Demografická pasca


8. júna 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Čínska vláda uvoľnila svoju politiku kontroly pôrodnosti a umožnila rodičom mať tri deti. Je to ďalší krok k liberalizácii po tom, ako v roku 2015 povolili mať druhé dieťa. Predtým platila tzv. politika jedného dieťaťa, podľa ktorej narodenie každého ďalšieho dieťaťa bolo sprevádzané mnohými reštrikciami, predovšetkým veľmi vysokými finančnými postihmi a inými odvetnými opatreniami ako je napríklad strata zamestnania alebo nútený potrat.

Politika jedného dieťaťa mala zabrániť exponenciálnemu rastu čínskej populácie, ktorá sa v 70. rokoch vytrvalo blížila k jednej miliarde. Tento nárast sa skutočne postupne zmierňoval, miera plodnosti na jednu ženu v plodnom veku klesla z 2,8 v roku 1978 na 1,4 v roku 2015, čo podľa odhadov čínskej vlády znamenalo, že sa narodilo o 300 miliónov menej detí. Administratívny a represívny charakter kontroly pôrodnosti zároveň viedol k mnohým nepriaznivým javom vrátane narušenia rovnováhy medzi pohlaviami v jednoznačný prospech mužov. Bolo to spôsobené kultúrnymi a ekonomickými faktormi, keďže v Číne synovia sú oveľa viac cenení, a podľa tradície na nich prechádza povinnosť pomáhať starším rodičom. Tak sa stávalo, že novorodené dievčatá boli opustené alebo zavraždené, pretože ich rodičia očakávali syna a nemohli si dovoliť platiť pokutu za narodenie ďalšieho – tentoraz možno mužského – potomka. Výsledkom bolo, že deficit žien v Číne predstavoval – podľa správ čínskej vlády – 30 miliónov v roku 2020.

Ďalším dôsledkom politiky jedného dieťaťa, ktorý komunistickí tvorcovia nepredvídali, bolo rýchle starnutie čínskej spoločnosti, ktoré môže viesť k hospodárskemu úpadku celej krajiny. Niektorí dokonca predpovedajú, že čínska spoločnosť sa nedočká zbohatnutia, pretože dovtedy zostarne. To je dôvod, prečo v roku 2015 vláda v Pekingu opustila politiku jedného dieťaťa a súhlasila s tým, že je možné mať druhé, a teraz –, keď táto politika neprinášala požadovaný účinok – aj tretie dieťa. Hovorí sa tiež o zvýšení dôchodkového veku, ktorý je v súčasnosti v Číne 55 rokov pre ženy a 60 rokov pre mužov.

Problém je v tom, že dnes Číňania deti vôbec nechcú. Mnohí si od nich vďaka reštrikciám odvykli, ale – predovšetkým – deti stoja peniaze. Všetko nasvedčuje tomu, že honba za bohatstvom uvrhla 1,4 miliardy Číňanov, väčšinou starších osôb, do demografickej pasce.

MH

Zdroj: wpolityce.pl

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!