Exkluzívne interview s autorom „Otca Eliáša“, kanadským spisovateľom Michaelom O’Brienom - Christianitas

Exkluzívne interview s autorom „Otca Eliáša“, kanadským spisovateľom Michaelom O’Brienom

Matej Gavlák
5. mája 2022
  Spoločnosť  


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Prednedávnom sme vám priniesli článok o výnimočnom katolíckom románe kanadského spisovateľa Michaela O’Briena s názvom Otec Eliáš: Apokalypsa. Sám Michael O’Brien poskytol portálu Christianitas.sk pri tejto príležitosti exkluzívne – a rozhodne inšpiratívne – interview, ktoré vám prinášame v plnom znení:

Zdroj: archív Michaela O’Briena

***

Matej Gavlák: Na úvod mi dovoľte ešte raz Vám poďakovať za to, že ste si našli čas a poskytli nám nasledujúci rozhovor. A teraz, ak súhlasíte, prešiel by som hneď k prvej otázke. Môžete nám povedať, ako „Otec Eliáš“ vlastne vznikol a prečo ste sa rozhodli napísať román práve o antikristovskej postave?

M. O’Brien: Jedného dňa v roku 1994 som sa sám modlil v miestnom farskom kostole žialiac nad stavom mojej krajiny (Kanada) a veľmi slabom stave Cirkvi v tejto krajine. Vláda prijímala čoraz viac zákonov proti rodine i proti životu, čo mne ako mladému otcovi šiestich detí robilo vážne starosti. Bol som v hlbokých mukách a slzách, ako som sa modlil k Pánovi o svetlo a pomoc. Náhle som bol naplnený nadprirodzeným pokojom a do mojej mysle vkĺzol príbeh, ktorý sa mal stať „Otcom Eliášom: Apokalypsou“. V priebehu celej hodiny som bol v stave tejto nadprirodzenej mlčanlivosti a pokoja – bolo to ako sledovať film.

S týmto vnútorným „videním“ prišla tiež milosť, ktorá mi hovorila, že to musím napísať. Nikdy som si nepomyslel, žeby to mohlo byť niekedy vydané; len som si želal poslúchnuť Pánovo nabádanie. Počas ôsmich mesiacov som každý deň navštevoval Sviatosť oltárnu prosiac na ten deň o milosť pre písanie a inšpiráciu svätým anjelom. Skrze mnoho prekvapivých udalostí božskej Prozreteľnosti bola kniha vydaná v roku 1996 a doteraz bola preložená do 14 jazykov. Bola to pre mňa vskutku dobrá lekcia poslúchnuť Pánove nabádania.

Existuje nejaká skutočná osoba za postavou Eliáša Schäffera? Jeho pozadie je vskutku neočakávané – vysoký úradník Ministerstva spravodlivosti Izraela, ktorého mnohí považovali za kandidáta na premiérsky post, no ktorý napokon odchádza a stáva sa tichým mníchom… Prečo ste si pre postavu Eliáša vybrali takéto, tak trochu „komplikované“, pozadie?

Neexistuje žiadna skutočná osoba, podľa ktorej by bola postava otca Eliáša napísaná. Dúfam, že vo svätosti a odvahe existujú mnohí ako on a, samozrejme, je množstvo významných konvertitov z judaizmu na katolícku vieru. Mojím hlavným cieľom pri vytváraní jeho špecifickej fiktívnej minulosti však bolo zdôrazniť, že ku koncu času sa všetci tí, ktorí skutočne hľadajú Boha, spoja, aby uctievali Ježiša Krista. Otec Eliáš reprezentuje – a vlastne je istým druhom predchodcu – času v budúcnosti, kedy židovský ľud príde ku Kristovi. Toto je prorokované sv. Pavlom (Rim 11,25–27) a niektorými prvotnými otcami Cirkvi.

Antikristom vo Vašom románe je prezident Európy. Prečo? Nebol by vhodnejší prezident ďaleko mocnejších USA, alebo – povedzme – Sovietskeho zväzu či komunistickej Číny?

