Holandský minister zdravotníctva navrhuje možnosť eutanázie detí do 12 rokov - Christianitas

Holandský minister zdravotníctva navrhuje možnosť eutanázie detí do 12 rokov


29. júna 2022
  Krátke správy - Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Holandský minister zdravotníctva Ernst Kuipers navrhol, aby bola možná eutanázia detí mladších ako 12 rokov. V utorok predložil poslancom dolnej komory parlamentu podrobné návrhy v tejto veci.

Ministerský návrh má umožniť skrátenie života detí mladších ako 12 rokov, ktoré „neznesiteľne trpia“. Podmienky postupu sú uvedené v dokumente. Aby sa eutanázia mohla vykonať, nesmie existovať „žiadna reálna možnosť odstrániť beznádejné utrpenie dieťaťa“.

Okrem toho musia so zákrokom súhlasiť rodičia a lekár sa musí poradiť aspoň s jedným ďalším nezávislým lekárom. „Z právneho hľadiska dieťa nemusí súhlasiť s ukončením života, ale lekár sa musí snažiť komunikovať s dieťaťom spôsobom, ktorý zodpovedá úrovni jeho chápania,“ uvádza sa v dokumente predloženom poslancom.

V návrhu sa tiež uvádza, že je potrebné zohľadniť „verbálne a neverbálne signály dieťaťa“. Ak lekár dostane jasný signál, že dieťa nechce ukončiť svoj život, súhlas rodičov na vykonanie eutanázie nestačí, uvádza sa v návrhu ministra Kuipersa.

V súčasnosti je eutanázia povolená za určitých podmienok (neznesiteľné, nezlepšujúce sa utrpenie; konzultácia s iným lekárom; súhlas pacienta, ktorý si je vedomý svojho stavu), je povolená od 12 rokov. V prípade detí vo veku 12–16 rokov je potrebné získať aj súhlas rodičov alebo opatrovníkov. Osoby vo veku 16–18 rokov sa môžu o eutanázii rozhodnúť samostatne, ale lekári sa musia poradiť s ich rodičmi.

V Holandsku existuje aj tzv. Groningenský protokol na vykonávanie eutanázie dojčiat. Nejde o zákon formálne prijatý parlamentom, ale o súbor postupov, ktoré vypracovali výskumníci z Univerzitnej nemocnice v Groningene v spolupráci s miestnou prokuratúrou. V roku 2005 protokol schválila Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Holandská asociácia pre pediatrickú starostlivosť) ako národné usmernenie.

MH

Zdroj: PAP, pch24.pl, titulný obrázok – picpedia.org/Nick Youngson


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!