Diabol klame a vedie ľudí do zatratenia


15. novembra 2020
  Pokladnica viery

A ďalej. Kto oklamal rozum tých, ktorí upadli do herézy? Diabol. Heretici pomáhajú diablovi obracať pravdu naruby a diabol sám napodobňuje posvätné Božie tajomstvá pohanskými mystériami. Aj diabol maže olejom svojích stúpencov, sľubuje odpustenie trestov a večný život. Mithra tiež hovorí o zmŕtvychvstaní a pritom je diablom a podvodníkom, beda tým, ktorí upadnú do jeho rúk.

Tertullianus Uplatnenie preskripcie proti heretikom