Dnes uplynie 100 rokov od narodenia osobnosti exilu Karola Strmeňa


9. apríla 2021
  Krátke správy - Cirkev

Pred 100 rokmi, 9. apríla 1921, sa v dnešnom Palárikove narodil Karol Strmeň, vlastným menom Karol Bekényi (zomrel 14. októbra 1994 v Clevelande, USA), básnik katolíckej moderny, prekladateľ, novinár, pedagóg, literárny kritik, vysokoškolský profesor a významná osobnosť slovenského exilu.

Vzdelanie získaval v Nových Zámkoch a Šuranoch, kde aj zmaturoval. Dva roky študoval teológiu v Ostrihome, odkiaľ však musel v roku 1942 kvôli národnému cíteniu odísť do Bratislavy na Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave (kombinácia slovenčina – filozofia). Po nástupe komunizmu sa rozhodol pre exil.

V roku 1945 emigroval do Rakúska. Po dobrodružnej ceste cez územie Česka a Nemecka sa dostal do Talianska, kde sa ho spolu s ďalšími exulantmi ujal prvý slovenský vyslanec pri Vatikáne Karol Sidor. Strmeň sa angažoval v pomoci utečencom, popritom neustále písal básne a prekladal. Na konci roku 1946 v Chráme sv. Petra vo Vatikáne uzavrel manželstvo so Sidorovou dcérou Oľgou. Po obrade ich prijal vtedajší pápež Pius XII. a udelil im osobitné požehnanie. V januári 1947 sa konečne dočkali úradného povolenia a z Neapola emigrovali do USA.

Tu doštudoval a ako profesor na Clevelandskej univerzite sa začal plne venovať jazykom, literatúre, pedagogike, organizovaniu exilového života a redaktorskej práci v krajanských periodikách Ave Maria (od roku 1957), Most (v roku 1954 inicioval jeho vznik), Slovák v Amerike či Slovenské noviny.

Významne prispel k založeniu Slovenského ústavu v Clevelande. Po Nežnej revolúcii a páde komunizmu sa na Slovensko vracal, naposledy v roku 1993, zomrel v Clevelande. Jeho meno nesie základná škola v Palárikove, v ktorej je tiež zriadená stála expozícia jeho literárneho diela. Jeho vlastnú tvorbu zastupujú napríklad zbierky Strieborná legenda či Čakajú nivy jar, no predovšetkým vrchol jeho básnickej tvorby Znamenie Ryby. Strmeňov vlastný magnifikat tvorí zbierka duchovnej lyriky Preblahoslavená.

Pre Slovákov v Amerike a zahraničí pripravil dar – preklad Nového zákona. Dielo s názvom Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista vyšlo v Bosak Publications, Inc., Scranton PA, USA, v roku 1954.

Nový preklad bol vyhotovený na základe kritického vydania Klementínskej Vulgáty, spracovanej Augustínom Merkom SJ, s prihliadnutím na grécky text. Na preklade pracoval zhruba tri roky, spočiatku len pre svoju osobnú potrebu.

Okolnosti, ktoré ho viedli k vydaniu tohto prekladu Nového zákona, uvádza v Predslove: „Zásoba staršieho svätovojtešského vydania Písma sa rokmi minula a vonkajšie okolnosti veľmi sťažili prístup k novým vydaniam svätých kníh. Nakoľko však čítanie slova Božieho je pre veriaceho katolíka každodennou duševnou stravou a posilou a slovenská rodina sa len ťažko vie zaobísť bez Písma svätého, ktoré vždy zdobilo slovenský stôl, rozhodli sme sa vyjsť v ústrety duševným potrebám slovenských veriacich a sprostredkovať im vydanie nového slovenského prekladu Nového zákona.

Medzinárodne oceňovaný básnik a prekladateľ Karol Strmeň tragicky zahynul pri autonehode v októbri 1994. Jeho smrťou sa zavŕšila exilová línia slovenskej katolíckej moderny.

BK

Zdroj: Duchovný pastier

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!