Farnosť pri Prešove má novú vzácnu relikviu – triesku zo Sv. Kríža


8. augusta 2020
  Krátke správy - Cirkev

V obci Záhradné, ktorá sa nachádza neďaleko Prešova, budú čoskoro uložené (15. septembra 2020)  a vystavené nové vzácne relikvie. Jednou z nich je aj čiastka z dreva Najsvätejšieho Kríža, na ktorom trpel Náš Pán Ježiš Kristus. Okrem nej získala farnosť Sedembolestnej Panny Márie aj relikviu sv. Gabriela Františka Possentiho, veľkého ctiteľa Bolestnej Matky Božej.

Drevo Sv. Kríža objavila v Jeruzaleme sv. Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, v roku 326. Mala vtedy už okolo osemdesiat rokov a vydala sa na púť k miestam umučenia Nášho Pána. Na jej príkaz začali kopať na mieste, ktoré označila a skutočne Kríž našli. Púť vyčerpala sv. Helenu natoľko, že čoskoro po objavení Kríža zomrela.

Triesky z tohto kríža sa stali čoskoro vyhľadávanými vzácnymi relikviami, ktoré si kresťania veľmi ctili. V čase protestantskej revolúcie sa stalo uctievanie relikvii zo Sv. Kríža predmetom posmechu a protestanti tvrdili, že obchodníci s relikviami vyrobili toľko falošných triesok, že by to stačilo na sto krížov.

Tieto útoky viedli nakoniec k tomu, že sa katolícki učenci, aby konečne zamedzili rúhavé posmešky heretikov, rozhodli vyhľadať, spísať a odmerať všetky verejne známe a uctievané triesky zo Sv. Kríža a vypočítať z ich objemu akú časť kríža tvoria. Nakoniec sa ukázalo, že to čo malo byť hmotou na sto krížov nestačí ani na polovicu jedného. Protestantské posmešky sa ukázali rovnako liché ako ich bludy.

Vzácna relikvia v obci Záhradné nie je prvou. Vo farnosti majú už relikvie sv. Tomáša Akvinského, sv. Šarbela a sv. košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana.  

BM