Dva Kristove príchody


15. septembra 2021
  Pokladnica viery

Proroci predpovedali dva Kristove príchody.

Prvý sa už uskutočnil, keď Kristus prišiel medzi ľudí a nikto si ho nevážil a keď trpel na Kríži.

Pri druhom príchode z Neba na svoju slávu a so svojím anjelským vojskom vzkriesi telá všetkých ľudí, ktorí na Zemi žili, telo dobrých oblečie do nesmrteľnosti, telá nespravodlivých pošle zo zlými anjelmi do večného ohňa, aby tam cítili večné muky.

Sv. Justín – Prvá apológia

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!