El Novio de la Muerte – Ženích smrti. Titul, ktorým sa hrdia španielski legionári

Branislav Krasnovský
24. augusta 2021
  História

Zdroj: wikimedia commons

Vojenské jednotky majú svoje zvyklosti, emblémy, výzbroj a takisto majú k dispozícii aj vlastných kňazov a duchovnú podporu a starostlivosť. Vojenských duchovných majú aj slovenskí vojaci a výnimkou nie je ani Španielska cudzinecká légia, ktorá patrí k najznámejším a najlepším vojenským jednotkám vo svete. Ako každá elitná vojenská jednotka, aj Španielska cudzinecká légia má vlastné symboly a zvyky, patrónom légie je Cristo de la Buena Muerte (Kristus dobrej smrti).

Aj dnes tvoria veľkú časť vojakov Španielskej cudzineckej légie praktizujúci katolíci, ktorí tradične oslavujú Veľkú noc vlastným spôsobom. Väčšina španielskych legionárov je hrdá na skutočnosť, že sú katolíci a legionári. Keďže každý legionár je hrdý aj na svoju prezývku „El Novio de la Muerte – Ženích smrti“, je zrejmé, že sa takto musí nazývať aj najdôležitejší parádny marš légie.

Pojmy Kristus dobrej smrti a Ženích smrti sprevádzajú Španielsku cudzineckú légiu už od jej vzniku, pričom korene týchto pojmov možno hľadať v hlbokom stredoveku. Španielska cudzinecká légia ako taká vznikla 28. januára 1920 výnosom španielskeho kráľa Alfonsa XIII. V roku jej vzniku tvorili veľkú časť légie Španieli a Kubánci, neskôr sa začal zvyšovať počet mužov z Latinskej Ameriky.

Španielska cudzinecká légia bola vybudovaná podľa vzoru francúzskej Cudzineckej légie, nemala však k dispozícii tak značné finančné zdroje, ako mali Francúzi. Tento nedostatok finančných prostriedkov sa odrazil aj v materiálnom zabezpečení Španielskej cudzineckej légie v jej výstroji a výzbroji, čo však španielski legionári nahrádzali svojou cťou a odvahou.

Za duchovného otca Španielskej cudzineckej légie je považovaný podplukovník pechoty José Millano Astray. Bol vynikajúci vojak, silne veriaci katolík, ktorý položil základy mystiky Španielskej cudzineckej légie, tie pretrvávajú dodnes – vrátane osláv Veľkej noci, kedy legionári spoločne spievajú známu hymnu légie „El Novio de la Muerte (Ženích smrti)“. José Millano Astray je aj autorom hesla légie – „Viva la muerte! (Nech žije smrť!)“.

Podplukovník José Millano Astray viedol španielskych legionárov do tvrdých bojov v španielskom Maroku už v roku 1920, kedy legionári bojovali proti snahám Maročanov zbaviť sa španielskej nadvlády.

V rámci Španielskej cudzineckej légie sa postupne vytvorili štyri základné jednotky, pomenované podľa španielskych vojenských veliteľov, ktorí ešte v 16. storočí viedli obávané španielske tercie (základná jednotka španielskej armády).

Podobne ako José Millano Astray aj tieto historické osobnosti a vojenskí velitelia, podľa ktorých boli pomenované oddiely Španielskej cudzineckej légie, boli prísne veriacimi katolíkmi:

1. Tercio Gran Capitan Gonzalo Fernandez de Cordoba, sídli v Mellile;

2. Tercio Duque Fernando Alvarez de Toledo y Pimentel de Alba, sídli v Ceute;

3. Tercio Don Juan de Austria, sídli v Andalúzii;

4. Tercio Alejandro Farnesio, duque de Parma sídli v Ronde.

Ďalším mužom, ktorý vtisol Španielskej cudzineckej légii nezmazateľnú pečať bol generál Franco, ktorý je dodnes španielskymi legionármi považovaný po José Millano Astrayovi za jej druhého otca. Francisco Franco začal veliť legionárom už v roku 1921 a v rokoch 1921 – 1926 sa zúčastnil bojov v Maroku proti marockej „Rifskej republike“. Francisco Franco zorganizoval a vycvičil aj oddiely Regulares – marocké koloniálne jednotky, verné Španielom. Regulares patrili k obávaným bojovníkom a ich kvality sa preukázali aj počas Španielskej občianskej vojny, kedy cielene likvidovali najmä španielskych anarchistov, ktorí v začiatkoch Španielskej občianskej vojny beštiálne vraždili predovšetkým bezbranných katolíckych kňazov a mníšky.

V Španielsku sa vylodil generál Franco, ktorý velil legionárom na Kanárskych ostrovoch s nemeckou a talianskou podporou. Taliani a Nemci poskytli legionárom aj moderné zbrane, pretože republikáni získavali zbrane najmä zo ZSSR a čiastočne aj z Veľkej Británie či USA.

Generál Franco sa opieral o vojenský potenciál légie a takisto o podplukovníka Juana Yagua, takisto silne veriaceho katolíka, ktorý je považovaný za tretieho veľkého veliteľa Španielskej cudzineckej légie. Legionári postupne oslobodili celé Španielsko a zlomili moc komunistov i anarchistov. Po víťazstve v Španielskej občianskej vojne sa španielski legionári vrátili na svoje základne v Maroku a na Kanárskych ostrovoch.

Légia v rokoch 1950 – 1970 pôsobila v Maroku a v Západnej Sahare, španielski legionári koordinovali svoje bojové akcie aj s francúzskou Cudzineckou légiou, ktorá okrem Alžírska bojovala takisto v Maroku.

V dnešnej dobe môžu v Španielskej cudzineckej légii pôsobiť len Španieli a Hispánci z Latinskej Ameriky. Vojakmi légie môžu byť aj muži a aj ženy, po skončení služby v légii získajú cudzinci španielske občianstvo. Španielski cudzineckí legionári úspešne bojovali v Afganistane, Iraku, boli nasadení v Bosne a Hercegovine v rámci jednotiek SFOR a OSN a v rámci jednotiek OSN slúžia dnes aj v Libanone. Aj dnes je veľká časť španielskych legionárov hrdá na to, že sú katolíci

>>>>>>>>PÁČI SA TI ČLÁNOK – PODPOR CHRISTIANITAS <<<<<<<<

Video, ktoré si môžete pozrieť obsahuje časť Veľkonočnej vojenskej parády. Vojaci, ktorí nesú Kríž s Ježišom Kristom sú veriaci katolíci, ktorí berú svoju vieru veľmi vážne, a ktorých vybrali ich velitelia, pretože títo vojaci sú príkladom pre ostatných. Zaujímavá melódia pochodu pochádza zo 16. storočia – pred takmer 300 – 400 rokmi sprevádzala obávané španielske tercie a conquistadorov pri ich bojových operáciach v Európe, Afrike i v Latinskej Amerike.

Duchovným otcom slávnosti, tvorcom choreografie slávnostného pochodu, spôsobu držania tela s hrdo vztýčenou hlavou a pohľadom smerujúcim na nebesia i gestikulácie španielskych legionárov pri tejto slávnosti je už vyššie spomenutý podplukovník José Millano Astray, ktorý bol počas celého svojho života pravoverným katolíkom, striktne dodržiavajúcim všetky katolícke morálne zásady, ktoré skĺbil s vojenským životom.

Video:

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!