Falošná mystika


30. apríla 2021
  Pokladnica viery

Sú isté metódy, tzv. mystické, propagované v hojnej miere aj u nás, obzvlášť v posledných rokoch. A musíme bohužiaľ konštatovať, že sa neraz aj katolíci dávajú nimi zviesť, a to z neznalosti pravej cesty, z neznalosti Krista, ktorý je jedinou cestou k Otcovi.

Týmito metódami sa má človek pomocou vlastných síl dostať k spojeniu s Bohom a k mystickým stavom, čiže k najvyššiemu stupňu duchovného života.

Ak čítame návody tohto duchovného smeru k istým cvičeniam, ktoré nám pripadajú ako duchovná gymnastika, môžeme zaradiť tento smer len medzi naturalistické pokusy dosiahnuť nadprirodzeno prirodzenými silami…

Ako je zrejmé, zmysel duchovného života podľa týchto mystikov spočíva v oných mystických stavoch a cestou k nim je mystická koncentrácia, ktorou má človek vyjsť sám zo seba a spojiť sa s Bohom.

R. M. Dacík – Mystika