Farárka Anna Polcková, apoštolka LGBT


27. júla 2020
  Krátke správy - Cirkev

Evanjelická farárka Anna Polcková vystúpila na Dúhovom Pride 2020 s prejavom, v ktorom uviedla, že už nechce mlčať a je pripravená sa stať hlasom homosexuálnej menšiny. Tvrdí že mnohé lesby, gayovia, bisexuáli, transgenderi a členovia LGBT komunity mlčia, boja sa prihlásiť k svojej identite, pretože by im to mohlo priniesť nepríjemné následky. Preto podľa Polckovej mlčia a potichu trpia.

Farárka Anna Polcková mlčať nechce, pretože po tom všetkom, s čím sa jej zdôverujú členovia LGBT komunity mlčať nemôže, vnímala by sa ako totiž ako „zbabelá a falošná”. Chce sa stať hlasom tých, ktorí sa hovoriť boja. Chce sa stať „hlasom mladých ľudí, ktorí majú strach povedať o tom, akí sú a koho chcú milovať, vlastným rodičom”.

Farárka Polcková sa hanbí za to, že lesby, gayovia, bisexuáli a transgenderi musia mlčať, inak riskujú zahanbenie, ponižovanie a šikanu. Hanbí sa za to, že je LGBT komunita programovo, systematicky a dokonca v mene Božom umlčiavaná, čo považuje za nespravodlivé, neláskavé a dokonca to považuje za porušenie najdôležitejšieho prikázania – prikázania lásky.

Na záver svojho vystúpenia na Dúhovom Pride 2020 farárka Anna Polcková uviedla, že spolu so svojimi kolegami a kolegyňami, členmi a členkami presbyterstva vo Veľkom kostole chcú podnietiť interdisciplinárnu diskusiu o LGBT problematike a verí, že vývoj bude smerovať k zmene v prospech LGBT komunity.

V najbližšej dobe bude určite zaujímavé sledovať, ako sa situácia v Evanjelickej cirkvi vykryštalizuje.

BK