Heretičky sú nehanebnice


22. novembra 2020
  Pokladnica viery

A ženy heretičky, tie nehanebnice! Odvažujú sa hádať o viere, vyháňať zlých duchov, sľubovať uzdravenia, chcú sa stať kňazmi a snáď aj birmovať. Svätenie heretikov a žien je neprijateľné. Ak je vysvätená žena za kňaza, jej svätenie nemá žiadnu hodnotu.

Tertullianus Uplatnenie preskripcie proti heretikom