Denverský arcibiskup obvinil nemeckých biskupov zo „zrady“ Evanjelia - Christianitas

Denverský arcibiskup obvinil nemeckých biskupov zo „zrady“ Evanjelia


9. mája 2022
  Krátke správy - Cirkev Téma mesiaca  


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Denverský arcibiskup Samuel Aquila napísal predsedovi Nemeckej biskupskej konferencie, v ktorom odsúdil kontroverznú „Synodálnu cestu“ a obvinil nemeckých biskupov zo „zrady Evanjelia“.

Synodálna cesta… spochybňuje a v niektorých prípadoch doslova odmieta depozit viery,“ napísal Aquila vo svojom liste z 2. mája limburskému biskupovi Georgovi Bätzingovi, predsedovi Nemeckej biskupskej konferencie.

Aquilov list prišiel ako reakcia na Bätzingovu obhajobu tzv. Synodálnej cesty po tom, čo viac ako 70 biskupov z celého sveta podpísalo 11. apríla list, v ktorom odsúdili toto hnutie a obvinili jeho účastníkov z toho, že vedú Cirkev k rozkolu.

Synodálna cesta je kontroverzné hnutie v Nemecku, ktoré sa snaží zaviesť radikálne zmeny v učení Cirkvi, najmä v oblasti sexuálnej morálky a ktoré sa označuje za odpoveď na krízu sexuálneho zneužívania.

Nedávno, začiatkom februára, drvivá väčšina účastníkov hlasovala za schválenie návrhov dokumentov synody, ktoré vyzývajú na „požehnávanie“ párov rovnakého pohlavia, svätenie žien a zmeny v cirkevnom učení o homosexualite.

Aquila vo svojom liste Bätzingovi uvádza, že dokumenty nemeckej Synodálnej cesty „nemožno čítať inak, ako že vyvolávajú najvážnejšie otázky o povahe a záväznosti Božieho zjavenia, o povahe a účinnosti sviatostí a o pravde katolíckeho učenia o ľudskej láske a sexualite“.

Denverský arcibiskup tiež obvinil nemeckých biskupov z toho, že využívajú krízu sexuálneho zneužívania v Nemecku ako zámienku na uskutočnenie svojho programu doktrinálnych zmien.

Aquila poznamenal, že „podstatou“ Bätzingovho argumentu v prospech hnutia bolo, že „nemecká cirkev musí prijať nový prístup k viere kvôli minulému zlyhaniu nemeckých biskupov pri ochrane detí“.

Je to veľmi zvláštny argument,“ poznamenal Aquila. „Azda treba meniť katolícke učenie v základných otázkach náuky a morálneho života, pretože nemeckí biskupi nedokázali účinne učiť a čestne riadiť?“ napísal. „To nie viera Cirkvi viedla k škandálu zneužívania duchovnými!“ pokračoval prelát. „K tejto kríze viedlo zlyhanie v tom, že sme neboli pripútaní k viničnému kmeňu, Ježišovi Kristovi, ale k svetu!

Arcibiskup zdôraznil, že „nie je možný kompromis medzi pravdou Božieho zjavenia a katolíckou doktrínou na jednej strane a pokrivenou antropológiou dnešnej vyspelej sekulárnej kultúry, ktorá podporuje čoraz nefunkčnejšiu sexualitu, na strane druhej“.

V požehnávaní deštruktívneho myslenia a správania nie je nič spasiteľné,“ zdôraznil arcibiskup. „Poddať sa duchu doby nie je otázkou čítania znamení času, ale zradou Evanjelia.

MH

Zdroj: lifesitenews.com, titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!