Duša po obrátení


21. júna 2020
  Pokladnica viery

Obdobie, ktoré začína po prvom obrátení musí byť vyplnené predovšetkým úprimnou snahou zbaviť sa pripútanosti k tomuto svetu. Špeciálne úsilie musí začiatočník venovať snahe podrobiť si vášne, ktoré sú samé o sebe neutrálne; môžu človeku slúžiť a môžu ho aj zničiť. A preto je výchova vášní v tomto období mimoriadne dôležitá. O dušu sa často uchádza bázeň, nie však bázeň synovská, ale otrocká, strach pred zatratením, strach pred stratou večnej blaženosti. Láska duše je ešte dosť slabá a preto sa bojí. Ale táto bázeň je často spásonosná, pretože očisťuje dušu, robí ju malou a pokornou. A to v tomto období veľmi potrebuje.

Mystika – R. M. Dacík