Evanjelické bohoslužby v katolíckej televízii?

Mário Vadás a Branislav Michalka
3. apríla 2020
  Cirkev  

Zo všetkých strán dnes môžeme počuť a čítať, že sa nachádzame v mimoriadnej situácii. Áno, situácia je skutočne mimoriadna, pretože po prvý krát v dejinách Cirkvi sa počas veľkonočného obdobia nebudú slúžiť verejne sväté omše ani v Ríme a Vatikáne. Či sú aj okolnosti a príčiny tohto rozhodnutia také mimoriadne, že prekonávajú všetko čo doposiaľ Cirkev v dejinách zažila, a preto treba prijímať také mimoriadne opatrenia, to prenechávame na konečné posúdenie Bohu. Že však je situácia natoľko mimoriadna, aby sa museli v katolíckej televízii LUX vysielať bohoslužby Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, to sme nečakali.

Informáciu sme sa dozvedeli z periodika Katolícke noviny, kde sa nachádzala v odpovediach na otázku čitateľky Filomény z Bratislavy, ktorá sa pohoršila nad tým, že kňazi nemajú pri slúžení sv. omše na tvári rúško. Na okraj treba poznamenať, že je zaujímavé ako sa niektorí katolíci, ktorí si tak potrpia na to, aby k nim bol kňaz otočený permanentne tvárou a nie chrbtom, odrazu dožadujú toho, aby ju nevideli. Pri omši načim viac sa sústrediť na Boha a nie kontrolovať kňazov ako revoluční komisári.

Po tom ako redaktori Katolíckych novín upokojili pani Filoménu z Bratislavy, že zdravie kameramanov a technikov je mimo ohrozenia života, rozhodli sa s ňou podeliť aj o ďalšie správy z prostredia katolíckej televízie LUX. Okrem iného sme sa mohli dozvedieť, že:

Mimoriadna situácia nás doviedla i k tomu, že nás oslovili s prosbou o prenos služieb Božích predstavitelia ECAV. Naši otcovia biskupi im vyšli v ústrety, takže plánujeme aj takýto priamy prenos.“

https://www.katolickenoviny.sk/spytali-ste-sa/category/spytali-ste-sa/article/respektujeme-odporucania-verejneho-zaujmu-.xhtml

Ak sme dobre pochopili túto informáciu, tak protestantská bohoslužba by mala byť slúžená a vysielaná z Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa nachádza v katolíckej televízií LUX, pretože ako píše redakcia KN, konkrétne  Jozef Kováčik :

Tento štáb teda nemôže opustiť priestor televízie s technikou a ísť pracovať inam. V Bratislave to znamená – naša kaplnka a Katedrála sv. Martina. Spev počas svätých omší z kaplnky nie je možný práve pre už spomínané prísne hygienické opatrenia.“

Z toho nám vyplýva len jeden možný záver, a síce že protestantské bohoslužby sa budú konať v katolíckej kaplnke TV LUX. (Alebo nebodaj v katedrále sv. Martina?) Ale nech by sa odohrávali protestantské bohoslužby kdekoľvek a nech by ich TV LUX vysielala z akéhokoľvek miesta, aj tak by išlo z katolíckeho hľadiska o veľmi pozoruhodný úkaz. A nebezpečný, z vieroučného aj ľudského náhľadu.

V prvom rade je zvláštne, že „katolícka televízia“ (tento popis má TV LUX uvedený priamo na svojej internetovej stránke v rubrike „O nás“ – https://www.tvlux.sk/vizia ), ktorá má slúžiť na šírenie katolíckej viery a katolíckeho učenia a praxe, a predpokladáme, že aj liturgia je ešte stále súčasťou katolíckej praxe a viery, ide vysielať do sveta protestantské bohoslužby, ktoré sú popretím bohoslužby katolíckej. Je skutočne možné, že by si nikto zodpovedný neuvedomoval aké je zvláštne, že v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie (ak to tak bude, ako predpokladáme) budú slúžiť obrady tí, ktorý považujú katolícku úctu k Panne Márii takmer za modloslužbu a popretie výnimočnosti Ježiša Krista ako Spasiteľa? Je možné, že sa katolíkom, ktorí sa spoliehajú na to, že sledujú katolícku televíziu, ktorá ich má formovať v katolíckom duchu, predkladá k možnému sledovaniu obrad, v rámci výkladu ktorého sa popiera reálna prítomnosť Nášho Pána Ježiša Krista v Najsvätejšej sviatosti oltárnej? Je možné, že sa katolíkom, ktorí sú vyzývaní k tomu, aby rešpektovali úrad Svätej stolice a Svätého otca, sprostredkováva obrad takej náboženskej skupiny, ktorej zakladateľ, bývalý augustiniánsky mních Martin Luther nazýval pápeža „antikristom“ a katolícku Cirkev „neviestkou babylónskou“? A nikdy to neodvolal…

