Dúhová pliaga, ideológia LGBT a neomarxizmus II. - Christianitas

Dúhová pliaga, ideológia LGBT a neomarxizmus II.

Robert Tekieli
6. októbra 2019
  História  

V slávnom homosexuálnom manifeste Michaela Swifta „Gay Revolutionary“ z roku 1987 sú uvedené ciele homosexuálnej lobby, všeobecnejšie hnutia LGBT. Stojí v ňom:

„Budeme sodomizovať vašich synov, znaky vašej krehkej mužnosti, vašich plytkých snov a vulgárnych lží. Budeme ich zvádzať vo vašich školách, vo vašich internátnych školách, vo vašich telocvičniach, vo vašich šatniach, vo vašich športových halách, vo vašich seminároch, vo vašich mládežníckych skupinách, v toaletách kín, v kasárňach vašej armády, na parkoviskách kamiónov, vo vašich mužských kluboch, vo vašich kongresových domoch, kdekoľvek, kde sú muži spolu s mužmi. Vaši synovia sa stanú našimi podriadenými a budú plniť naše rozkazy. Budú pretvorení na náš obraz.“

V knihe uverejnenej o dva roky neskôr Marshall Kirk a Hunter Madsen s názvom „Po bále – ako Amerika v 90-tych rokoch prekoná strach a nenávisť voči homosexuálom“, bola predstavená stratégia vytvorenia spoločnosti, ktorá bude velebiť homosexualitu.

Dúhová pliaga už na Západe zvíťazila. My, múdrejší o ich skúsenosti, ochráňme naše deti.

LGBT ideológia? Existuje. Hľa, dôkazy

„Neexistuje nič také ako ideológia LGBT,“ píše na TT Krzysztof Mieszkowski. „Neexistuje nič také ako LGBT ideológia, ale sú tu ľudia, ktorí sú homosexuáli, lesby a majú právo na normálny život,“  hovorí Joanna Muchová v TokPM. „LGBT nie je ideológia, ale ľudia,“ píše Jarosław Makowski v Gazete Wyborcza a mnohí ďalší.

Prečo skrývajú jej existenciu a chcú nahovoriť ostatným, že odporcovia ideológie LGBT vlastne nenávidia ľudí, chcú ich diskriminovať a dokonca ich vyhladiť? Prečo klamú?

Ideológia je súbor hodnôt, presvedčení, ideí a názorov, ktoré popisujú a hodnotia realitu. Je to taktiež vízia existujúceho sveta a projekcia budúcnosti. Ideológia je taktiež súbor pravidiel správania pre spoločenské hnutia, politické strany alebo menšinové skupiny, základom ktorých je vedomé úsilie o dosiahnutie určitého triedneho, skupinového alebo národného záujmu.

V Poľsku už niekoľko mesiacov počuť výkriky účastníkov homoparád adresované konzervatívnym demonštrantom a náhodným okoloidúcim heslá ako napríklad: „vaše deti budú ako my.“

V spomínanej knihe Marshalla Kirka a Huntera bola načrtnutá taktika, vďaka ktorej sa darí dosahovať strategické ciele toho, čo dnes nazývame „gay lobby“ alebo „hnutie LGBT“. Súčasný stav na Západe bol dosiahnutý okrem iného aj vďaka tejto taktike.

Obsahuje desať odporúčaní, ktorých dodržiavanie prinieslo masovej indoktrinácii úspech:

1. Hovorte o homosexuáloch a homosexualite tak hlasno a tak často, ako sa len dá, a to vždycky sympatizujúcim tónom.  Verejná mienka musí byť anestetizovaná, aby akceptovala homosexualizmus. Musí si na ňu zvyknúť ako na bežný jav. Presvedčte väčšinu, že homosexualizmus musí považovať za alternatívnu „normu“. Treba tvrdiť, že homosexualita nie je nič neobvyklé, je to len jednoducho čosi iné ako heterosexualita, je to čosi ako praváctvo a ľaváctvo.

2. Zástupcovia homosexuálnych organizácií by sa mali v médiách zobrazovať tak často, ako je to možné, najmä v televízii, aby sa dostali do podvedomia verejnosti.

3. Na cirkvi, najmä na katolícku Cirkev, treba útočiť poukazovaním na archaické praktiky, zaostalosť a že to, čo tvrdí, nie je podľa Biblie zďaleka také jednoznačné.

4. Treba vytvoriť a šíriť heslo „tolerancie“ ako povinnosť všetkých voči homosexualistom.

5. Homosexualistov treba vždy ukazovať v priaznivom svetle. Pop-kultúra, médiá, zábavný priemysel, umelecká tvorba majú ponúkať pozitívnych homosexuálnych hrdinov filmov, kníh a seriálov. Treba zabezpečiť podporu zo strany hviezd pop-kultúry: hercov, umelcov, celebrít.

6. Homosexualitu je potrebné prezentovať ako dôvod kariéry a úspechu homosexuálov – úspešných ľudí, pretože celebrity majú osobitnú moc ovplyvňovať spoločnosť.

7. Oponentov treba vykresľovať bez výnimky vždy iba negatívne. Všetkých, ktorí myslia inak, treba zobrazovať ako homofóbov a nenávistných primitívov.

