Contra torrentem! —Proti prúdu!


11. septembra 2020
  Pokladnica viery

Predstav si hlavného veliteľa za veľkej vojny, ako za frontom plánuje a rozhoduje o osude státisícov. V istej miestnosti hlavného stanú je zakázaný hlasný rozhovor. Veliteľ nakláňa sa nad obrovské mapy, na ktorých je presne vyznačené každé miesto, prameň a predná stráž. Vo vedľajšej miestnosti je neuveriteľne čulý ruch. Telefón zvoní, iskrový telegraf brnčí, autá a motorky sa preháňajú, hlásenia prichádzajú a odchádzajú, lietadlá prinášajú výsledky svojich výzvedných náletov, —a hlavný veliteľ o všetkom tomto nesmie ani vedieť. Spokojne, chladnokrvne, s čistým rozumom musí premýšľať a snovať rozkazy.

Tento pevný bod vo víre rušných udalostí je obrazom samostatného charakteru. Kto neohrozene vytrvá pri svojom presvedčení, nestarajúc sa o posmešky a o kriky iných, je charakterným mladíkom. Contra torrentem!—Proti prúdu! Kto sa vždy spytuje: čo povedia na toto ľudia? —ten ešte nie je samostatným charakterom, lež otrokom ľudskej bojazlivosti.

Tihamer Tóth – Rady mladým mužom