Protestantské zobrazenie pápeža ako antikrista, zdroj: commons.wikimedia.org

Obávame sa, že sme svedkami veľmi nešťastne pochopeného ekumenizmu, ktorý si zamieňa bratskú ohľaduplnosť a ústretovosť v medziľudských vzťahoch, s náboženskou indiferentnosťou a doktrinálnou ľahostajnosťou, ktorá sa myšlienkovo pohybuje v čisto sekulárnych a humanistických kategóriách vnímania vecí svetských i božských a ktorá považuje za jediné kritérium pravovernosti tzv. „toleranciu“. Heslo sv. Augustína, „miluj bludára, nenáviď blud“ sa tu transformuje na základnú mantru otvorených katolíkov, ktorú často počúvame : „hľadajme to, čo nás spája..“.

Na druhej strane je pozoruhodné, že tento tolerantný prístup sa síce týka všetkého, od protestantov až po Pachamamu, ale z nejakých dôvodov sa netýka katolíkov, ktorí obhajujú tradičnú cirkevnú náuku a vieru. Títo sú predmetom stigmatizácií, sú o nich vysielané relácie, ktoré ich predstavujú skoro ako nejakých heretikov a pyšných horenosov, zatiaľ čo skutočným heretikom sa dáva v rámci katolíckej televízie priestor na slúženie obradov. Ako to, že sa v tejto katolíckej televízií zároveň nevytvoril, v rámci onej univerzálnej tolerancie a v tejto mimoriadnej situácii, ktorej sa dovoláva redakcia TV LUX, priestor aj na slúžené sv. omše podľa misála z roku 1962, ktorú by určite katolíci verní tradícii, ale aj mnohí starší ľudia, ktorým sa pripomenie omša, na ktorej vyrastali, srdečne uvítali?

Podobný „dvojitý meter“ TV LUX zažili katolíci aj na jeseň v roku 2019, keď Trnavu poctil svojou návštevou kardinál Burke , odslúžil tam sv. omše a išiel procesiou cez mesto. Ako povedal zdroj blízky TV LUX , televízia odmietla vysielať priamy prenos z procesie (ktorá sa navyše nekonala v mimoriadnej forme obradu ale podľa Nového omšového obradu !) z dôvodu prítomnosti kardinála Burka, osočovaného z rebelantstva voči pápežovi. Televízia to odôvodnila tým, že dôležitejšia je sv. omša s pápežom, ktorú odvysielala. Rok predtým však nemali problém priamy prenos z tejto procesie odvysielať a vtedajšiu pápežovu sv. omšu pustili večer zo záznamu.

Všetky tieto zvláštnosti a nerovnomerný prístup vyvoláva otázky aká je vlastne programová náplň katolíckej televízie TV LUX? Je ňou primárne šírenie katolíckej viery alebo šírenie humanizmu a tolerancie? Často totiž vidíme uprednostňovanie toho druhého. Nenechajme sa mýliť, priatelia. Odpad od viery, nerešpektovanie učenia Cirkvi a zradný ostych hlásiť sa ku svojej viere nejdú iba na konto sekulárneho sveta. My sami ho vytvárame, keď vo svojom svedomí potláčame a umlčujeme dnes hádam najzamlčovanejšiu Ježišovu vetu: „Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.

Neznamená to pretrhnúť všetky putá, nenávistné pohľady a už vôbec nie zlomyseľné skutky. To by bola naša hanba a sprotivenie nielen našej osoby, ale aj katolíckej viery. A za to budeme raz tiež volaní na zodpovednosť.. Ale nevyznávať jasne to, čo Cirkev vždy učila a hľadať kompromisy tam, kde nesmú byť, je druhý extrém.