Diabolské pokušenie falošnej pokory


26. februára 2021
  Pokladnica viery

Stávalo sa mi občas, ako napokon aj teraz, ale už pomenej, že na mňa padli tak ťaživé úzkosti a taká pálčivá telesná trýzeň, že som až nevedela, čo mám robiť. Keď nič netrýznilo môjho ducha, radostne som znášala aj omnoho ťažšie bolesti. … Zdalo sa mi, že som taká zvrhlá, až som si myslela, že všetky zlá a bludy na svete sú dôsledkom mojich hriechov.

Pravdepodobne išlo o falošnú pokoru, ktorú mi vložil do srdca diabol, aby ma rozrušil a videl, či sa mu podarí priviesť ma až k zúfalstvu. Ja už som sa tak dobre naučila, kedy ide o diabla, že ma v tej chvíli už tak často netrápi ako kedysi, pretože vidí, že poznám jeho nástrahy.

Sv. Terézia z Ávily – Autobiografia