Čo je kresťanská askéza


28. júna 2020
  Pokladnica viery

Askéza v kresťanskom ponímaní nie je nejaké neprirodzené ničenie človeka a jeho síl, ako sa niektorí domnievajú. Aj keď používa tradičné pojmy ako umŕtvovanie, zničenie vlastnej vôle, odriekanie a podobne, nedá sa povedať, že by jej zmysel spočíval v nejakom sebazničení. Cieľom kresťanskej askézy je vytvoriť v človeku pokiaľ možno ten stav, ktorý vládol v jeho tele i duši pred prvým pádom v rajskom stave, keď telo bolo dokonale poddané duchu a duch Bohu.

Ak bola táto dokonalá harmónia tela a ducha nenávratne stratená prvým hriechom človeka a na dne ľudskej duše zostáva len uvedomelá alebo neuvedomelá túžba po jej návrate, potom nezostáva iné než bojovať za to, aby sa v duši vytvoril aspoň vzdialene podobný stav, v ktorom by nastalo zjednotenie všetkých síl k jednému cieľu: k oslave Boha a spáse ľudskej duše. A to sa deje pomocou askézy.

Mystika – R. M. Dacík