosexuálnych vzťahov.“

Napriek tomu, že Vollger rozlišuje medzi požehnaním a sviatosťou manželstva, tvrdí, že homosexualitu treba vnímať v pozitívnom svetle.

„Rovnako ako manželstvo medzi mužom a ženou je obrazom Božej tvorivej lásky, aj homosexuálny vzťah je obrazom Božej pozornosti voči ľudským bytostiam,“ povedal. „Ak partneri žijú dar vzájomnej lásky vo vernosti jeden druhému a žijú svoje životy s duchovnými Božími darmi, ako sú láskavosť, znášanlivosť, trpezlivosť, zmierenie atď., aj ich vzťah je obrazom Božej dobroty a ľudskosti.“

Suvisiaci článok

Pápež František ako otec Kuffa: zlo sa prejavuje v rodovej ideológii

Vollger vyzdvihoval požehnávanie homosexuálnych párov na deň svätého Valentína, ktoré sa koná každoročne napríklad v katedrále kardinála Christopha Schönborna (!) vo Viedni. Požehnanie navrhované v knihe, ktorú zadali rakúski biskupi, však ide ešte ďalej.

„Požehnanie, ako je navrhované z hľadiska teológie liturgie, by malo taktiež oficiálny charakter, prostredníctvom ktorého Cirkev vyjadruje záväzok vernosti a exkluzivity vzťahu,“ tvrdí Vollger.

Vollger vo svojom rozhovore s diecéznymi novinami však nevysvetlil, ako je možné zmeniť cirkevnú doktrínu, keď odmietnutie homosexuálneho správania v Starom zákone je dobre známe a v Novom zákone svätý Pavol jednoznačne hovorí, že aktívny homosexuál, ktorý nečiní pokánie, nemôže vojsť do neba. A že aj v Katechizme katolíckej Cirkvi je toto učenie jasne uvedené.

Vollger a spoluautori publikácie akiste sú v duchu hrdí na svoje postoje, pretože podľa nich, nedá sa nič robiť,  jednoducho doba sa zmenila, veda napreduje, čo platilo včera, dnes už neplatí. Katolícka morálka je vraj priveľmi rigidná, odtrhnutá od reálneho života  a keď chcú držať krok s dobou musia sa svetu prispôsobiť, ukazovať radšej milosrdnú tvár  a byť milosrdní voči homosexuálom. Háčik je v tom, že títo teológovia si neuvedomujú, že hrajú rolu „užitočných idiotov“ revolúcie, ako by ich bol nazval súdruh Lenin. Prečo? Pretože im uniká, že v tejto revolúcii vôbec nejde o homosexuálov. Tí revolucionárom sú úplne ľahostajní, pretože im homosexualita slúži ako baranidlo na celkovú revolučnú premenu spoločnosti vyžadujúcu odstránenie prirodzených a ustálených noriem ľudského spolunažívania. Ľuďom sa otvárajú oči a čoraz jasnejšie vidia, že homosexualizmus je len súčasťou politického projektu, ktorým kultúrna a spoločenská ľavica nahradila neúspešné dielo klasického marxizmu, ktoré bolo priveľmi sústredené  na spoločenskú transformáciu , ktorú chcela dosiahnuť znárodnením výrobných prostriedkov, čiže cez ekonomiku.

Spoločnosť, ktorej sa takíto teológovia chcú zapáčiť, je spoločnosť konzumná a individualistická, ktorú poľský sociológ Zygmunt Bauman charakterizoval ako „tekutou“.  Katolicizmus je však „pevný“ napriek teológom ako je Vollger i kardinálom ako je Reinhard Marx, ktorý v roku 2019 vyhlásil: „Trvám na tom: homosexuáli patria do Cirkvi, tiež do sviatostného spoločenstva“ a že „homosexuálne páry môžu dostať „požehnanie v zmysle pastoračného sprevádzania, môžeme sa spolu modliť“.

Odhaľujme ich omyly a modlime sa za ich obrátenie.

Najnovšie články

Sv. Melor, mučeník

„Nezaujímavá“ svätica z Lisieux: Malá Terezka a čo ste o nej nevedeli

Týždeň na Slovensku

„Anklopfzeremonie“ alebo pohľad do habsburských pohrebných rituálov