Dr. Paul Cameron – bojovník za pravdu o LGBT zavíta na Slovensko

Redakcia
29. októbra 2019
  Spoločnosť

Prvý novembrový týždeň zavíta na Slovensko popredný predstaviteľ medzinárodnej vedeckej obce, psychológ Dr. Paul Cameron, ktorý sa už 40 rokov systematicky venuje odhaľovaniu pravdy o zamlčiavaných faktoch ohľadom LGBT mentality, ideológie a propagandy. Jeho hlas už celé desaťročia sprostredkúva zamlčiavanú pravdu o dôsledkoch LGBT mentality a jej psychologických sprievodných príznakoch.

Paul Drummond Cameron sa narodil 9. novembra 1939 v meste Pittsburgh, v štáte Pensylvánia (USA). Mesto Pittsburgh je slovenským čitateľom zaiste dobre známe: práve v ňom sa nachádzala najväčšia komunita slovenských prisťahovalcov a poznáme ho aj vďaka Pittsburghskej dohode. Toto mesto je však v jeho pamäti spojené s veľmi nepríjemným zážitkom: ako približne štvorročný bol nútený neznámym mladým mužom k sodomským praktikám, ktorých popis bude lepšie neuvádzať. Svojim rodičom o tom nič nepovedal, pretože ani nechápal, o čo sa jednalo. Jeho rodina však v meste nezostala dlho bývať a odsťahovala sa na Floridu. Pravdepodobne aj spomienka na nepríjemnú a brutálnu skúsenosť s homosexuálnou agresivitou bola, okrem vedeckého záujmu, podnetom k poukázaniu na asociálnosť a brutálnosť správania homosexuálov voči svojim obetiam.

Vysokoškolské štúdia začal na Los Angeles Pacific College kde získal v roku 1961 titul bakalára. Pokračoval na Kalifornskej štátnej univerzite, kde získal titul magistra a nakoniec získal doktorský titul (Ph.D.) na Coloradskej štátnej univerzite v meste Boulder. Coloradská univerzita je členom Asociácie amerických univerzít, bola založená v roku 1876 a patrí k najlepším štátnym vysokým školám a v jej radoch študovalo šesť držiteľov Nobelovej ceny.

V rokoch 1966 – 1967 zastával Cameron funkciu asistenta psychológie na Wisconsinskej štátnej univerzite a v rokoch 1967 – 1968 na Štátnej univerzite vo Wayne (Detroit, okres Wayne, štát Michigan). Na docenta sa habilitoval v rokoch 1970 – 1973 na Univerzite v Louisville. V roku 1979 sa stal docentom v odbore manželstvo a rodina na Univerzite v Nebraske.

Škála Cameronovho vedeckého výskumu bola široká. Obsahuje výskum vplyvu pasívneho fajčenia na zdravie aj výskum vlastníctva domácich zvierat na pocity spokojnosti.

Jeho dráha bojovníka proti LGBT propagande za začala v roku 1980, keď odišiel z univerzity a založil si súkromnú psychologickú prax v univerzitnom meste Lincoln. Zlomový bol rok 1982 keď mestská rada v Lincolne vyzvala obyvateľov, aby hlasovali o návrhu zákazu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Cameron, vedomí si problematickosti tohto návrhu, zorganizoval Výbor pre odmietnutie zvláštnych práv homosexuálov a pôsobil ako jeho predseda. Výbor rozvinul širokú kampaň proti návrhu zákazu diskriminácie a nakoniec uspel pri hlasovaní 11. mája 1982, v rámci ktorého sa štyria z piatich voličov vyslovili proti.

Zároveň s týmto úspechom sa dostavila perzekúcia. Cameronovi bolo zrušené členstvo v Americkej organizácii psychológov, pričom organizácia tvrdila, že to bola jej iniciatíva z dôvodu Cameronovej zlej spolupráce pri etickom vyšetrovaní a Cameron tvrdil, že z tejto organizácie vystúpil už rok pred vylúčením, vzhľadom na dlhodobé spory.

V roku 1982 sa podieľal na založení Inštitútu pre vedecký výskum sexuality (ISIS). V ňom sa začal sústreďovať na omyly (či skôr manipulácie) pri výskume homosexuality. Spochybnil prieskumy rozšírenia homosexuality a preto sám v roku 1983 zorganizoval vlastný prieskum. Výsledky boli natoľko povzbudzujúce, že Cameron očakával, ako sa vyjadril pre jeden denník, zákaz homosexuálneho chovania v celých Spojených štátoch. Toto očakávanie sa ukázalo ako naivné a vychádzalo zrejme z idealizovanej viery v politický systém Spojených štátov.

Na základe ďalších výskumov Cameron poukázal na fakt, že praktizujúci homosexuáli majú ako skupina strednú hodnotu veku úmrtia o 20 rokov nižšiu ako heterosexuáli. Neskôr analyzoval aj oficiálne dáta zo štátov, ktoré ako prvé povolili sobáše rovnakých pohlaví v Európe – Dánsko a Nórsko –  a výsledkom bolo zistenie, že „zosobášené lesby sa dožívajú 56 rokov a gayovia 52 rokov.“ Cameron tiež preukázal, že mnoho obetí sexuálneho zneužívania detí je rovnakého pohlavia ako tí, ktorí ich zneužili a došiel k záveru, že „tu je neprimerane silná väzba medzi obťažovaním detí a homosexualitou.“

Prednášal na mnohých fórach, okrem iného mal prejav v ruskej Štátnej Dume na tému demografie a homosexuality. Ako znalec bol prizvaný k rôznym úradným a súdnym konaniam vo viacerých štátoch USA (Texas, Louisiana, Montana, Utah a Colorado).

V rámci svojej vedeckej činnosti pôsobil ako recenzent pre viaceré prestížne vedecké časopisy (American Psychologist, British Medical Journal, Canadian Medical Association Journal, Open Family Studies Journal).

V roku 2000 sa Cameron zúčastnil kampane proti iniciatíve za práva gayov v štáte Maine. V roku 2005 svedčil v prospech žaloby proti adopciám detí homosexuálmi.

Dr. Paul Cameron je ženatý a je otcom troch detí.

Program prednášok:

Bratislava 04.11.2019, Centrum Salvator 18:00 – Homosexuálny životný štýl a zdravie

Trnava 05.11.2019, Katolícka jednota Slovenska 18:00 – Sú homosexuáli viac náchylní k zneužívaniu mladistvých?

Nitra 06.11.2019, Diecézne pastoračné centrum 19:30 – Prečo máme byť proti homo-zväzkom?

Lozorno 07.11.2019, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej 18:00 – Spoločenská akceptácia homosexuality ohrozuje deti