Generál piaristov Pedro Aguado navštívil členov slovenskej provincie


28. septembra 2021
  Krátke správy - Cirkev

Slovenských piaristov navštívil generál rehole Pedro Aguado, ktorý sa stretol so všetkými členmi Piaristickej fraternity na Slovensku.

Generál rehole Pedro Aguado zdôraznil potrebu zvyšovania úcty k sv. Jozefovi Kalazanskému. Podľa jeho slov si máme brať príklad z Petra Kalazanského, ktorý nielen miloval Pána Ježiša Krista, Pannu Máriu, ale aj chudobných, hriešnikov a najmä deti.

Slovenskí piaristi predstavili generálovi víziu piaristických škôl na Slovensku do roku 2030. Piaristické školy prechádzajú zmenami, ktoré sa odrážajú v kvalite vzdelávania, v procese evanjelizácie študentov i celkovej atmosfére na školách.

Svätý Jozef Kalazánsky (1556 – 1648) bol kňazom a zakladateľom rádu piaristov. Svätorečili ho v roku 1747. Hlavným poslaním rádu je výchova detí a chudobnej mládeže. Piaristi pôsobia na celom svete, na Slovensku žijú v troch kolégiách – v Nitre, Trenčíne a Prievidzi.

BK

Titulný obrázok – Youtube


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!