8. Osoby LGBT zase treba vykresľovať ako obete utláčateľskej väčšiny, a tak vzbudzovať súcit s prenasledovanými a  pred verejnosťou odôvodňovať ich „emancipačné“ zápasy. Týmto spôsobom treba u heterosexuálnej väčšiny vzbudzovať kolektívny pocit hanby a mentálne pacifikovať odporcov.

9. Kampaň musí prebiehať pod zásterkou boja proti diskriminácii, pričom sa nesmú spomínať samotné homosexuálne praktiky, ktoré u ľudí môžu vzbudzovať zhnusenie. Takto dostávajú možnosť konať aj spojenci: verejné osobnosti a hnutia bojujúce za občianske práva.

10. Je potrebné zabezpečiť trvalé a všestranné financovanie gejovských organizácií mimovládnymi organizáciami, podnikateľskými a verejnými inštitúciami. Iba tak bude môcť byť boj v najbližších desaťročiach úspešne dovŕšený.

Znie to všetko nejako povedome? Zahanbovanie nehomosexuálnej väčšiny, vykresľovanie agresívnych LGBT aktivistov ako obetí, potupovanie ideologických oponentov, ofenzíva celebrít, indoktrinácia veľkej časti mladých ľudí, ktorí dnes považujú homosexualitu za normu, zúrivý útok na Cirkev a kňazov, vnucovanie „tolerancie“ voči lesbickým, homosexuálnym a bisexuálnym osobám, ktorá je v skutočnosti vlastne akceptáciou ba potvrdením sexuálnych inverzií. To všetko predsa už poznáme. No aj klamstvo o údajnej neexistencii ideológie LGBT. Pripomeňme si definíciu uvedenú na začiatku tejto kapitoly.

Máme v publikáciách uvedených v tomto texte súbor hodnôt, presvedčení, ideí a názorov opisujúcich a hodnotiacich realitu? Máme.

Máme do činenia s konkrétnou víziou existujúceho sveta a obsahujú aj projekciu do budúcnosti? Máme.

Má vytvorený súbor pravidiel, ako má spoločenské hnutie postupovať? Má.

Je základom týchto zásad cieľavedomé sledovanie konkrétneho skupinového záujmu? Je.

Ďalšie dôkazy

Niet teda pochýb, že v prípade LGBT máme do činenia s ideológiou.

Prečo sa ideológovia LGBT a sympatizanti tohto hnutia snažia skrývať, že ide o ideológiu a ľudom nahovárajú, že ich oponenti majú v nenávisti lesbičky, homosexuálov, bisexuálov a transvestitov a chcú ich diskriminovať, ba dokonca vyhladiť? Prečo klamú?

Klamú, aby oklamali verejnú mienku, keď ľuďom sugerujú, že nesúhlas s ideológiou LGBT znamená neakceptovateľnú nenávisť voči ľuďom. Z osôb, ktoré bránia svoje deti pred depraváciou, ktoré bránia Cirkev a inštitúciu tradičnej rodiny, chcú spraviť monštrá, a nakoniec ich eliminovať z verejného života. Prepustiť z práce tak, ako pracovníka spoločnosti Ikea, zavrieť do väzenia na viac ako 6 rokov ako Mary Wagnerovú iba za to, že sa modlí iba pred potratovými klinikami, a nakoniec zbaviť ich občianskych práv a izolovať.

Najšokujúcejšie v tejto histórii je to, že väčšina týchto ideologických „popisov reality“ je založená na klamstvách či falšovaní. Najlepšie to vidno na príklade najväčších „hviezd“ LGBT vydávaných za vedcov: Alfreda Kinseya a Margaret Meadovej.

14 percent „manželstiev“ v Nemecku sú rovnakopohlavné zväzky. Zložka OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) vydala pred mesiacom vyhlásenie, v ktorom čítame:  „Javy ako rozvod, kohabitácia, tzv. manželstvá rovnakého pohlavia, deti narodené mimo manželstva alebo sex medzi tínedžermi odrážajú rastúce posilnenie postavenia žien, zatiaľ čo skutočne nebezpečným miestom pre ženy a dievčatá je rodina.“  

Jonathan „Jessica“ Yaniv, ktorý sa považuje za ženu, prišiel do kanadskej mestskej rady Langley s návrhom zorganizovať „topless“ párty pre osoby LGBT vo veku 12 a viac rokov. Mala by sa uskutočniť pri bazéne patriacom obci. Podľa navrhovateľa by účasť rodičov na tomto podujatí bola zakázaná.

Kanadská aktivistka Mary Wagnerová modliaca sa pred potratovými klinikami, bola opäť zatknutá. Za pro-life aktivity už vo väzení odsedela šesť rokov. V novembri bude mať ďalší súd.

A čo v Poľsku? Varšavský viceprimátor, ktorý nie je známy nijakými úspechmi na úrovni samosprávy, sa verejne prezentoval v spodnej bielizni ležiac vedľa iného muža usmiateho od ucha k uchu.

Nebudem zatajovať, že predstava dvoch samcov, ktorí sa navzájom spájajú, je mi odporná. Na Západe by som za tieto slová išiel do väzenia. O koľko rokov toto môže byť realitou aj u nás?

Nove Państwo 9/2019

I. časť: https://www.christianitas.sk/duhova-pliaga-ideologia-lgbt-a-neomarxizmus-i/

Najnovšie články

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ

Najlepšou prípravou na manželstvo je príprava na dospelosť

Globálna konkurencia pre Krista

Týždeň na Slovensku