Dnes v noci zomrel spišský biskup Štefan Sečka


28. októbra 2020
  Krátke správy - Cirkev

V priebehu dnešnej noci zomrel v levočskej nemocnici spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Biskupskú konferenciu o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher.

Za spišského pomocného biskupa bol Mons. Štefan Sečka menovaný pápežom Jánom Pavlom II. 28. júna 2002 a konsekrovaný bol 27. júla v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule. Hlavným konsekrátorom bol vtedajší diecézny biskup Mons. František Tondra a spolukonsekrátormi boli Mons. Józef Henryk Nowacki, vtedajší apoštolský nuncius v SR, a Mons. Alojz Tkáč, vtedajší košický arcibiskup.

Za biskupské heslo si vtedy nový biskup zvolil slová „Crux Christi perficiat nos“ (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

Za diecézneho biskupa bol vymenovaný pápežom Benediktom XVI. 4. augusta 2011.

Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 a miestom jeho narodenia bol Spišský Štvrtok. Po ukončení strednej školy a maturite v roku 1971, pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Štúdium ukončil a na kňaza bol vysvätený v Bratislave roku 1976. Vysvätil ho Mons. Július Gábriš.

Ako kaplán slúžil od roku 1978 v Spišskej Novej Vsi a od roku 1980 v Dolnom Kubíne. Do funkcie správcu farnosti nastúpil roku 1984 v Liptovských Revúcach.

V roku 1992 mu pápež Ján Pavol II. udelil titul Monsignor a v rokoch 1995 – 97 si rozširoval svoje vzdelanie na Katolíckej univerzite v Lubline, kde dosiahol licenciát teológie. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2000 s titulmi ThDr. a PhD.

Vyučoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku a v Teologickom inštitúte Spišskej Kapituly – Spišského Podhradia. V rámci KBS bol predsedom Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a aj v Komisii pre klérus – Subkomisii pre permanentnú formáciu.

BM