Čo znamená meno Kristus? - Christianitas

Čo znamená meno Kristus?


5. februára 2023
  Pokladnica viery

K menu Ježiš je pridané aj meno Kristus, čo znamená Pomazaný. Toto meno je výrazom dôstojnosti a úradu, a to bez toho, aby bolo vlastné jednej osobe, ale je všeobecné pre mnohé; lebo v Starom zákone sa kňazi a králi, ktorých Boh prikázal pomazať pre dôstojnosť úradu, nazývali kristami, čiže pomazanými (Pána). Lebo kňazi neprestajnou modlitbou zverujú Bohu ľud, prinášajú Bohu obety a odvracajú jeho hnev od ľudstva. Králi sú poverení vládnuť ľudu; predovšetkým im patrí moc a autorita zákonov, im prináleží chrániť život nevinných a trestať vinníkov.

Keďže sa ukazuje, že oba tieto úrady predstavujú moc a Božiu dôstojnosť na zemi, preto sa olejom pomazávali tí, ktorí boli vyvolení do kráľovského alebo kňazského úradu. …

Avšak, keď náš Spasiteľ Ježiš Kristus prišiel na svet, vzal na seba úlohu a povinnosti troch osôb: Proroka, Kňaza a Kráľa, a preto sa nazýva Kristom, ktorý bol pomazaným na vykonávanie týchto úradov, nie však rukou nejakého smrteľníka, ale mocou nebeského Otca, nie pozemskou masťou, ale duchovným olejom, lebo v jeho najsvätejšej duši je plnosť a milosť Ducha Svätého aj množstvo všetkých jeho darov vyliatych v takej hojnej miere, že to akákoľvek stvorená bytosť nemôže pochopiť.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Nenechajte nás v tom samých: Prosíme o milodar v boji za obhajobu nemenného učenia katolíckej Cirkvi

Arcibiskup Fulton Sheen: O zlých ľuďoch v nebi a dobrých v pekle

Bazilika svätého Augustína v Campo Formio v Ríme

Farár Kuffa o učebniciach sexuálnej výchovy: „Dokedy budeme zbabelo mlčať?“