Farnosť v Kalifornii neodporúča sv. prijímanie na kolenách – z „bezpečnostných dôvodov“ - Christianitas

Farnosť v Kalifornii neodporúča sv. prijímanie na kolenách – z „bezpečnostných dôvodov“


16. januára 2023
  Krátke správy

K akým bláznovstvám a k akej miere trápnosti sú schopní uchýliť sa tí, ktorých z veľmi podozrivých dôvodov irituje úcta veriacich voči Božiemu Telu v hostii, dokazuje najnovší prípad jednej kalifornskej farnosti. Keďže pokrokoví kňazi a farníci ešte stále nedokázali presvedčiť všetkých katolíkov, že sväté prijímanie na kolenách je zastarané a nepokrokové, rozhodli sa ísť na to „odborne“, ako správni odborníci.

Ferdynand Ruszczyc, Prvé prijímanie
zdroj: picryl.com

Ide o katolícku Farnosť sv. Kateri Tekakwithy v meste Beaumont, v diecéze San Bernardino. Jej správcovia, spolu s progresívnou komunitou požadujú, aby všetci návštevníci podpísali vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že veriaci sa vzdávajú svojho práva požadovať náhradu škody od farnosti, ak sa im niečo stane počas kľačania pri svätom prijímaní. Zdá sa teda, že dať sa zaočkovať netestovanou vakcínou je bezpečné, ale zato kľaknúť si pred Božím Telom je veľmi nebezpečné. A v čom konkrétne spočíva hrozba kľačania?

To dokument neuvádza, len spomína bližšie nešpecifikované „príhody“, ktoré sa mali údajne vyskytnúť v minulosti. V dokumente sa ďalej píše, že vzhľadom na mobiliár kostola, v ktorom nie je ani jedno kľačadlo ani mriežka pred oltárom (čo už by tam 53 rokov od reforiem aj robila, že?), tak veriacim údajne hrozí zavinenie nejakej „škody“ a to tak sebe, ale aj druhým. Také riešenie problému, v ktorom by pre veriacich pripravili kľačadlo, správcom farnosti očividne ani nenapadlo.

Farský bulletin tiež uvedomelo veriacim pripomína, že sú v prípade nehody pri prijímaní na kolenách právne zodpovední za škodu spôsobenú iným veriacim. Preto farnosť zdôrazňuje (!), že „neodporúča prijímanie na kolenách“.

A čo tak úrazy pri kreatívnom tancovaní a vzývaní Ducha Svätého? Alebo pri tancovaní hip-hopu pred oltárom? Aj tie pôjdu na účet a zodpovednosť nesmierne kreatívnych kňazov, akolytov, miništrantov, miništrantiek a zapojených laikov?

A pritom inštrukcia Redemptionis Sacramentum, vydaná v roku 2004 Kongregáciou pre Boží kult jasne uvádza, že nie je prípustné „odmietnuť sväté prijímanie len preto, že veriaci chce prijať Eucharistiu na kolenách alebo postojačky“.

Kánonické právo k tomu dodáva, že „vysluhovatelia Cirkvi nemôžu odmietnuť sviatosti tým, ktorí o ne žiadajú, sú náležite disponovaní a nie je im zákonne bránené v ich prijímaní“ (Kán 843, § 1 CIC). Čiže aj tým, ktorí prijímajú na kolenách.

Avšak ako vídame aj v kostoloch na Slovensku, niektorí dôstojní páni kľačiaceho veriaceho bohorovným gestom prstov upozornia, že sa má postaviť, ak chce vôbec prijímať Božie Telo. Kto je tu potom neposlušný? Tí, čo sa dožadujú svojich práv, alebo tí čo ich porušujú?

Najnovšie boli pozorovateľné, a aj zaznamenané na kameru, takéto scény na pohrebe emeritného pápeža Benedikta XVI. Tam si niektorí veriaci dovolili tú „drzosť“, že na pohrebe pápeža, ktorý prijímanie po kľačiačky podporoval, si dovolili takto pristúpiť k svätému prijímaniu. Nasledovala arogantná svojvôľa strážcu tzv. poslušnosti a nútenie veriaceho prijať, dokonca ani nie postojačky do úst, ale na ruku! Aktívny progresívny kňaz roztvoril násilím svojim prstom zopnuté ruky prijímajúceho a Božie Telo mu do nich strčil!

Na druhej strane musíme konštatovať, že tým „rozdávač“ určite, podobne ako farnosť v Kalifornii, chcel zabrániť ťažkému úrazu, ktorý by mohol nastať v prípade prijímania pokľačiačky. A my už sme si aj domysleli o aký „úraz“, respektíve dokonca viaceré možné „úrazy“ ide: jednak by progresívni veriaci mohli pri pohľade na kľačiaceho katolíka utrpieť šok a následne si spôsobiť úraz nákupným vozíkom, pri nedeľnej rodinnej návšteve supermarketu; po druhé by týmto pohľadom mohli byť „urazení“, keďže je jasné, a pán farár im to už určite vysvetlil, že kľačanie pred Božím Telom je prejavom pýchy a kľačiaci veriaci sa tým chce vyvyšovať nad kolektívom a robiť zo seba niečo lepšie; a tretia možnosť úrazu spočíva v tom, že kreatívne sa hrajúcim deťom v predných laviciach pred oltárom by takéto zníženie sa na ich výškovú úroveň mohlo pripadať ako nejaká nová hra, rozšantili by sa ešte viac a nemusím vám to dupľovať – úraz je hneď na svete.

Možno by bolo najlepšie, keby farnosti nariadili veriacim povinné kurzy bezpečnosti pri prijímaní (BPP). Bol by na to špeciálny referent (najlepšie laik) a mohli by byť aj stretká referentov, súťaže, tombola, referentské pesničky a samozrejme letné tábory.

BM

Zdroj: LifeSite News, kath.net, ilustračný obrázok, zdroj – picryl.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Agenti, kolaboranti, zradcovia a udavači alebo Komu sa hojdá žalúdok, ten nech nelezie do politiky

Arcibiskup Fulton Sheen: „Takto spoznáte Antikrista!“

Genocída národov

Ako duchovní rodičia hnutia Wicca de facto potvrdili, že čarodejnícke procesy v minulosti boli úplne legitímne