Chromík: prezidentka nás oklamala - Christianitas

Chromík: prezidentka nás oklamala


30. mája 2020
  Krátke správy - Spoločnosť

Zdalo sa to byť hotovou vecou, avšak náš podpis pri Istanbulskom dohovore stále svieti. Na Slovensku sa rozbehla petícia, v ktorej Aliancia za rodinu požaduje, aby prezidentka oznámila náš nesúhlas riadnym a jednoznačným spôsobom, v súlade s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve a vzala náš podpis späť. 12-tisíc občanov už vyjadrilo v petícii svoj názor.

„Pani prezidentka nás proste oklamala, nemienila napísať taký list, ktorý by mal právne účinky,“ uviedol A. Chromík a tvrdí, že za súčasného stavu sme napríklad limitovaní v prijímaní zákonov, ktoré by boli v rozpore s rodovou ideológiou.

„Prezidentka už pred dvoma mesiacmi oznámila Rade Európy ukončenie ratifikačného procesu Istanbulského dohovoru na základe hlasovania poslancov NR SR. Informovala, že dohovor ňou nebude ratifikovaný a na základe tohto hlasovania poslancov listom Rade Európy oznámila, že Slovensko sa nestane zmluvnou stranou dohovoru. Dohovor teda na Slovensku neplatí a platiť nemôže,“ povedal hovorca Zuzany Čaputovej s tým, že podpis doteraz nechcela vziať späť žiadna iná krajina.

Slovensko by sa stalo pravdepodobne prvou krajinou, ktorá by vzala podpis späť z čisto ľudskoprávnej zmluvy. „Ľudské práva“ posledných dekád idú často proti prirodzenému zákonu aj zdravému rozumu, čo dáva nášmu štátu priam povinnosť odmietať ich.

MV

Zdroj: denniks