Evanjelizácia moslimov proti tichému spojenectvu islamistov a sekulárnej ľavice - Christianitas

Evanjelizácia moslimov proti tichému spojenectvu islamistov a sekulárnej ľavice

William Kilpatrick
26. novembra 2021
  Spoločnosť  


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Sv. František odmieta peniaze od egyptského sultána
zdroj: wikimedia commons

pokračovanie

Konverzia európskych moslimov na kresťanstvo odvráti demografickú smrť Európy

Nie je to ľahká vec. Na druhej strane však nádej v náboženskú konverziu je pravdepodobne realistickejšia než očakávania, že Západ dokáže konvertovať islamské národy na demokracie západného štýlu. Veď moslimovia majú viac skúseností s náboženstvom než s demokraciou.

Ibrahim: „Mnoho západných kritikov si neuvedomuje, že namiesto radikálneho islamu musí byť ponúknuté čosi teocentrické a duchovne uspokojujúce – nie sekularizmus, demokracia, kapitalizmus, materializmus, feminizmus, atď.“

Okrem toho evanjelizácia je – zhodou okolností – aj povinnosťou kresťanov. Kresťania nemajú povinnosť viesť svätú vojnu na šírenie evanjelia, ale zato sa majú deliť s dobrou zvesťou s druhými. Nové možnosti: internet, satelity.

Na jednej strane je evanjelizovanie moslimov neľahká úloha, na druhej strane kresťanské posolstvo lásky a vykúpenie je ohromne oslobodzujúce. Mnohým na Západe sa to zdá ako starý príbeh – príbeh, ktorý bol prikrášlený, rozriedený a bagatelizovaný. Pre mnohých v iných kultúrach, ktorí sa s tým stretávajú po prvý raz, je to však iný príbeh – príbeh veľkej radosti.

Robert Louis Wilken: „V desaťročiach, ktoré sú pred nami, pre kresťanov bude najväčšou výzvou vytvoriť v rámci kultúrnych a politických podmienok 21. storočia „nový druh kresťanstva“. Nemáme veľa času. Keď vezmeme do úvahy, ako rýchlo prebehli islamské revolúcie na Strednom východe a v Severnej Afrike, nie je veľmi múdre nahovárať si, že čas je na našej strane.

Keď sme uprostred kultúrnej svetovej vojny, je určitou povinnosťou mať jasno vo faktoch o náboženských a ideologických silách, ktoré sú v hre.

Spolucestujúci“

Medzi islamistami a sekulárnou ľavicou je tiché spojenectvo. Je to predovšetkým nenávisť voči Západu a kresťanstvu, vďaka ktorej je ľavica ochotná prehliadať rozdiely s islamom. Islam je podporovaný nielen ľavicovými diktátormi vo Venezuele a Severnej Kórei, ale aj ľavicovými zákonodarcami, sudcami, mediálnymi osobnosťami, vzdelávateľmi a odborárskymi organizátormi.

Moslimskí aktivisti sa veľa naučili od homosexuálov a sekularistov, aj keď ich nemusia mať radi. Keď sa gayovskí aktivisti naučili umlčať svojich oponentov kričaním slova „homofóbia“ pri každej príležitosti a označovaním každej kritiky gayov ako „nenávistný čin“, moslimovia sa z toho poučili. Podobne kričia „islamofóbia“ a svojim oponentom rozdávajú nelichotivé nálepky rasizmu, bigotnosti, netolerantnosti. Islamofóbia bola inšpirovaná homofóbiou v nádeji, že aj moslimovia sa takto budú môcť vykresľovať ako obete. Podobne ako gayovskí aktivisti a ich umožňovatelia v médiách a na súdoch s úspechom kriminalizovali kritiku homosexuality, na mnohých miestach na Západe sa moslimom s úspechom podarilo kriminalizovať kritiku islamu.