V zápisoch cirkevných otcov, ale rovnako tak vo výnimočných učeniach sv. Johna Newmana o Antikristovi, ma vždy zaujala ich viera, že Antikrist povstane z istých „kráľovstiev“, ktoré zas povstanú z ruín Rímskeho impéria. Samozrejme, to sa týka predovšetkým Európy. Mal by som však dodať, že duch Antikrista je činorodý v každom národe, ktorý zlyháva v úcte k Bohu a k Jeho zákonom. Tvár Šelmy má mnohé masky, medzi inými radikálne totalitnú, ale aj jemne socialistickú alebo kapitalistickú, a tak ďalej. Nový univerzálny materializmus postkomunistickej éry je azda jej najnebezpečnejšou maskou, pretože vždy rozširuje ilúziu, že nie je tým, čím v skutočnosti je. Sv. Pavol v Druhom liste Solúnčanom (2Sol 2,1–12) opisuje ducha, ktorý bude mať zdanlivo „demokratickú“ masku.

Aký je Váš názor na organizácie ako EÚ či OSN? Sú podľa Vás protikresťanské?

Áno, je to celkom zreteľné. Uvážte napríklad, ako sa EÚ snaží zavrhovať morálnu nezávislosť suverénnych národov a to vrátane oblastí sexuality, manželstva a života. OSN robí to isté a rovnako tak pretláča zlovestnú antipopulačnú agendu.

Vo Vašom románe – písanom v rozmedzí rokov 1994–1995 – je katolícka Cirkev zobrazená na pokraji priepasti. Dnes sa zdá, akoby sa Vaše „predpovede“ začali pomaly stávať realitou. Ako to, že ste boli v tom čase tak presný? Existovali už vtedy nejaké prvotné varovania?

Od času svojho obrátenia v roku 1961 v 21 rokoch som mal isté intuície. Odvtedy som vnímal plynulý nárast monolitickej svetovej kultúry, ktorá bola čoraz viac protikresťanská, kým v rovnakom čase sa mnoho národných „cirkví“ pod vplyvom herézy modernizmu rozpadalo zvnútra. Tieto intuície sa mi často potvrdzovali ako som sa modlil za stav rodiny a Cirkvi vo vzrastajúcej materialistickej kultúre. Čoraz viac tvorcovia verejnej mienky v médiách, zábavnej kultúre a politike nazývali zlo dobrom a dobro zlom, a posúvali sa smerom ku globálnej revolúcii, ktorá mala prestupovať osobné svedomie a slobodu náboženstva.

Čo je podľa Vás najväčším zranením a najväčšou nádejou Cirkvi?

Cirkev krváca z mnohých rán. Popri vonkajších útokoch na Vieru sú nám zasadené niektoré z najhorších rán skrze vnútorných nepriateľov – odpadlíctva, herézy, morálneho kompromisu, ako aj kompromisu so spiritus mundi, duchom sveta, za ktorým často číha spiritus diaboli. Našou najväčšou nádejou je potom to, že náš žijúci Spasiteľ Ježiš je medzi nami – vyžarujúci jas, silu a útechu – verím, že On nám dáva zvláštne milosti, ktoré v našich časoch potrebujeme s veľkou naliehavosťou kvôli šíriacej sa temnote. Temnota nemôže poraziť svetlo a v to musíme veriť. Svoje oči musíme nasmerovať ku skutočnému horizontu. Ježiš je s nami a prichádza. On je blízko!

Tiež môžem poznamenať, že hocikde vo svete som bol, všade som videl zázračnú obnovu pravej viery medzi mladými a mnoho obrátení. Často tiež myslím na vízie sv. Faustíny Kowalskej a slová v jej Zápiskoch (č. 357): „Čím väčšia je temnota, tým úplnejšia by naša dôvera mala byť.

Veríte, že sa už nachádzame v čase Apokalypsy? Sú nejaké znamenia toho, čo možno príde?

Verím, že sme v čase Apokalypsy, aj keby som bol rád, keby som sa v tomto mýlil. V našich časoch sa všade okolo nás vynárajú bezprecedentné apokalyptické znamenia. Samozrejme, v našich dejinách boli menšie apokalypsy, ale žiadna z nich s globálnym dosahom a charakterom, akej čelíme my dnes. Neustále si v mysli uchovávam Pánovo varovanie, že musíme „zostávať neustále bdelí a všímaví“ – čo je varovanie, ktoré sa vzťahuje na každú generáciu. Vieme, že v istú chvíľu príde generácia, ktorá bude otestovaná radikálnym a totálnym spôsobom; bude to globálna perzekúcia tých, ktorí nasledujú Ježiša. Generácia, ktorá je najmenej bdelá, ktorá bola uspaná skrze hriech a omyly, zdrogovaná potešeniami a klamom, to bude tá, ktorej bude dominovať Antikrist.

