Čo majú katolíci robiť, ak boli v duchovnom boji zranení?


27. septembra 2020
  Pokladnica viery

Ak bol katolík v duchovnom boji zranený, to znamená dopustil sa nejakého hriechu, alebo zo slabosti, alebo z úmyslu a svojej zlej vôle, nech nepodlieha hlbokému zármutku a bráni sa nepokoju mysli. Nech sa okamžite obráti k Bohu a pokorne a dôverne ho požiada o pomoc. Nech si uvedomí svoj poklesok a pád, zahanbí sa, okamžite nech sa ale zdvihne a čo najskôr nech sa ospovedá, aby opäť mohol obnoviť svoj vrúcny vzťah s Bohom. Počas života každý padne mnohokrát, dôležité však je aby sa zdvihol a pokračoval na duchovnej ceste k Bohu.

Vavrinec Scuopoli – Duchovný boj a pokoj duše.