Sekularisti však nie sú jediní, kto má ťažkosti určiť, kde sa nachádza hlavná hrozba. Mnoho desaťročí kresťanskí lídri sa sústreďujú takmer výlučne na hrozbu zo strany sekulárnej ľavice. Áno, je to naliehavá hrozba. Nanešťastie boj proti sekularizmu môže viesť k tomu, že cirkevní lídri podcenia rovnako vážnu hrozbu zo strany islamu. Ba mnoho kresťanov považuje islam za spojenca vo vojne proti sekularizmu. V 90. rokoch stáli spoločne proti pokusom zaviesť antikoncepciu, aborty a iné formy kontroly populácie v krajinách tzv. Tretieho sveta.

Je však otázne, či sa moslimovia stavajú proti populačnej kontrole z rovnakých dôvodov ako katolíci a či sa dá na nich spoľahnúť ako na spoľahlivých spojencov. Hoci moslimovia môžu mať záujem na raste moslimskej populácie, nedávne udalosti v Afrike a na Strednom východe ukazujú, že ani zďaleka ich tak netrápi osud kresťanského obyvateľstva. Okrem toho tak, ako sú moslimovia ochotní spojiť sa s kresťanmi zo strategických dôvodov, rovnako sú ochotní spojiť sa so sekulárnou ľavicou kvôli iným strategickým cieľom.

Mnoho cirkevných lídrov, zdá sa, sa spolieha na nádej, že moslimovia, pretože veria v Boha, sú na rovnakej strane ako kresťania. Napríklad Ján Pavol II. mal tendenciu vnímať svet ako zápas medzi ateizmom a náboženstvom. A značnú časť svojho života boli ateistické ideológie nacizmus a komunizmus vnímané ako hlavná hrozba pre veriacich. Pre človeka, ktorý zápasil so silami ateizmu po celý život, sa islamský problém musel javiť ako druhoradý.

Je však možné, že situácia Ríma nie je až taká odlišná od situácie, ktorej museli čeliť skorší pápeži. A môže byť dokonca oveľa nebezpečnejšia. Islam, starý nepriateľ kresťanstva, neodišiel, a teraz k nemu pribudol ďalší nepriateľ: radikálny sekularizmus. Ľavica = „užitoční idioti“ (ako ich nazval Lenin) preukazujúci službu islamu. Ľavica s islamom sú spolucestujúci. Ale zatiaľ čo ľavica platí cestovné, smer cesty určujú islamisti.

Sv. František vyzýva moslimov na skúšku ohňom
zdroj: Flickr

Je možné si predstaviť scenár, v ktorom sekulárnu ľavicu, alebo jej značnú časť, pohltí islam. Mnoho ľavičiarov konvertuje na islam, podobne ako konvertovali mnohí Arabi v 7. storočí – nekonvertovali preto, žeby neboli mali pochybnosti o Mohamedových zjaveniach, ale jednoducho preto, lebo nemali pochybnosti o jeho moci. Ako bude islam mocnieť, bude priťahovať ďalších a ďalších konvertitov. Budú aj kresťania v pokušení konvertovať?

Prvé pravidlo znie: poznaj nepriateľa. Najlepšia zbraň v boji proti týmto dvom silám je poznanie. Ak kresťania prehrávajú vo vojne ideí, je to preto, lebo si nahovárali (doslova klamali samých seba), že nijaká vojna nie je. Často svoje myslenie obmedzili na rozprávanie multikulturalistov o tom, že problémy sveta vyriešime iba tým, že budeme preukazovať viac tolerancie a menej budeme urážať druhých. Kresťania boli chytení do pasce v hmle propagandy a dezinformácie.

V prvých storočiach bolo kresťanov málo, ale ich viera sa ukázala silnejšia ako viera všetkých ich nepriateľov. Kresťania porazili početne oveľa silnejšie moslimské sily v roku 732 pri Tours a pred bránami Viedne v roku 1683. Islam i ľavica stoja na vratkých nohách a dokážu prežiť iba v atmosfére ignorancie a represie. Obzvlášť slabý je islam. Jeho ústredný dokument je hrubo zostavená fabrikácia. A je to iba ustavičné vzrušovanie a vojna, ktorými islamskí ideológovia odvracajú pozornosť od plytkosti jeho doktrín. Islam je postavený na piesku. Na ideologickú porážku islamu stačí o islame hovoriť otvorene a dovoliť, aby bol spochybňovaný. Islam neustojí kritiku. Je to domček z karát.

