Francúzsko, čiň pokánie - Christianitas

Francúzsko, čiň pokánie

pch24.pl
16. apríla 2019
  Cirkev  

Husté oblaky dymu vietor stáča a mení na gigantické chuchvalce. Hneď pod nimi besnie žltooranžový oceán. Ohnivé jazyky vystreľujú na všetky strany. Plameňmi ošľahávana hlavná veža praská a rúti sa do bezodného inferna. Po chvíli padá strecha. Takto hynie katedrála Notre-Dame v Paríži.

Katedrála Notre-Dame – symbol Francúzska, symbol kresťanstva, symbol nádhery katolíckej civilizácie – sa topí v ohnivom mori. Až sa ponúka prirovnanie k Sodome a Gomore. Nie je ale prehnané?

V tejto katedrále horí celé Francúzsko – nielen jeho história a kultúra, ale aj jeho duch. Vari krajina galského kohúta so zhnusením nezavrhla svoju katolícku vieru a neuprednostnila apostázu? V ušiach znie proroctvo svätého Remigiusza vyslovené pri krste v Chlodovika v roku 496: „Toto kráľovstvo bude veľké medzi všetkými kráľovstvami na zemi. Kým bude verné svojej viere, bude víťazné a bohaté; keď sa od nej odvráti stihne ho prísny trest,.

Symbolický je čas, kedy došlo k  tragédii: na začiatku Veľkého týždňa – v deň, kedy Ježišovi ukazovali chrámovú stavbu a On vtedy povedal svojim učeníkom:  „Veru, hovorím vám. Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zborené“ (Mt 24, 2).

A v tejto súvislosti prichádza na myseľ ešte jedno poučenie od nášho Pána: „Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.” (Lk 13: 4-5).

Francúzsko, čiň pokánie – azda nevidíš znamenia? Európa, čiň pokánie – „lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli” (Mt 13,15). Obráť sa, Francúzsko, – ktoré očami nechceš vidieť a ušami počuť!

Keď veža letela dolu, bolo to ako pád vojenskej zástavy na bojisku. Po ňom sa boj spravidla končí, nasleduje kapitulácia alebo krvavý masaker. Západ kapituloval už dávno a možno len čaká na ten masaker – to nevieme, ani nesúdime. Nesmieme však zapchávať si uši, zatvárať oči a ignorovať zjavné varovania. Katedrála Notre Dame sa stavala stoosemdesiat rokov, jej zničenie (pretože veľa sa vraj nedá zachrániť) trvalo dve hodiny. To isté sa môže udiať s kresťanskou civilizáciou, ktorú táto katedrála vyše osem storočí symbolizovala. Zrúti sa ako dom z kariet a jej obnova môže trvať celé stáročia. Ak vôbec dostane druhú šancu…

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