Cirkev je Božia nevesta


29. júna 2020
  Pokladnica viery

865  Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská vo svojej najhlbšej a konečnej totožnosti, pretože v nej už jestvuje a na konci čias sa zavŕši „nebeské kráľovstvo“, „Božie kráľovstvo“,ktoré prišlo v osobe Ježiša Krista a tajomne rastie v srdci tých, čo sú do neho včlenení, až kým sa plne neprejaví vo svojom eschatologickom zavŕšení. Vtedy všetci ľudia, ktorých Ježiš Kristus vykúpil a ktorí sa v ňom stali „svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1, 4) pred Božou tvárou, budú zhromaždení ako jediný Boží ľud, „Baránkova nevesta“ (Zjv 21, 9), „sväté mesto“, ktoré „zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou“ (Zjv 21, 10-11); a „hradby mesta“ majú „dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov“ (Zjv 21, 14).

Katechizmus katolíckej Cirkvi