Mojím cieľom v písaní fikcie, ktorá skúma apokalyptické otázky, je spýtať sa mojej vlastnej generácie: „Sme bdelí?“ a rovnako dôležitá je otázka: „Sme duchovne pripravení, ak nadídu tieto časy predpovedané prorokmi a samotným Ježišom?

Celá éra po Vzkriesení sú vlastne tie Posledné dni a ostáva už iba posledná záverečná bitka pred jej ukončením. „Deti, toto je posledná hodina“, hovorí sv. Ján (1Jn 2,18) a v inom anglickom preklade sa dočítame: „Deti, toto sú posledné dni“. Napriek tomu, čas Antikrista a jeho falošného proroka nie je koniec Konca, ani koniec sveta. Podľa Sv. písma bude svetu daných po čase Antikrista – „tisíc rokov mieru“ (viď. Zjv, kap. 19,20). Nemôžeme si však túto periódu zmýliť s celým miléniom. V biblickej reči ide jednoducho o dlhotrvajúcu časovú periódu. Tiež by som vašim čitateľom odporučil Katechizmus katolíckej Cirkvi, č. 675–677.

Váš osobný životný príbeh je taktiež zaujímavý. Môžete nám povedať niečo o svojom detstve a mladíckych rokoch?

V 60. rokoch som bol ako tínedžer hlboko zasiahnutý duchom sociálnej revolúcie, ktorá infikovala atmosféru a kultúru západného sveta. Mladým mojej generácie bola prezentovaná ako vysoko idealistická, heroická a, samozrejme, prinášajúca uspokojenie. V tom istom čase bolo svetlo Evanjelia všade okolo nás popierané a Cirkev bola vysmievaná a hanobená viac a viac. I ja som nasával jed, prestal som chodievať ku sviatostiam a prestal som sa i modlievať. Čoskoro som zapudil svoju katolícku vieru, mysliac si, že som sa zbavil „mýtu“, ktorý už nebol viac pravdivý.

Späť k viere ma priviedol veľký šok. Ako sa zväčšoval môj intelektuálny klam a morálny zmätok, cítil som, ako vo mne narastá prázdnota. Po rokoch pýchy a rebélie, kedy som sám seba vnímal ako autonómnu bytosť, nadradenú a slobodnú, mi Boh dovolil uvidieť skutočný stav mojej duše. Dovolil, aby na mňa zaútočilo radikálne zlo ako duchovná prítomnosť, ktoré bolo tak temné a hrozivé, že som sa cítil byť paralyzovaný a úplne bezmocný vo svojej obrane voči tomu. Avšak v tom okamihu som zavolal na Boha a On ma zachránil od toho temného ducha. V tej istej chvíli mi bolo dané okamžité poznanie, že všetko čo Cirkev a Evanjelium učia je pravda – že je to absolútna realita. V mesiacoch a rokoch, ktoré nasledovali, mi Pán pomohol dosiahnuť hlboké uzdravenie a pozvoľna objaviť cestu môjho života v Ňom.

On je skutočný. On je s nami. Dôverujte v Neho celou svojou mysľou, srdcom i dušou.

V mene redakcie i našich čitateľov Vám ešte raz ďakujem za rozhovor.

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Kniha Plinia Corrêu de Oliveiru Revolúcia a Kontrarevolúcia bola po prvýkrát publikovaná ešte v apríli 1959, a po vyše šesťdesiatich rokoch a mnohých prekladoch do svetových jazykov ju má napokon k dispozícii aj slovenský čitateľ. Uvedená práca vychádza z pevného historického a filozofického predpokladu: z nevyhnutnosti dodržiavať Kristov zákon nielen jednotlivcami, ale aj štátmi a všetkými spoločenskými vrstvami.

V roku 1960 Plinio Corrêa de Oliveira založil Sociedade Brasileira de Defesa de Tradição, Familia e Propriedade (Brazílska spoločnosť pre ochranu tradície, rodiny a vlastníctva) – organizáciu, ktorá sa neskôr rozšírila do mnohých krajín celého sveta pod názvom TFP (Tradition, Family, Property – Tradícia, rodina, vlastníctvo) a inšpirovala v mnohom aj katolíckych aktivistov na Slovensku, ktorí už od roku 2016 obhajujú kresťanské hodnoty.

Publikáciu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/prof–plinio-oliveira-revolucia-a-kontrarevolucia/

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!