Duchovný život katolíka a súčasný svet


10. apríla 2021
  Pokladnica viery

Svet – čiže ľudia, ktorí nesúdia podľa Boha, ale úplne len podľa svojho prirodzeného rozumu – nazerajú na duchovný život častokrát ako na niečo chorobné, všetky mystické stavy, ktoré sú vrcholmi duchovného života, nie sú pre nich nič iné než istý druh nervových chorôb, exaltovaných náboženských citov a dokonca mnohí idú tak ďaleko, že nazerajú na duchovný život ako na zvláštnu formu pohlavnej lásky, ktorá sa vybíja týmto spôsobom, ako je vraj vidno z výrazov mystikov: duchovné priateľstvo, duchovné manželstvo, objatie s Bohom a pod. …

Musel prísť William James, aby im povedal: „Zdá sa mi, že je len málo teórií tak bezo zmyslu ako tento spôsob vykladať náboženstvo ako zvrátenosť sexuálneho poriadku… Pozorované účinky sú nekonečne väčšie ako predchádzajúce príčiny a vo väčšine úplne inej povahy.

R. M. Dacík – Mystika