Dnes bude Slovensko požehnané relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla


10. januára 2021
  Krátke správy - Cirkev

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 sa v popoludňajších hodinách opäť uskutoční let lietadla, na jeho palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý udelí Slovensku požehnanie s relikviou Kristovej krvi.

Relikvia Kristovej krvi je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku. Opátstvo získalo relikviu od kráľa Mateja Korvína v roku 1483. Ide o kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej krvi. Kráľ Matej Korvín získal túto relikviu pravdepodobne od pápeža Pavla II. ako prejav pápežovej vďaky za boj uhorského panovníka proti Turkom. V roku 1489 v kostole v Hronskom Beňadiku postavili špeciálnu časť, kde bola relikvia uctievaná. Uvedenú kaplnku vysvätil nitriansky biskup Gregor. V roku 1510 získala kaplnka nový oltár, ktorý sa dnes nachádza v Ostrihome. V prvej polovici 19. storočia Hronský Beňadik navštívil kardinál Alexander Rudnay (1829), ktorý sa postaral o obnovu monštrancie, o čom hovorí aj nápis na zadnej strane relikviára.

Relikvia s pomerne veľkým množstvom zaschnutej krvi na cennom plátne, vložená do relikviára, je každý piatok exponovaná na verejnú úctu. Viera kresťanov, ale aj iné dôkazy potvrdzujú autentickosť Ježišovej krvi, ktorá bola vyliata pri jeho umučení za nás všetkých. Ako nás Ježišovo utrpenie očisťuje od hriechov, tak nás jeho predrahá krv zachraňuje a posilňuje k peknému kresťanskému svedectvu.

Moc Kristovej krvi sa v našich dejinách niekoľkokrát preukázala, zvlášť pri morových nákazách i iných nebezpečenstvách. Nehovoriac o mnohých osobných zápasoch a neriešiteľných situáciách, v ktorých ľudia v úcte ku Kristovej krvi našli posilnenie. Ľudia prichádzajúci k relikvii v jej blízkosti môžu autentickejšie prežiť chvíle Ježišovho utrpenia, môžu mu obnovene vyjadriť svoju lásku i oddanosť.

Generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek stál aj za požehnaním Slovenska relikviou Kristovej krvi z lietadla v marci 2020, v čase prvého rozšírenia pandémie nového koronavírusu a prvého lockdownu. Bez toho, aby špeciálne dával správu do médií, informácia o požehnaní sa rýchlo rozletela po celom Slovensku, odozva od zosmiešňujúcich ľudí i ľudí vážiacich si toto požehnanie boli mimoriadne.

Dnes nás generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek opäť pozýva duchovne sa pripojiť k požehnaniu modlitbou. Je vhodné, aby sa veriaci mohli duchovne pripraviť a pripojiť k tomuto úkonu a účinne prijať milosti z neho prameniace v záujme ochrany Slovenska a jeho ľudu pred pandémiou koronavírusovej infekcie. Relikvia Kristovej krvi obsahuje krv, ktorú náš Pán Ježiš Kristus vylial za nás na Kríži za naše hriechy a ich následky. Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere, je varovaním i výzvou k obráteniu.

Generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek chce prosiť o Božie zmilovanie i o navrátenie sa ku kresťanskému životu. Je povinnosťou nás všetkých prispieť k jeho zámeru kajúcnou modlitbou za všetky naše zlyhania, nevďačnosť a hriechy. Za všetky zlyhania manželstiev, rodín, verejných činiteľov i duchovenstva. Za všetky amorálne zlyhania nás ľudí, vrátane zvráteného zmýšľania.

Mons. Peter Brodek predložil aj text Modlitby ku Kristovej krvi, ktorý sa majú katolíci modliť a duchovne sa tak pripojiť modlitbou k požehnávaniu Slovenska relikviou Kristovej krvi.

Modlitba ku Kristovej Krvi

Ó, predrahá Krv večného života, výkupná cena celého sveta, nápoj a kúpeľ spásy pre naše duše, ktorá nás bez prestania zastávaš pred milosrdným trónom Najvyššieho. Klaniam sa ti s najhlbšou úctou i túžbou, nakoľko je to len možné, zadosťučiniť za krivdy a zneuctenia, ktorých sa ti ustavične od ľudí dostáva, najmä od tých, čo sa ti bezbožným spôsobom života rúhajú.

Uvažujme: Ktože by nemal túto krv nekonečnej ceny chváliť? Ktože by sa nemal roznietiť láskou k Ježišovi, ktorý ju vylial na kríži? Čo by sa so mnou stalo, keby ma táto božská Krv nevykúpila? A kto ju vyronil až do poslednej kvapky zo žíl môjho Pána? Nebol to zaiste nikto iný, len láska Kristova.

Modlime sa: Ó, nesmierna Láska, ktorá si nám podala tento balzam plný spásy! Neoceniteľný balzam, ktorý si zo žriedla nesmiernej lásky vytiekol, učiň, aby ťa všetky srdcia a všetky jazyky chválili, oslavovali a ďakovali ti teraz i vždycky i na veky vekov. Amen

BK

Zdroj: biskupstvo-nitra.sk

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!