Deň so strážnym anjelom


23. februára 2021
  Pokladnica viery

Sprevádzaní anjelom strážnym vstúpme do nového dňa, k svojim prácam aj k svojmu odpočinku. Tak ako sa často obraciame v myšlienkach k svojmu strážnemu anjelovi, tak svojou modlitbou ctime anjelov tých ľudí, čo s nami pracujú a s ktorými sa stýkame. Každé neslušné, hrubé a urážlivé slovo, ktoré si budeme musieť cez deň vypočuť, nám má byť príležitosťou, aby sme si spomenuli na anjelov a prosili ich o pomoc, keď chceme dať Bohu náhradu za urážky, ktorých sa mu v takej hojnosti dostáva…

A keď sa skončí deň, ďakujme anjelovi strážnemu za jeho ochranu a prosme ho, aby nás ani na chvíľu neopúšťal, keď sa temná noc, symbol smrti, rozprestiera nad Zemou.

R. M. Dacík OP – Pramene duchovného života