Farnosť Nitra-Janíkovce a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozývajú na tradičnú púť


8. júna 2021
  Krátke správy - Cirkev

Farnosť Nitra-Janíkovce a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pri príležitosti Fatimskej soboty pozývajú v sobotu 12. júna 2021 na tradičnú púť k Dubu, spojenú s procesiou detí, birmovancov a dospelých ku kaplnke Fatimskej Panny Márie Pri Dube od kostola v Janíkovciach a od kostola v Čechynciach od 14:30 hod.

Svätú omšu Pri Dube o 16:00 hod celebruje Mgr. Dušan Molek, správca farnosti. Po ukončení programu bude občerstvenie. V prípade zlého počasia bude určený náhradný termín. Všetci ctitelia Fatimskej Panny Márie sú srdečne pozvaní!

Spiritualita fatimských zjavení má svoj špecifický výraz v pobožnosti prvých sobôt v mesiaci. 10. decembra 1925 sa sestre Lucii zjavila Panna Mária v cele rehoľného domu v Pontevedra s dieťaťom Ježiš. Panna Mária jej ukázala na dlani svoje srdce ovinuté tŕňmi a povedala jej: „Dcéra, pozri na moje srdce, ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minút pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse.

Svätý Otec, pápež Pius X., aby zveľadil pobožnosť veriacich k preslávnej a nepoškvrnenej Matke Božej a povzbudil túžbu dávať vynáhradu, ktorá chce byť zo strany veriacich akýmsi odčinením za odsúdeniahodné zlorečenia, ktorými ničomní ľudia znesväcujú najsvätejšie meno a vznešenú hodnosť svätej Panny, z vlastného rozhodnutia ráčil udeliť plnomocné odpustky, ktoré sa môžu obetovať i za mŕtvych, všetkým tým, čo v prvú sobotu mesiaca, po svätej spovedi a svätom prijímaní vykonajú v duchu vynáhrady nejaké osobitné cvičenia na česť preblahoslavenej a nepoškvrnenej Panny a pomodlia sa na úmysel Sv. Otca.

Tieto základné duchovné cvičenia fatimských sobôt formujú srdcia ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

BK

Zdroj: biskupstvo-nitra.sk

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!