Desať dôvodov pre odmietnutie socializmu - Christianitas

Desať dôvodov pre odmietnutie socializmu

TFP
7. apríla 2020
  Politika  

Prečo musíme chrániť rodinu, súkromné vlastníctvo pred nebezpečenstvami socializmu.

Zdroj: flickr.com

1. Socializmus a komunizmus je jedna a tá istá ideológia

Komunizmus je iba extrémnou formou socializmu. Z ideologického hľadiska medzi nimi neexistuje podstatný rozdiel. V skutočnosti sa komunistický Sovietsky zväz nazýval Zväz sovietskych socialistických republík (1922 – 1991) a komunistická Čína, Kuba a Vietnam sa definovali ako socialistické štáty.

2. Socializmus porušuje osobnú slobodu

Socializmus sa snaží odstrániť „nespravodlivosť“ tým, že práva a povinnosti presúva od jednotlivcov a rodín na štát. Pritom socializmus vytvára nespravodlivosť. Ničí skutočnú slobodu: slobodu rozhodovať o všetkých záležitostiach, ktoré spadajú do našej vlastnej kompetencie a ísť smerom, ktorý ukazuje náš rozum v súlade so zákonmi morálky a zásadnými princípmi spravodlivosti a dobročinnosti.

3. Socializmus porušuje ľudskú prirodzenosť

Socializmus je proti prirodzenosti. Ničí osobnú iniciatívu – ovocie nášho intelektu a slobodnej vôle – a nahrádza ju štátnou kontrolou. Kdekoľvek sa uplatňuje, má tendenciu k totalitarianizmu a policajnej represii.

4. Socializmus porušuje súkromný majetok

Socializmus požaduje „prerozdelenie bohatstva“ tým, že berie „bohatým“, aby dával chudobným. Zavádza dane, ktoré trestajú tých, ktorí boli schopní viac využívať svoje produktívne talenty, schopnosť pracovať alebo šetriť. Využíva dane na podporu hospodárskeho a sociálneho rovnostárstva, čo je cieľ, ktorý sa podľa Komunistického manifestu v plnej miere dosiahne „zrušením súkromného vlastníctva“.

5. Socializmus je proti tradičnému manželstvu

Socializmus nevidí žiadny morálny dôvod na to, aby ľudia obmedzovali sexuálny život na manželstvo chápané ako nerozlučné spojenie medzi mužom a ženou. Ďalej socializmus podkopáva súkromné vlastníctvo, ktoré Friedrich Engels, zakladateľ moderného socializmu a komunizmu spolu s Karlom Marxom, považovali za základ tradičného manželstva.

6. Socializmus neuznáva rodičovské práva vo vzdelaní

V socializme štát, nie rodičia, majú pod kontrolou výučby detí. Takmer od narodenia treba deti podrobovať výchove zo strany verejných inštitúcií, kde ich budú učiť, čo štát chce, bez ohľadu na názory rodičov. Musí sa vyučovať evolúcia. Modlitba v škole sa zakazuje.

7. Socializmus presadzuje radikálnu rovnosť

Predpokladaná absolútna rovnosť medzi ľuďmi je základné očakávanie socializmu. Preto každú nerovnosť považuje z princípu za nespravodlivú. Súkromní zamestnávatelia sú vykresľovaní ako „vykorisťovatelia“, ktorých zisky by mali v skutočnosti patriť zamestnancom. V dôsledku toho vylučujú systém námezdnej práce.

8. Socializmus presadzuje ateizmus

Viera v Boha, ktorý je na rozdiel od nás nekonečný, všemohúci a vševediaci, je v protiklade s princípom absolútnej rovnosti. Socializmus preto odmieta duchovno tvrdiac, že existuje iba hmota. Boh, duša a život na druhom svete sú pre socializmus ilúziami.

9. Socializmus presadzuje relativizmus

Pre socializmus neexistujú absolútne pravdy ani zjavená morálka, ktorá stanovuje normy správania, ktoré by vždy a všade všetkých zaväzovali. Všetko sa vyvíja, vrátane predstáv o tom, čo je správne a nesprávne, čo je dobro a zlo. V súkromnom, ani vo verejnom živote niet miesta pre Božie prikázania.

10. Socializmus sa vysmieva náboženstvu

Podľa Karla Marxa je náboženstvo „ópiom ľudí“. Lenin, zakladateľ Sovietskeho zväzu, s tým súhlasil: „Náboženstvo je pre ľudí ópiom. Náboženstvo je druh duchovného chlastu, v ktorom otroci kapitálu utopili svoj ľudský obraz, svoju požiadavku na život viac či menej hodný človeka.“

Zdroj: tfp.org

Najnovšie články

Epidémia nekritickosti a jej dôsledky (1. časť)

Sv. Faustína o pekle, očistci a nebi

Cisár Svätej ríše rímskej národa nemeckého

Návod svätého Františka na šťastný život: 12 pravidiel pre katolíka