Čína: Štát zintenzívňuje kontrolu nad náboženstvami a núti k podpore komunistickej strany - Christianitas

Čína: Štát zintenzívňuje kontrolu nad náboženstvami a núti k podpore komunistickej strany


18. januára 2020
  Politika


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Od 1. februára budú v Číne platiť nové pravidlá posilňujúce kontrolu nad náboženstvami a tým aj samotnými veriacimi. Každá jedna ich aktivita musí byť schválená úradom pre náboženské záležitosti. Taktiež musia podporovať politiku komunistickej strany a vychovávať veriacich, aby podporovali jej vedúcu úlohu.

Zdroj: wikipedia.com

Nové nariadenia oznámené agentúrou Xinhua aktualizujú právne predpisy v tejto oblasti vydané v roku 2018. Obsahujú 41 článkov v šiestich kapitolách týkajúcich sa organizácií, úradov, pozícií, dohľadu, plánov práce a prevádzky náboženských komunít na miestnej a národnej úrovni. Všetky aspekty ich života a fungovania, čiže náuka, zhromažďovanie a plány, budú podliehať schváleniu zo strany vládneho úradu pre náboženské záležitosti.

Okrem všeobecnej kontroly akejkoľvek aktivity spoločenstiev nové nariadenia vyžadujú, aby „náboženský personál“ podporoval a propagoval úplnú podriadenosť Čínskej komunistickej strane a prakticky ju aj medzi členmi svojej komunity uskutočňoval. 

V článku 5 sa uvádza, že „náboženské organizácie musia uznávať vedúcu úlohu Čínskej komunistickej strany, dodržiavať ústavu, zákony, iné právne predpisy a politiky a byť nezávislé (od zahraničných centier, pozn. red.), prijímať usmernenia týkajúce sa náboženstva v Číne a tiež uvádzať do praxe socialistické hodnoty.“

Článok 17 vyžaduje od veriacich a náboženských vodcov (vrátane katolíkov), aby ich „náboženské organizácie presadzovali princípy a politiku Čínskej komunistickej strany, dodržiavali štátne právo, nariadenia o náboženských pracovníkoch a veriacich a aby svojich veriacich viedli v duchu podpory Čínskej komunistickej strany a socialistického systému.“ 

Anonymný duchovný, ktorého citovalo Asia News, komentoval nové nariadenia slovami, že „v praxi už je jedno, či ste budhista, taoista, moslim alebo kresťan: jediným prijateľným náboženstvom je viera v Čínsku komunistickú stranu.“

Pripomeňme, že v druhej polovici roku 2018 Vatikán podpísal dohodu s Čínskou ľudovou republikou, ktorá mala viesť k normalizácii vzťahov medzi týmito dvoma štátmi, ale aj k normalizácii medzi vládou v Pekingu a katolíkmi žijúcimi v Číne. V oznámení sa ďalej uvádza, že „predbežná dohoda je výsledkom postupného a vzájomného zbližovania“. Bola uzavretá po dlhom procese dôkladných rokovaní a predpokladá pravidelné hodnotenie jej plnenia. Jej predmetom je otázka menovania biskupov, čo má veľký význam pre život Cirkvi a vytvára podmienky pre širšiu spoluprácu na bilaterálnej úrovni.

Otázku dohody medzi Vatikánom a vládou v Číne mnohokrát komentoval emeritný hongkongský biskup kardinál Joseph Zen. Hierarcha vyzval štátneho sekretára Vatikánu, kardinála Pietra Parolina, aby odstúpil od zmluvy. Zdôraznil, že podľa jeho názoru je podpísanie dohody „neuveriteľne zlým krokom“.

„Dôsledky budú tragické a dlhotrvajúce nielen pre Cirkev v Číne, ale pre celú Cirkev, pretože to poškodzuje jej dôveryhodnosť,“ uviedol kardinál Zen. Podľa jeho názoru by sa kardinál Parolin mal vzdať svojej funkcie, pretože podpísanie takejto zmluvy znamená „úplnú kapituláciu“.

Zdroj: pch24.pl


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!