Kresťania by mali nabrať odvahu z vedomia, že v tejto vojne ideí všetky najlepšie idey sú na jeho strane. Hoci sekulárna ľavica hovorí o ľudskej dôstojnosti a hoci predstavitelia islamu sa naučili robiť to isté, ani jeden z nich neposkytuje základ pre ľudskú dôstojnosť alebo ľudské práva. V islame sú ľudské bytosti iba otrokmi náladového Alaha. Podobne sekulárny systém neposkytuje nijaké argumenty – dôvody pre ľudské práva a ľudskú dôstojnosť; oni to berú za čosi dané, samozrejmé. Jedni i druhí zabúdajú, že tieto pojmy sú teraz preto samozrejmé, lebo ich svetu dali kresťania. Pred kresťanstvom idea, že všetci ľudia sú obdarení vnútornou hodnotou, nebola vôbec považovaná za samozrejmú.

David Bentley Hart: „My všetci na Západe sme zdedili svedomie formované kresťanskými morálnymi ideálmi.“ Dá sa očakávať, že bez kresťanstva sa vyparí starosť o ľudstvo. Gladiátorské zápasy a otroctvo nevyšli z módy preto, lebo sa spoločnosti vyvíjali, ale preto, lebo ľudia sa začali dívať jeden na druhého vo svetle kresťanského zjavenia.

Kresťanstvo nesľubuje dokonalý svet, v aký veria marxisti a islamisti, ale ponúka najlepšiu šancu na vytvorenie dobrej spoločnosti.

Blížime sa k bodu zvratu – kedy sa situácia môže zvrátiť v prospech islamu. Ale tiež je možné predstaviť si aj iný druh bodu zvratu – bude to bod, keď sa dostatočný počet ľudí prebudí a uvedomí si, že ich multikulturalisti a islamskí propagandisti podvádzali. A vtedy uvidia jasne, prečo je kresťanstvo cieľom sústredeného útoku a prečo napriek stáročiam útokov pretrvalo.

Koniec.

Preložené s miernymi úpravami textu podľa knihy Christianity, Islam and Atheism: The Struggle for the Soul of the West, s aktualizovaním niektorých informácií a zverejnené so súhlasom autora.

***

Predchádzajúce časti (vrátane poslednej):

1. časťKresťanstvo a islam – boj o dušu Európy
2. časťKresťanstvo, islam a ateizmus: Boj o dušu Európy
3. časťIslamizácia sveta
4. časťUmožňovatelia a uľahčovatelia islamu
5. časťAká je úroveň knihy Korán?
6. časťKorán považuje Ježiša iba za proroka, aj to nie veľmi významného…
7. časťČo by robil Mohamed? Hlavná otázka moslima
8. časťSnažia sa moslimovia o osobnú svätosť? V aké nebo veria?
9. časťKultúrna vojna a teroristická vojna: Nevyhadzujte Britney s vodou po kúpaní
10. časťKultúrna vojna a teroristická vojna: Vojnový kód verzus Da Vinciho kód
11. časťStratégia umiernených moslimov. 1. časť: Existujú umiernení moslimovia?
12. časťStratégia umiernených moslimov. 2. časť: Kedy sa stávajú moslimovia „umiernenými“?
13. časťJe islam príliš veľký na to, aby padol?
14. časťKresťanstvo verzus islam – vojna ideí, (XIV. časť)
15. časťPomalá samovražda Európy a islam, XV. časť, 1. diel: Ako brániť Západ pred islamom
15. časťPomalá samovražda Európy a islam, XV. časť, 2. diel: Zlyhanie pastierov – brána pre príchod islamu
16. časťEvanjelizácia moslimov proti tichému spojenectvu islamistov a sekulárnej ľavice


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!