Cieľ neposväcuje prostriedky


17. februára 2021
  Pokladnica viery

Cirkev katolícka zavrhla zásadu, podľa ktorej „Cieľ posväcuje prostriedky.“ Nepriatelia Cirkvi toto heslo pripisujú jezuitom, ale nesprávne. Jezuita P. Roh vypísal v roku 1852 cenu 1 000 rýnskych zlatých a po ňom ešte väčšie ceny vypísali iní muži (v Prahe v roku 1890 a 1894) pre toho, kto dokáže, že niekedy jezuita toto alebo jemu podobné heslo hlásal či napísal. Doposiaľ sa to nikomu nepodarilo dokázať, cena nikomu nebola prisúdená a mnohí nepriatelia jezuitov odvtedy umĺkli.

Katolícka mravouka