Fratelli tutti nebezpečne krúži okolo egalitarizmu

Paolo Amerio
20. novembra 2020
  Cirkev  

Strata morálnych zábran, deštrukcia morálky ako výsledok súkromného vlastníctva. Utláčaní a zbedačení ľudia strácajú ľudskú dôstojnosť a mnohí sa vydávajú na cestu zločinu. Sociálna determinácia je mimoriadne závažná, a tak jediná nádej riešenia je v spravodlivej spoločnosti založenej na spoločnom majetku.

Bieda a nespravodlivosť, obrovské sociálne rozdiely, útlak a kruté zákony pochádzajú zo súkromného vlastníctva. Toto sú síce myšlienky prevzaté z diela Utópia, sv. Tomáša Móra, avšak pokojne by sa pod ne mohol podpísať aj pápež František so svojou najnovšou encyklikou Fratelli Tutti (Všetci bratia).

Ironický názov “Všetci chudobní” má byť preto zhrnutím a záverečným výstupom najnovšej Františkovej encykliky a zároveň názvom konferencie, ktorá sa konala 18. novembra 2020 online s niektorými poprednými mysliteľmi na rovnakú tému. Hlavným hosťom bol jeden zo spoluautorov veľkej sociálnej encykliky Benedikta XVI. a neskorší riaditeľ Vatikánskej banky, profesor Ettor Gotti Tedeschi. Ten uviedol, že Františkova posledná encyklika je skôr inšpirovaná dielom Utópia sv. Tomáša Móra, než myslením svätca z Assisi. S tým rozdielom, že Tomáš svoje dielo myslel doslova ako satiru. Ako poznamenal: „Pokiaľ sa ekonómia používa skôr pre politické ciele, môže viesť k vytvoreniu podobných utópii, ktoré keď sa ešte navyše zmiešajú s náukou Cirkvi, nás môžu priviesť k heréze.

Podobné myslenie je podľa bývalého riaditeľa a poradcu Benedikta XVI. v rozpore s náukou Františkovho predchodcu, ktorý vo svojej sociálnej náuke skôr poukazoval, že to čo sa má zmeniť nie je otázka ekonómie, ale duchovna, a teda čo má byť zmenené je predovšetkým srdce človeka. Miesto toho, aby Františkova posledná encyklika pozývala človeka k duchovnému obráteniu však vedie k skutočnej utópii a teda, že všetci sa máme podľa neho v konečnom dôsledku stať chudobnými, avšak nie v Duchu, ale materiálne.

Juan Miguel Montez, riaditeľ TFP v Ríme poznamenal, že encyklika Fratelli tutti vedie následne k ľudskej utópii, miesto toho aby jej cieľom bolo vytvorenie Božieho Kráľovstva. Následne to môže viesť až k teologickým problémom, na ktoré poukázali mnohí po jej uverejnení, pretože právo na vlastníctvo vychádza zo siedmeho a desiateho Božieho prikázania. „Osobné vlastníctvo je zrušené, obyvatelia nemajú viac právo ani na vlastnenie rôznych dobier, ani peňazí, všetko je zdieľané“ sú myšlienky nielen zo satiry sv. Tomáša, ale už aj pápeža Františka.

Hoci František cituje svätého Františka, jeho vzormi sú skôr Mahatma Gándhí a Martin Luther King, a teda skôr zmeny štruktúr, než osobné obrátenie.

Taliansky odborník na ekológiu a šéfredaktor portálu Nuova Bussola Quotidiana poukázal na nebezpečnú Eko Teológiu v pozadí encykliky, ktorá implikuje antropologický zvrat. Ten spočíva v tom, že človek je ponímaný v kontexte masy a teda stráca vlastnú ontologickú špecifickosť. Enviromentálna nerovnováha bola tak dlho pripisovaná k judeo-kresťanskému antropocentrickému chápaniu človeka, že napokon ono bolo obvinené z vykorisťovania Zeme.

Toto je však veľmi skreslená vízia Katolicizmu. Uznávajúc, že človek je vrcholom stvorenstva, ktorý bol ako jediný stvorený na Boží obraz sa poukazuje na to, že kľúčom pochopenia je práve tento jedinečný vzťah medzi Stvoriteľom a človekom. Keď je tento vzájomný vzťah žitý zo strany človeka správnym spôsobom, v súlade s Kresťanským zjavením, tak nastáva zároveň aj zdravý vzťah s celým zvyškom stvorenia.“ poznamenal Cascioli.

Profesor Loredo, riaditeľ TFP v Miláne poznamenal, že: „Okrem pár privilegovaných, nikto iný nemá právo sa mať dobre, čoho súčasťou je aj kvalitatívny a kvantitatívny rast istých dobier. Toto je však totalitársky princíp rovnosti: Nikto nemôže mať viac ako iní, aby to nevytváralo dôvod k žiadnej závisti a následným konfliktom. Avšak jedinou možnosťou, ako byť medzi sebou rovný, znamená byť všetci rovnako chudobní.

Tento egalitarizmus je však stredobodom ponímania Pápeža Františka a zrejme aj konferencie „Františkova ekonómia“, ktorá sa koná po tieto dni vo Vatikáne.

Ekonóm Stefano Fontana vysvetlil, že kľúčovým pre pochopenie pojmu encykliky Fratelli tutti, teda všetci bratia, je koncepcia univerzálneho bratstva, prítomného v problematickom dokumente z Abú Dhabí, ktorý je v radikálnej diskontinuite s predošlou sociálnou náukou Cirkvi.

Čím ďalej, tým viac svetových ekonómov je znepokojených s radikálnym ľavicovým nasmerovaním pápeža Františka. V pondelňajšom rozhovore spisovateľ Mario Vargas LIosa, ktorý v roku 2010 obdržal Nobelovu cenu za literatúru, nazval pápeža Františka Peronistom.

Pre mnohých latinoameričanov, mňa nevynímajúc, on je ten pápež, ktorý podporuje radikálnu ľavicu,“ poznamenal laureát Nobelovej ceny pre taliansky denník La Stampa.

Je nás veľa, ktorí si to myslíme. Dnes už Katolícka cirkev nemá viac ten vplyv, ktorý mala kedysi, a nemyslím si už, že tento pápež má veľký vplyv. Myslím si však, že skúsenosť tohto peronistického pápeža bude vplývať na Cirkev, ktorá sa vráti ku konzervatívnemu ponímaniu svojej tradície.“ dodal napokon LIosa.

Prosíme Vás o PODPORU! Pomôžte nám prebudiť SVEDOMIE Slovenska, brániť Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Christianitas.sk pomôžete aj jedným eurom. ĎAKUJEME!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299